Välkomna som kanonmat

Omedelbart efter att Tjeckien, Polen och Ungern blivit Nato-medlemmar planerar Nato:s generalsekreterare Solana att skicka militärförband från dessa länder till Kosovo. Han berömde de tre länders medlemskap i Nato som "en historisk händelse, som har stor betydelse för Europas återförening".

Lönsam affär

Polens, Tjeckiens och Ungerns Nato-inträde är en lönsam affär för framför allt USA:s vapenproducenter. 60-80 miljarder dollar är i första hand planerade för att anpassa dessa länders militärutrustning till Nato. Räkningen måste förstås betalas av befolkningen i de nya medlemsländerna.

Rustningskonjunktur

Även Nato-kriget mot Jugoslavien garanterar ett uppsving för militärindustrin. Varje krigsdag kostar hundratals miljoner dollar en "jätteinvestering" för skattebetalarna i Nato-länderna och en jättevinst för vapenexportörerna. Enbart den över Serbien nerskjutna svävarbombaren kostade amerikanerna 2 miljarder dollar.

USA har med kriget skapat sig ett tillfälle att utprova ny krigsmateriel, främst U-2-bombplanen och den nyaste varianten av Cruise missiles och de nya avståndsvapen som nu för första gången testas med skarp laddning.

RIKTPUNKT NR:6