PRENUMERERA PÅ:

God Jul och ett framgångsrikt nytt år i kampen för fred, arbete, demokrati och social trygghet.
Kräv folkomröstning om EU-författningen!
Stärk Sveriges Kommunistiska Parti!
Partistyrelsen Sveriges Kommunistiska Parti.

Vi vann en delseger – vi kan göra det igen!

I förra nummer av Riktpunkt redovisade vi varför vi säger nej till en konstitution för Europa och skälen till varför vi kräver en folkomröstning.
I korthet kan skälen sammanfattas till att vi inte vill ha en EU-stat styrd av en byråkrati som skall avgöra våra framtida levnadsförhållanden i kapitalets intresse.
Vi vill inte ha en EU-stat med ambitionen att bli en militär supermakt vid sidan om USA som rustas för krig för att kunna säkra monopolkapitalets makt och intressen i hela världen.

Profitjaktens normer utesluter etik och moral.

Ekonomiska skandaler av enorma mått präglar vårt samhälle. Bonusar och fallskärmar uppdagas i en storleksordning där vanligt folk har svårt att hantera nollorna. Det privata näringslivet lever upp till kapitalismens innersta väsen – att ägandet ska generera vinst till varje pris – för ägarna förstås, inte för dem som skapar rikedomarna. Det är kapitalismens drivkraft och motor. Det sanna ansikte av ett samhälle som struntar i alla människor som genom sitt arbete eller sina pensionspremier skapat stora förmögenheter, vilka nu hamnat i enskilda direktörers och styrelseledamöters fickor.

Byggnads laddar för avtalsstrid!

Nu är det ca tre månader kvar av innevarande avtalsperiod och därför är förberedelserna för nästa avtalsperiod i full gång.
LO centralt har låtit meddela att den här gången är det de lågavlönades tur och att stå i centrum. Det är ett budskap från LO-ledningen som under normala betingelser skulle glädja landets alla lågavlönade inte minst då LO:s kvinnor.
Men nu är den faktiska verkligheten så att LO:s mest lågavlönade borde darra av skräck inför ett dylikt ställningstagande från LO.

"LO kräver brandkårsutryckning av regeringen"

Bakgrunden är följande. Konventet om Europas framtid lade i somras fram ett förslag till ny konstitution för EU. Detta förslag är nu under politisk behandling i en så kallad regeringskonferens där EUs samtliga medlemsländer är representerade. Den 12-13 december är det meningen att EUs stats- och regeringschefer ska fatta det slutgiltiga beslutet om hur EUs konstitution ska se ut i framtiden.

Godmorgon IKEA - adjö PDS!.

I veckan öppnade Ikea ännu ett varuhus i Berlin. På företagets reklamplancher står det att Berlin, men sina tre Ikea-varuhus, nu är Sveriges hemliga huvudstad. Så det var bara konsekvent att tyska studenter, som sedan fyra veckor tillbaka strejkar mot besparingar på Berlins tre universitet, på öppningsdagen sökte ”utbildningsasyl i studieparadiset Sverige”. I Sverige, säger studenterna, spenderas 7,7 procent av BNP på utbildning, medan det i Tyskland bara är 4,7 procent.

Östtyska regioner har högsta arbetslöshet i hela EU.

Enligt de senaste siffrorna från Eurostat – EU:s statistiska centralbyrå –har endast tre franska tidigare kolonialområden och den syditalienska regionen Kalabrien lika höga arbetslöshetskvoter som de östtyska distrikten Halle-Dessau-Leipzig och delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Medlemsflykt från SPD

Klyftorna i samhället har ökat.

Sverige är i början av 2000-talet ett mer tydligt klass-samhälle än för tjugo år sedan. Det visar rapporten Jämlikhet - vägskäl och vägval som LO presenterade tisdag den 21 oktober.
Rapporten Jämlikhet - vägskäl och vägval är en underlagsrapport till 2004 års LO-kongress. Syftet med rapporten är att stimulera till en facklig diskussion om framtida vägval, före och efter kongressen.

Sådan är kapitalismen

Regeringen i Bangladesh tar tillbaka löftet om att tillåta facklig verksamhet i frizonerna

Israels krigspolitik skall betalas av de arbetande med inskränkningar i strejkrätten, lönesänkningar och nyliberal politik.

”Väst” har befriat Balkan"

Militären i Venezuela är annorlunda.

I Venezuela pågår en ”bolívarisk revolution” under ledning av president Hugo Chávez. Verkliga sociala, ekonomiska och politiska förbättringar har åstadkommits för folket. Trots att Chávez motarbetas av landets elit och trots att han har folket med sig ser många, också socialister, med misstro på honom. En uppenbar anledning är att Chávez är officer och att militären står bakom förändringarna. Man låter sig dras med i den vänsterliberala schablonen att militären inte kan ha en progressiv roll.

