Nils Brädefors
Teckningar och illustrationer

Nils Brädefors (1921-1999) var verksam som tecknare och journalist i svensk kommunistisk dagspress på 30-, 40- och 50-talet. Hans politiska satirteckningar är dagskommentarer till tidens politiska huvudfrågor som fattigdomsbekämpning, militarism, världskriget, efterkrigsprogrammet och det kalla kriget. Han illustrerade också litterära texter och gjorde bokomslag, serier, vykort och affischer.

I svensk presshistoria har både den tecknade bilden och den kommunistiska dagspressen en mycket marginaliserad plats. Men tidningar som Ny Dag, Norrskensflamman och Arbetartidningen nådde periodvis en sammanlagd upplaga på närmare 50 000 exemplar.

Nils var medlem i vårt parti. Alla av oss har stiftat bekantskap med hans verk –åtminstone i logotypen till vår tidning Riktpunkt. Tidningspojken med det flammande huvudet skapades 1983 till Norrskensflammans 75-årsjubileum.

Nu finns det med boken Nils Brädefors, Teckningar och illustrationer en mycket stimulerande möjlighet att lära känna ett större urval av hans arbeten. .Nils dotter Sölvi och hans hustru Barbara har givit ut en samling på 112 sidor som vill ge en inblick i tidningsvärlden och den tecknade bildens betydelse.

I förordet skriver Sölvi:
”Om du som nu har boken i din hand har hittat den på biblioteket eller på annat sätt, kan den ge en inblick i en del av den svenska presshistorien, som är relativt okänd och outforskad. Den kommunistiska dagspressen, där Nils Brädefors var verksam, hade för 50 år sedan stora upplagor och lästes av många arbetare istället för borgerlig press. Men nutida forskning på området intresserar sig bara marginellt för denna tidningsflora.

Där teckningar anspelar på personer eller händelser som kan vara okända för yngre läsare har vi lagt till en kommentar i kursiv stil. Övriga texter är originaltexter.

Med facit i handen, att de socialistiska samhällena i Östeuropa inte har överlevt, kan det för många te sig gåtfullt hur människor kunde bli kommunister. Uppväxten i Norrbotten på 1930-talet och de egna erfarenheterna av klassförtryck och krig präglade Nils Brädefors samhällssyn. Han valde också som journalist i Östeuropa under 50- och 60-talet att skriva istället för att teckna, för att kunna skildra uppbyggnaden av det han hoppades skulle bli ett nytt och bättre samhälle för det arbetande folket. När far återvände till Sverige 1969 arbetade han i Internationella erkännandekommitten för DDR och senare i Förbundet Sverige-DDR. Efter ett nästan 30-årigt uppehåll började han först 1981 att arbeta som tecknare igen, då på Tidningen Stockholm.
Han förblev kommunist i hela sitt liv. Kanske kan denna bok ge en del av svaret varför.

Boken kan beställas för 120 kr + porto 30 kr hos Barbara Brädefors, tel. 08-37 64 26 eller b.bradefors@telia.com