LO Tidningen 2003-12-04 berättar

”LO kräver brandkårsutryckning av regeringen.”

”Bakgrunden är följande. Konventet om Europas framtid lade i somras fram ett förslag till ny konstitution för EU. Detta förslag är nu under politisk behandling i en så kallad regeringskonferens där EUs samtliga medlemsländer är representerade. Den 12-13 december är det meningen att EUs stats- och regeringschefer ska fatta det slutgiltiga beslutet om hur EUs konstitution ska se ut i framtiden.
Den nu pågående regeringskonferensen om Europas framtid håller på att göra ett allvarligt misstag. Två mycket viktiga förändringar som konventet gjorde i del 1 av förslaget till nytt fördrag har regeringskonferensen inte tagit med i del 3. Det skriver LO i ett brev till regeringen och kräver en ”brandkårsutryckning”.
LO kräver att regeringen agerar snabbt så att inte målet om full sysselsättning ersätts med det vagare "hög nivå på sysselsättningen" i några konventstexter.
Den nuvarande beskrivningen av EU som en ”öppen marknadsekonomi” föreslog konventet ersatt med ”social marknadsekonomi” vilket innebar en förstärkning av EUs sociala roll och ansvar.
Ingen av dessa två mycket viktiga förändringar har tagits med i del 3 av konstitutionen som nu diskuteras av regeringskonferensen. Om dessa förändringar inte kommer med i del 3 så blir EUs nya konstitution inkonsekvent. Det blir oklart vad EUs roll är när det gäller sysselsättning och sociala frågor.”

Förmodligen är det bara för LO-ledningen det är oklart vad EUs framtida roll är, eller blir. Vi liksom flertalet av LOs medlemmar är ganska övertygade om att EUs framtida roll blir den gamla, dvs. att föra nyliberal politik för att garantera storfinans och monopolkapitalet stora och växande profiter. Det är kanske dags för LO att börja jobba i medlemmarnas intressen och i stället för brandkårsutryckning av regeringen kräva att samma regering arrangerar en folkomröstning om EU konstitutionen.