Östtyska regioner har högsta arbetslöshet i hela EU

Enligt de senaste siffrorna från Eurostat – EU:s statistiska centralbyrå –har endast tre franska tidigare kolonialområden och den syditalienska regionen Kalabrien lika höga arbetslöshetskvoter som de östtyska distrikten Halle-Dessau-Leipzig och delstaten Mecklenburg-Vorpommern. De östtyska problemregionernas arbetslöshet överträffade 2002 – 13 år efter DDR:s ansluning till Västtyskland – även arbetslöshetskvoten i de värst drabbade regionerna i de blivande EU-medlemsländerna. Den högsta arbetslösheten i EU:s ”kärnland” Tyskland finns enligt statistiken i Halle – under DDR-tiden ett viktigt industricentrum – med 27,1 procent år 2002. Mecklenburg-Vorpommern med 27 procent följde inte långt efter. Endast det franska Département Réunion i Indiska oceanen har med 29,3 procent ännu värre arbetslöshet.


Medlemsflykt från SPD
Tysklands socialdemokrater, SPD, har på sin kongress i november godkänt Schröders nedskärningsprogram ”Agenda 2010”. Det är ett program för socialt kalhygge som SPD-toppen omgärdade med ständigt återkommande besvärjelser om ”social rättvisa”. Krav från partibasen på högre skatter för de rika sopades undan med förklaringen att sådant bara skadar tillväxten. Kongressens tydliga huvudlinje var: Ingen och inget för fördärva humöret för kapitalet. Schröder lyckades, med andra ord, att få igenom sin asociala nedskärningspolitik. Men detta har sitt pris: demonteringen av de sociala rättigheterna som den tyska arbetarklassen tillkämpat sig i många års strider leder till en regelrätt medlemsflykt från det tyska sosse-partiet. Enligt interna bedömningar kommer bara i år 50 000 till 60 000 medlemmar att lämna partiet. Nästa år räknar man med en ännu större utträdesvåg.