Klyftorna i samhället har ökat

Sverige är i början av 2000-talet ett mer tydligt klass-samhälle än för tjugo år sedan. Det visar rapporten Jämlikhet - vägskäl och vägval som LO presenterade tisdag den 21 oktober.

Rapporten Jämlikhet - vägskäl och vägval är en underlagsrapport till 2004 års LO-kongress. Syftet med rapporten är att stimulera till en facklig diskussion om framtida vägval, före och efter kongressen. Den innehåller därmed inte några programtexter, rekommendationer eller förslag till beslut. De slutsatser som dras är utredningsgruppens egna och är inte uttryck för LOs ställningstaganden.

Det är synd att det inte är LO:s slutsatser, för med ett LO med den insikten som utredningsgruppen besitter tror vi läget för det arbetande folket i Sverige skulle varit bättre.

Här några utdrag:
”Den ekonomiska makten har tydliga strukturer. Kapitalismen är baserad på olika klasser och på underordning av arbetarklassen. Den befäster ojämlikhet och motverkar jämlikhet genom sin dynamik. Jämlikhet och kapitalism är i grunden oförenliga som visioner och system.”

”Ekonomisk makt är en helt avgörande grund för inflytande i samhället.
Det blir spänningar av strävan efter jämlikhet i ett samhälle där marknadsekonomin styr alltmer. En stärkt politik för jämlikhet kommer ofrånkomligen att skärpa motsättningen mellan arbete och kapital. Klassamhällets avskaffande och användandet av samhällets resurser för allas behov, inte bara ett fåtals, är arbetarrörelsens väg att öka jämlikheten.”

”Jämlikhet har två tydliga dimensioner. Den handlar om ekonomiska resurser å ena sidan, om politiskt inflytande å andra sidan. Utan ökad jämlikhet i ekonomiska termer är det inte möjligt att nå jämlikhet i politiskt inflytande.”