Övergreppen pågår fortfarande

Grova politiska övergrepp begås fortfarande mot kommunister. Det senaste är den nyligen översatta franska boken om "kommunismens illdåd". I boken jämställs kommunismen och nazismen. Denna "nya upptäckt" slås också upp stort, t ex i en debatt i svensk TV 2. Debattörerna är en representant för Ung vänster, Kalle Larsson, och antikommunisten Mats Johansson från ledarredaktionen på Svenska Dagbladet. Johansson är en känd antikommunist och tillhör en typ av ilskna figurer som är rätt vanlig bland svenska journalister. Enligt honom innehåller den franska boken vetenskapliga bevis för att Stalin (och kommunisterna) var lika stora förbrytare som Hitler. Detta avvisades av debattören från Ung vänster, som däremot framhöll att (v) tar klart avstånd från allt vad Stalin åstadkommit. En sak som han glömde nämna i det sammanhanget var de tiotals miljoner ryssar som offrade sina liv i kampen mot fascismen under kriget.

Vad som inte alls kom fram i den här debatten var det faktum att förföljelserna mot kommunister och andra progressiva fortfarande pågår, i Sverige och på andra håll i världen. Den "sanningskommission" som sägs vara på väg är skrattretande. De som ligger bakom den tillhör ju precis de partier som var aktiva i åsiktsregistrering och andra trakasserier mot både kommunister och andra vänstersinnade, av vilka många inte tillhörde det kommunistiska partiet. Faktum är att det inte är så svårt att upptäcka de principiella likheterna mellan nazisternas terror mot kommunisterna i Tyskland och vad de svenska socialdemokraterna och borgarna gjorde mot de progressiva krafterna i Sverige under kriget och tiden därefter. Kommunisterna blev visserligen inte utrotade i koncentrations- och förintelseläger som i Tyskland, men många sattes i läger även här i Sverige och ännu många fler berövades sina jobb och miste möjligheten att försörja sig och sina familjer.

Kan man verkligen tro att de som nu förbereder sig för arbetet i "sanningskommissionen" kommer att jobba opartiskt under sina utredningar? Dessa personer som är ombud för precis de organisationer och partier som begick de smutsiga handlingar som ska undersökas? Man kan i stället misstänka att de kommer att begagna detta tillfälle på samma sätt som många föregående tillfällen: till att dölja och sopa igen spåren efter de brott som de är med och bär ansvaret för. Svårigheterna att komma åt relevant material, som historieforskarna ständigt beklagar och statsmaktens beslut att gallra allt arkivmaterial innan det släpps ut, ger en tydlig fingervisning.

Jag tänker återigen på svenskan-kolumnisten som debatterade "kommunismens illdåd" i TV. Och jag känner mig lockad att vända mig direkt till honom: Är det inte dags att du och de andra medlöparna tar er i kragen och erkänner er skuld till de övergrepp som begåtts mot svenskar under 1900-talet? Vi har sett så många krokodiltårar, så nu kan det vara nog. Sluta upp med ert hycklande försvar för demokratin. Ni behöver inte leta så ivrigt efter illdåd och kränkningar av de mänskliga och demokratiska rättigheterna på andra håll: ni har dem strax utanför er egen dörr.

Ahmad

RIKTPUNKT NR:6