One Million for Mumia March

Den 24 April 1999 gick i USA över en miljon människor på gatan i "One Million for Mumia March", för att kräva en ny rättegång för den amerikanske medborgarrättskämpen Mumia Abu-Jamal och hans frigivning. Även i Stockholm arrangerades ett protestmöte mot dödsstraffet i USA och andra länder, mot Mumias avrättning och för frihet åt alla politiska fångar i världen.


Mumia Abu-Jamal är en revolutionär svart journalist i USA med radikala och samhällskritiska åsikter. Som ung var Mumia med och grundade the Black Panther Party, en organisation som kämpade för svartas rättigheter. Senare kritiserade han som radiojournalist maktens och polisens brutala övergrepp på USAs minoriteter. Han blev känd som "de röstlösas röst". Genom sitt samhällskritiska engagemang och sitt inflytande blev han snart ett hot mot USAs rättssystem och övriga samhälle.
Den 9 oktober 1981 hamnade Mumia i ett drama, där en vit polisman (Daniel Faulkner) sköts till döds. Mumia greps som huvudmisstänkt och dömdes mot sitt nekande till döden. Sedan dess har han suttit i isoleringscell. Han är den ende politiske fånge i ett västligt industriland som är dömd till döden. Domaren Albert Sabo har delat ut flest dödsdomar genom tiderna i USA och är medlem i Fraternal order of Police, FOP (ung Polisens brödra-orden), en av polisens intresseorganisatioer. Han var alltså starkt partisk. Det har i efterhand även kommit fram att tre huvudvittnen varit mutade att vittna mot Mumia och att kulan, som dödade polismannen, var av kaliber 0.38. Inga undersökningar gjordes heller huruvida Mumia avlossat sin pistol eller inte, eller om han avlossat någon pistol överhuvudtaget. Med dessa och flera andra fakta har hans advokater försökt få till stånd en ny rättegång. Men effekten blev det omvända: Pennsylvenias Högsta Domstol avslog en ny rättegång och gav därmed i stället signalen för guvernören Thomas Ridge att skriva under Mumias avrättningsordern.


President Clinton har i april 1996 skrivit på en av kongressen antagen lag som syftar till att påskynda dödsdomarnas verkställande och extremt insränker på de dömdas rättigheter. Med den nya lagen krymper chanserna för dödsdömda att få en ny rättegång nästan till noll.

Mumias planerade avrättning har en gång, 1995, skjutits upp på grund av massiva protester världen över. Avgörandet då som nu låg och ligger inte i någon amerikansk rättssal, utan på gatorna. Slut upp i kampen för Mumias rätt till sitt liv och en rättvis rättegång. Det är en mänsklig rättighet som inte får fråntas av någon stat. Vi måste se till att USAs blodiga, odemokratiska historia inte fortsätter - Sacco och Vanzetti, Joe Hill och Rosenbergs är exempel på politiska avrättningar som manar till ökad aktivitet och protest.
Låt inte Mumia mördas liksom andra som kämpat för rättvisan!

* Ny rättegång åt Mumia Abu-Jamal!

* Frige Mumia och alla politiska fångar i världen!

*Avskaffa dödsstraffet!

RIKTPUNKT NR:6