Persson-regeringen på Nato:s sida

Brott mot svenska folkets vilja

Svenska regeringen tar tydligt tagit plats på Nato:s sida i kriget mot Jugoslavien.

I en intervju i TV Rapport den 20 april med Anna Lindh lyckades utrikesministern chocka många tittare.

På frågan hur Sverige efter fyra veckors krig på Balkan med all dess obotliga konsekvenser ser på Nato-planerna att föra in marktrupper i Kosovo svarade Sveriges utrikesminister att "vi inte ska ge råd åt Nato eftersom vi inte kommer att delta i stridshandlingarna och offra några ungdomar". Och risken för att soldater kommer att offras är stor eftersom kriget säkert skulle utvidgas.

Svaret är otroligt! Utrikesministern förstår att detta krig, som redan vållat ohyggligt lidande, förstörelse och hundratusentals flyktingar, kan bli ännu värre och sprida sig till fler länder– men vi ska inte ha någon uppfattning om detta, därför att vi inte sänder ut några soldater!

När Europa står på tröskeln till ett storkrig ska inte vi protestera eftersom vi själva inte sänder soldater till slagfältet! När ska vi ta inflytande?

På frågan om hur den svenska regeringen ser på faktumet att Nato också har bombat många civila mål, svarade Anna Lindh, vi ska inte tala om kriget så länge det pågår, det skulle kunna uppfattas som stöd för Milosevic.

Ställningstagandet visar att vårt land har hamnat långt bort från den deklarerade alliansfria traditionella utrikespolitik som efter andra världskriget inbringat Sverige internationellt anseende och som Sveriges invånare identifierat sig med. Nu sviker regeringen allt vad fredsengagement heter.

De ledande socialdemokraterna och inte minst Lindh själv har ofta bedyrat sig stå i Olof Palmes politiska tradition. Men klyftan mellan Palmes engagemang mot USA:s smutsiga Vietnamkrig och den nu sittande regeringens politik i frågan om kriget mot Jugoslavien kunde inte vara djupare.

Dessvärre visade riksdagsdebatten samma dag, att Lindhs horripla inställning motsvara hela regeringens. På miljöpartiets fråga om det är förenligt med svensk neutralitetspolitik att utrikesministern deltar i Nato:s firande av krigsalliansens 50-årsjubileum, svarade Göran Persson: Vi känner ju våra grannar, Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och Finland och vet att de inte är krigshetsare.

Så lätt var det.

Att en av de uppräknade och till råga på allt Nato-medlem och deltagare i kriget - Norge - har vågat ifrågasätta bombningarna av civila mål - stärker knappast Perssons argumentation.

Tyvärr fanns det ingen i riksdagen som ville kräva av regeringen att ta avstånd från kriget, inte ens med tanke på den förestående upptrappningen av våldet. Man kan undra om Gudrun Schyman och hela v-gruppen tappat rösten.

R.H.

RIKTPUNKT NR:6