Inte en man till USA:s krig

Sveriges ÖB Johan Hederstedt ska avgå vid årsskiftet.
Trots att han är hårt kritiserad för missbruk av skattemedel är han beredd att som en sista illgärning och spottloska på den svenska författningen skicka ut ytterligare 100 svenska soldater till slagfältet i Afghanistan.
Grundlagen säger som bekant att krigsmakten är till för att "hindra kränkning av rikets territorium".
Det är en handling som ser ut som ett tanke att beslutet meddelas samma dag om terrorister sprängt hotell Intercontinental i Kabul och en demonstration utanför försvarsministeriet blivit beskjuten.
Sverige har officiellt inte varit i krig sedan 1814. Nu deltar vi i "USA:s krig mot terrorismen", svenska officerare sitter med i US Central Command om leder krigföringen i Afghanistan och svenska pojkar riskerar nu att falla offer för den terrorvåg som USA:s framkallat.
Det är en tidsfråga när den förste svenske soldaten stupar i Afghanistan.
Säg nej. Vägra fullgöra order! Inte en man, inte ett öre till USA:s orättfärdiga ockupation.
Protestera med e-post till ÖB, regeringen och riksdagens försvarsutskott.
Stefan Lindgren
ordf. Föreningen Afghanistansolidaritet
afghanistansolidaritet@gmx.net