Salem - de stora partiernas svek i kampen mot nazisterna

Antinazister och andra demokratiska krafter samlades lördagen den 6 december i Rönninge utanför Stockholm för att protestera mot den naziparad som högerextremister av olika tappning brukar genomföra där. Paradens motiv är att manifestera mot det dom kallar den mångkulturella politiken som påstås ha orsakat en ung mans död.

Sverige konkursbo?

Allt fler människor ställer frågan om Sverige har blivit fattigare och vart alla pengar tar vägen.
Tänk om man visste det, säger Johan Ehrenberg som på kultursidan i Aftonbladet intervjuade en sossedam i Gävle som sade att ”det handlar inte om att skratta eller gråta längre, nu vill man bara dra täcket över huvudet och hoppas att det skall gå över”. Det hon hoppas på skall gå över är Göran Perssons högerdans med folkpartiet som danspartner.

Inte en man till USA:s krig.

Sveriges ÖB Johan Hederstedt ska avgå vid årsskiftet.
Trots att han är hårt kritiserad för missbruk av skattemedel är han beredd att som en sista illgärning och spottloska på den svenska författningen skicka ut ytterligare 100 svenska soldater till slagfältet i Afghanistan.
Grundlagen säger som bekant att krigsmakten är till för att "hindra kränkning av rikets territorium".

Svensk vapenexport

Bästa Astrid,

Med anledning av att du sänt ett antal brev till oss med uppropet att stoppa vapenexporten vill jag ge dig följande svar.
Enligt gällande lagstiftning beslutar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om utförseltillstånd i krigsmaterielärenden.

Tänk om USA …

Herr Bush befinner sig i skrivande stund i London. Det var visst brister i säkerheten. En reporter tog sig in i slottet som falsk lakej. Han påstod att han kunnat mörda Busch om han velat. Synd att det inte lät sig göras. Framtiden kommer att visa att det borde ha gjorts.

Därför är jag just nu en glad pensionär.

Vår framtid som är barnen bör räddas. Det finns far- och morföräldrar som har varit och är i skolorna som alla barnsfarmor eller farfar, vilket är fantastiskt.
Jag har velat utveckla det att pensionärer kan vara hjälp som rastvakter och även under lektionerna i samråd med lärarna som medmänsklig hjälp i första hand för barnen.

Från SKU:s 100-års jubileumsskrift:

Som jordskalv det dånar När framåt han tågar
”jätten den stumme” samhällets slav.
Nu kräver han rätten arbetarjätten -
som hittills så tåligt slavoket bar.

SKU åker som vanligt till minnesdemonstrationen för Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht i Berlin.

Luxemburg och Liebknecht mördades i kampen för fred, socialism och ett mänskligt samhälle 1919. De stod i spetsen för uppbyggandet av det tyska kommunistpartiet, men blev mördade av militären på beställning av den socialdemokratiska regeringen.

Byn måste förstöras för att rädda den.

Lördagen den 22 november var det 40 år sedan president John F Kennedy mördades i Dallas, Texas. TV ägnade en helkväll åt händelsen och avslutade med att visa filmen JFK.
Filmen tar upp frågan om vem som dödade Kennedy och varför det gjordes genom att berätta om Jim Garrison, åklagaren i New Orleans, Louisiana, som insåg att den officiella versionen om Kennedymordet var ohållbar, att mördaren skulle vara en ensam man vid namn Lee Harvey Oswald.

Nils Brädefors
Teckningar och illustrationer.

Nils Brädefors (1921-1999) var verksam som tecknare och journalist i svensk kommunistisk dagspress på 30-, 40- och 50-talet. Hans politiska satirteckningar är dagskommentarer till tidens politiska huvudfrågor som fattigdomsbekämpning, militarism, världskriget, efterkrigsprogrammet och det kalla kriget. Han illustrerade också litterära texter och gjorde bokomslag, serier, vykort och affischer.

 

Varför SKU?


Från Västkusten
- LITE NYTT

Ni som läser RIKTPUNKT tycker kanske att jag skrivit för mycket om Västra Götalandsregionen. Men det har sin förklaring. För några år sedan beslutades att landsting på ett par områden på prov skulle slås samman och bilda regioner för att sköta sjukvården tillsammans. Politikerna i dessa regioner skulle också ta över en del uppgifter från Länsstyrelserna. Detta skulle leda till bättre och billigare sjukvård, och länstyrelseärenden överfördes från tjänstemän till valda representanter.
Nu har försöken pågått ett par år. Hur blev det? Det blev tvärtom.
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU