Stoppa Nato-bombningar !

Riktpunkt-redaktionen har fått många protestbrev mot Nato:s terrorbombningar. Vi kan denna gång bara återge några exempel:

Skribenter i Aftonbladet, PiteTidning (PT) m fl socialdemokratiska tidningar tyckas vara rörande eniga om att Nato:s/USA:s terrorbombningar av Jugoslavien moraliskt kan rättfärdigas. På PT:s ledarsida den 7 april är Olov Abrahamsson tvärsäker på att Milosevic bär ansvaret för flyktingkatastrofen. Man frågar sig om en suverän stat som Jugoslavien måste acceptera att fientlig trupp (Nato) placeras på sitt territorium svaret är ett rungande NEJ!

O A gör det enkelt för sig. Helt logiskt är istället att Nato:s terrorbombningar av Serbien och Kosovo är orsaken till den stora massflykten. Nato och USA-imperialismen bär det fulla ansvaret!

Socialdemokrater röstar JA till krig

Splittring inom arbetarrörelsen i Europa uppkom redan före första världskriget. Kommunisterna var emot de imperialistiska krigen men socialdemokraterna t ex i Tyskland - röstade för krigskrediterna och första världskriget var ett faktum. Liknande mönster ses i dag hos Englands, Tysklands, Frankrikes socialdemokrater m fl stödjer Nato:s terrorbombningar som nu sker i Jugoslavien.

USA världsterroristen

Storebror USA har krävt av Nato ett krossande av Jugoslavien med de löntagarstyrda företagen, det sista socialdemokratiska samhället i Europa, allt annat prat är oväsentligt, men de tog chansen att få igång krigsmaskinen.

Marita Björkman citerar mycket korrekt Mao Tse Tungs utlägg om det rättfärdiga kriget i PT den 8 april, men Nato/USA är ljusår från det rättfärdiga kriget. Nato:s syfte är att bidra till att öka profiterna för det militärindustriella komplexet samt påtvinga suveräna stater sin politik. Detta är inte rättvisa.

NATO-ledarnas leenden i TV-rutan efter 15 dagars terrorbombningar talar sitt tydliga språk. De har åsamkat terror, mord och massflykt. Staten Pristina i Kosovo ligger i ruiner. Tyskland är ute efter revansch med bombflyg märkt med svarta korset misstänkt likt Hitlers Luftwaffe.

Vad gör EU för att stoppa bomberna?

Efter Nato:s andra dag av bombkriget mot Jugoslavien antog EU miljöprogrammet AGENDA 2000. Vilken undervärdering av Europas folk och vilken skymf är inte detta!. I TV-rutan ser vi varje dag hur miljön förstörs av terrorkriget, av sot, bränder, giftiga kemikalier som sprids i luften och vattendragen från sönderbombade industrier. En miljöförstöring utan motstycke i Europa.

All terrorism måste bestraffas och stävjas oavsett om det är sprängning av kraftledningsnät i Sverige eller UCK-terroristers dåd som försöker med uppror mot den federativa staten Jugoslavien.

Ska FN gå samma sotdöd till mötes som Nationernas förbund?

Sannolikt hade Jugoslavien accepterat FN-trupp i Kosovo för att lösa krisen. Men det var det aldrig tal om för Washington. USA betalar inte sina avgifter till FN och ekonomiskt leder detta till att tillräckligt stark FN-trupp saknas. Det brådskar med att världens länder stärker FN och förhindrar ett tredje världskrig.

Sverige måste ta initiativet för fred nu!

Verkställ fredsappellen "Stoppa Nato:s bombningar" som skrevs under av kända svenskar när kriget startade.

Arnold Stenman, Piteå

RIKTPUNKT NR:6