Sådan är kapitalismen

Regeringen i Bangladesh tar tillbaka löftet om att tillåta facklig verksamhet i frizonerna

Bakgrunden är att regeringen tidigare lovat att släppa förbudet mot facklig verksamhet till år 2004, bland annat efter starka inhemska protester och konsumentbojkotter i USA. Men efter att textilföretag hotar med att ta bort sin tillverkning från zonerna deklarerar nu regeringen att "något definitivt beslut ännu inte är fattat" och att förbudet mot facklig verksamhet i zonerna mycket väl kan bli kvar även efter 2004.

Efter att de anställda vid Tarrants textilfabrik i staden Puebla i Mexiko hade genomfört en tredagars strejk för högre löner beslutade företagsledningen att omedelbart avskeda de åtta fackliga ledarna vid företaget. Därefter har ytterligare 250 arbetare som deltog vid strejken avskedats. De avskedade arbetarna uppmanar till internationella aktioner mot företaget. Tarrant är underleverantör till stora klädfirmor som Levis och Tommy Hilfiger

LO tidningen (2003-10-30)
I vilken av dom är den svenska textilindustrin inblandad?

Israels krigspolitik skall betalas av de arbetande med inskränkningar i strejkrätten, lönesänkningar och nyliberal politik.
Israels budgetförslag för 2004 har utlöst massiva protester bland landets industriarbetare. Nu vill finansminister Benjamin Netanyahu begränsa fackföreningarnas rätt att strejka genom att införa 60 dagars strejkvarsel. Dessutom måste arbetare inom den offentliga sektorn hålla en sluten omröstning för att få gå ut i strejk. Netanyahus budgetförslag innehåller kraftiga sparpaket som bland annat ska uppnås genom utförsäljning av statlig egendom. Prognoser om årets budget indikerar ett underskott på 5,5 procent av BNP, vilket till stor del beror på kostnaderna för den väpnade konflikten med Palestina.

Lo tidningen (2003-12-01)

”Väst” har befriat Balkan"
"Hemska brott begås mot tusentals kvinnor på Balkan. Regeringarna i väst försöker stoppa den illegala invandringen med politiska metoder. Men vi vill föra in ett människorättsperspektiv på smugglingen eftersom många av kvinnorna tvingas till sexslaveri", säger Madeleine Rees på FN:s flyktingkommissariat UNHCR i Sarajevo.

Bakgrunden är den omfattande handeln med kvinnor, så kallad trafficking, från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Makedonien, Moldavien, Serbien och Rumänien. En annan omfattande väg för smuggling och handel med kvinnor går från forna Sovjetunionen, via Balkan och till Västeuropa. Enligt en internationell konferens om trafficking har omkring 200 000 kvinnor smugglats genom Balkan under de senaste åren.

LO tidningen (2003-11-26)