Historien upprepas

Nationernas Förbund (1919-1946), som bildades av första världskrigets segermakter, gick under på grund av Hitlertysklands förberedelser av andra världskriget och de andra imperialistiska stormakternas indirekta och direkta stöd för fascisternas korståg mot det socialistiska Sovjetunionen. I det av imperialistiska makter behärskade världssystemet fanns inte tillräckliga förutsättningar för ett kollektivt internationellt säkerhetssystem.

FN, Förenta Nationerna, som kommit till efter andra världskriget, verkar nu gå samma öde till mötes, sedan de socialistiska ländernas balanserande kraft försvunnit och de imperialistiska stormakterna åter behärskar världen. Tyskland spelar med igen, men nu tillsammans med främst USA och Storbritannien. USA har övertagit Hitlertysklands roll i dikterandet av villkoren för världssamfundet.

Man nonchalerar totalt de enskilda nationernas suveränitet och folkrättens betydelse, man bombar och skövlar som det behagar. I Irak säger sig USA och Storbritannien bomba till försvar för kurderna och för att förstöra Iraks framställning av kemiska massförstörelsevapen. Vad är det för skillnad i att dö av kryssningsmissiler eller av kemiska vapen?

I Turkiet försvarar Nato Turkiets "rättighet" att terrorisera och utrota kurderna. I Afghanistan har USA hjälpt talibanerna med vapen för att förtrycka folket och förpassa landet, i synnerhet kvinnorna, till tidig medeltid, då de i dag t o m förvägras normal skolutbildning.

"Tjeckoslovakiens förtryck av sudet-tyskar" åberopades av Hitler för att 1938 få till stånd Münchenavtalet med England, Frankrike och Italien, som gav Tyskland fria händer att invadera och ockupera Tjeckoslovakien. I dag spelar Tyskland samma roll som 1938, med den lilla skillnaden att man deltar i folkmordet i Jugoslavien såsom Nato-medlem.

Kosovo ingår såsom integrerande beståndsdel i en internationellt erkänd stat det federativa Jugoslavien. Det är en stat som har samma rättigheter som andra nationer att försvara sina erkända gränser. Dessa gränser och deras okränkbarhet bekräftades t ex 1975 med Helsingforsavtalet, som undertecknades bl av Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och USA.

Statlig suveränitet och folkrätt är självfallet inget försvar för förtryck av minoriteter, var det än förekommer samerna i Sverige, indianerna i USA, kurderna i Irak och Turkiet, irländarna i Storbritannien, eller det påstådda förtrycket av albanerna i Kosovo.

Med vilka metoder ska man i så fall tillvarata de förtryckta minoriteternas intressen? Ska det vara FN-stadgarna om de mänskliga rättigheterna och politiska förhandlingar eller Nato-bomber under ledning av USA-militärer? Samma USA som trots sitt ansvar som permanent medlem i säkerhetsrådet och därmed vetorätt genom åren systematiskt vägrat att fullgöra sina förpliktelser och skyldigheter gentemot FN genom obetalda medlemsavgifter. I stället för att satsa på FN verkar det för USA vara politiskt och ekonomiskt mer lönsamt att satsa på bomber och terror mot suveräna nationer runt hela världen.

Det mänskligheten i dag bevittnar är ett gigantiskt hyckleri som man får gå 60 år tillbaka i tiden för att hitta dess likhet. Bomber kallas för humanitärt bistånd. "Fredsprojektet" EU består till största del av ledande Nato-stater som uppträder som angripare, eller s k neutrala stater som Sverige, som direkt och indirekt deltar i detta hycklande skådespel. Först applåderat man bomberna och sedan anslår man pengar som nödhjälp för flyktingarna plåster till de obotliga sår som man skapat med bomberna och genom att låta FN bli en tandlös tiger.

Även Sverige verkar leva upp till sin historiska roll. För 60 år sedan samverkade svenska regeringen och ännu mer de svenska storkapitalisterna aktivt med den tyska fascismen och visade sympati för dess aggressionspolitik. Då var det Hitlertyskland nu är det USA och Nato, men det politiska innehållet och tendenserna är detsamma.

Världsfreden är en omistlig förutsättning för att kunna trygga minoriteternas rättigheter och de enskilda nationernas suveränitet. Dessa rättigheter kan endast tryggas med respekt för FN:s stadgar. USA med sina allierade, inkl EU, får inte tillåtas att agera som världsdomare och världspolis.

Bror Wennström

RIKTPUNKT NR:6