Varför SKU?

Varför valde du SKU?

Namn: Fredrik Jönsson

Ålder: 16 år

Studerar: Gymnasiet

För mig var ett kämpande ungdomsförbund en självklarhet. De andra ungdomsförbunden är kopior av sina moderpartier, mycket prat, men inget gjort för att förbättra ungdomens situation...

Vad bör förbättras?
Finns mycket, fritisgårdarna stängs och skolorna skärs ner. Listan kan göras lång. Det sägs att det inte finns några pengar. Men självklart finns det pengar det finns det många exempel på… EU är ett tydligt exempel...

Vad kan SKU göra åt saken?
Upplysa ungdomen om de orättvisor som sker, och visa att det finns ett alternativ… ett alternativ som heter: socialism. Och ta med alla de som inte längre har någon fritisgård att gå till, och de som inte längre får den undervisning de behöver, i kampen för ungdomens demokratiska rättigheter.