PRENUMERERA PÅ:

Vårt alternativ: Fred och socialism

Det internationella läget har allvarligt försämrats. NATO med den självutnämnde världspolisen USA i spetsen för ett terrorkrig mot Jugoslaviens folk. USA och flera ledande EU-stater ställer med sin aggression alla internationellt giltiga värderingar om folkrätt och nationell suveränitet åt sida.

Spår i sanden

När regeringsdeklarationen kom efter 1998 års val, blev den en besvikelse för dem som uppfattat valresultatet som en vänstersväng. Gudrun Schyman hade hela valrörelsen drivit parollen om att det var dags för rättvisa. Det skulle vara slut på nedskärningar och försämringar av den offentliga sektorn.

Sagan om arbetsmarknadens drastiska förbättring

I riksdagen och även ute i det övriga samhället pågår en minst sagt förvirrad diskussion om arbetslösheten och andelen sysselsatta av Sveriges arbetsföra befolkning. Regeringen försöker i massmedia föra ut en bild av arbetslösheten som rimmar illa med verkligheten.

Rör inte A-kassan

Borgarna genomförde en sänkning av ersättningsnivåerna i Arbetslöshets försäkringen, med motivet att genom sänkta nivåer skulle de arbetslösa bli villigare att ta de (o)befintliga jobben. Socialdemokraterna fortsatte på den inslagna vägen, trots vallöften om motsatsen.

Lämpligt avslut till ett blodigt sekel

För att börja med kan vi konstatera att samtliga nationella enheter i Nordamerika och Sydamerika är byggda på vad som förmodligen är de värsta fallen av folkmord och etnisk rensning i modern historia, med hänsyn tagen till berörd befolkningsmängd.

Lögner över lögner

Överallt i Europa kräver hundratusentals människor ett stopp för Nato-kriget på Balkan. Men varken Nato-militärerna eller de politiska makthavarna i de flesta av Västländerna söker på allvar efter en politisk lösning, som så fort som möjligt skulle kunna göra slut på den fruktansvärda flyktingkatastrofen och dödandet på Balkan.

Övergreppen pågår fortfarande

Grova politiska övergrepp begås fortfarande mot kommunister. Det senaste är den nyligen översatta franska boken om "kommunismens illdåd". I boken jämställs kommunismen och nazismen. Denna "nya upptäckt" slås också upp stort, t ex i en debatt i svensk TV 2.

Fascisterna framåt i Turkiet

Söndagen den 18:e april var det parlamentsval i Turkiet, en av de mera påfallande odemokratiska staterna bland världens så kallade demokratier. På tisdagskvällen - när detta skrivs - har jag fortfarande inget färdigt valresultat att redovisa,

Öcalan mot olja

PKK-ledaren Öcalan föll offer för en kohandel om olja. Det skrev för någon vecka sedan den tyska tidningen SonntagsZeitung, som återger följande händelseförlopp:

Ny Nato-strategi: Rätt är vad den starkaste bestämmer

I slutet av denna månad vill Nato besluta om ett nytt strategiskt koncept. De senaste månadernas utveckling har förtydligat att USA betraktar Nato som instrument för att förverkliga sin strävan efter världsherravälde och nu är tiden kommen för att också sätta detta på pränt.

Kortisar.

Kommunisterna på Balkan:
Arbetsköparna fick ge sig
m.m.

Välkomna som kanonmat

Omedelbart efter att Tjeckien, Polen och Ungern blivit Nato-medlemmar planerar Nato:s generalsekreterare Solana att skicka militärförband från dessa länder till Kosovo. Han berömde de tre länders medlemskap i Nato som "en historisk händelse, som har stor betydelse för Europas återförening".

Svenska folket mot NATO-anslutning

Stödet för ett svenskt Nato-medlemskap minskar för första gången sedan 1994. Endast 22 procent av svenska folket vill att Sverige ska gå med i Nato. Nästan dubbelt så många, 43 procent, är emot.

Historien upprepas

Nationernas Förbund (1919-1946), som bildades av första världskrigets segermakter, gick under på grund av Hitlertysklands förberedelser av andra världskriget och de andra imperialistiska stormakternas indirekta och direkta stöd för fascisternas korståg mot det socialistiska Sovjetunionen.

Stoppa Nato-bombningar !

Riktpunkt-redaktionen har fått många protestbrev mot Nato:s terrorbombningar. Vi kan denna gång bara återge några exempel:

Grekland: Protester, strejk och militärvägran mot Nato-kriget

USA har beslutat att området norr om den 39:e breddgraden på Balkan är krigsskådeplats. USA bestämmer att krig pågår på andra nationers område. Detta inkluderar hela Bulgarien, Rumänien, nästan hela Italien, halva Grekland och en del av Turkiet.

One Million for Mumia March

Den 24 April 1999 gick i USA över en miljon människor på gatan i "One Million for Mumia March", för att kräva en ny rättegång för den amerikanske medborgarrättskämpen Mumia Abu-Jamal och hans frigivning.

Indiens kommunistiska parti i stabil position

Det är mycket intressant att Internet-surfar ut i världen bland olika kommunistpartiers hemsidor. När jag besökte Indiens kommunistiska parti (CPI(M) ) fick jag återigen ett bevis på att den kommunistiska idén i högsta grad lever.

Kommunalpolitisk handlingsförlamning

Kommunpolitikerna i Gällivare brottas för närvarande mot riksdagen och regeringen i att förverkliga deras kommunfientliga politik. Kommunfullmäktige beslutade 22 febr 1999 att försämra kommunens ekonomi med 92 miljoner kronor genom att "spara", som det så vackert låter.

Persson-regeringen på Nato:s sida

Brott mot svenska folkets vilja
Svenska regeringen tar tydligt tagit plats på Nato:s sida i kriget mot Jugoslavien.
I en intervju i TV Rapport den 20 april med Anna Lindh lyckades utrikesministern chocka många tittare.

Glöm inte

Kampfonden

PG 421 53 84-1

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Under de veckor som USA (Nato) bombat Jugoslavien har jag haft lite krämpor. Det har inneburit mera sängliggande än vanligt. Därmed har det också blivit mer radiolyssnande.