PRENUMERERA PÅ:

Vi kräver folkomröstning om EU-grundlagen
Den nya så kallade EU-grundlagen betyder skapandet av en europeisk förbundsstat. Vi avvisar ett samarbete som är dikterat av kapitalets intressen och som via överstatliga lagar och överenskommelser tillintetgör vår nationella suveränitet.
EU-anhängarna försöker att sälja EU-staten till oss som en motkraft till den aggressiva, militaristiska USA-imperialismen. Men EU är också imperialistisk.
Det påstås att EU inte är militaristisk, men utrikespolitiken blir enhetlig för samtliga medlemsländer och innebär en militär uppbyggnad för ”interventioner” över hela jorden.
Det påstås att EU:s värderingar är bättre än USA:s, att EU är en mer utvecklad demokrati. Sanningen om förbundsstaten EU är att den bygger på helt igenom odemokratiska institutioner.

Ja till jämlikt samarbete mellan suveräna stater!
Nej till superstaten EU!
Folkomröstning om EU-grundlagen!

Kampen går vidare!

Resultatet av folkomröstningen var en övertygande seger för nej-alternativet. Det var inte bara ett nej till att införa euron som valuta, utan en övertygande seger för de krafter som är motståndare till nyliberalism och imperialistisk krigspolitik. Det var en övertygande seger för de krafter som är bärare av demokratin och som tror att en bättre värld är möjlig. Det var en seger för det arbetande folket, för arbetarklassen, mot en maktfullkomlig överhet, monopolkapitalet och dess öppna företrädare. Det arbetande folket avvisade den nyliberala politik som EU är garant för och en politik som plöjt öppna sår i den svenska ”välfärden”. .

Dåliga förlorare

Regeringsförklaringen är ett dokument av dåliga förlorare med underutvecklad känsla för demokrati.
Regeringen är väl medveten om att såväl egna socialdemokratiska partimedlemmar som folkets majoritet i valet i första hand inte tog ställning till hur våra sedlar och mynt skulle se ut, utan till den folkfientliga politik i EU-anpassningens spår.
Regeringens deklarerade mål är enligt direktiven från Bryssel att hålla nere den offentliga sektorns kostnader för att erhålla balans i budgeten.

Nordens kommunistiska partier möttes

I år var det Sveriges Kommunistiska Parti som var värd för de nordiska kommunistpartiernas möte. Mötet avhölls under helgen den 19 – 21 september, ett drygt tjugotal kommunister representerande Kommunistiskt Arbetarparti - Finland (för fred og socialism), Kommunistiskt Parti i Danmark, Norges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Parti som möttes i de natursköna trakterna vid Barnens By i Hästveda i kamratlig samvaro och politiska diskussioner.

Uttalande från gemensamt möte mellan de kommunistiska partierna i Norden!

Det svenska folkets övertygande nej till euron markerade ett avståndstagande från det centraliserade och odemokratiska EU-projektet. Folket röstade för demokrati och mot den nyliberala politik som genomförs i EU.

Til Sveriges Kommunistiske Parti.

Kamerater.
Vi vil med dette sende våre gratulasjoner for det fantastisk gode resultatet ved avstemningen om Sveriges forhold til EMU.
Nok en gang viser et skandinavisk folk at de våger å ta stilling mot hva hele de politiske etablissement har arbeidet for. Resultatet av avstemningen er et klart svar til sosial-demokratene om at deres klassesamarbeidspolitikk ikke har troverdighet i arbeiderklassen

Folket besegrade storfinansen!

Även om de senaste dagarna har präglats av stor sorg på grund av det fega och avskyvärda mordet på utrikesminister Anna Lindh finns det ändå plats för glädjeyttringar efter valresultatet från folkomröstningen om EMU. Nej vann stort- trots alla enorma resurser som ja-lägret hade på sin sida. Trots alla hundratals miljoner, trots alla som ställde upp för att försöka lura svenska folket att rösta på ett ja, som till exempel Carl Bildt och andra före detta stora namn som nu gav sig in i debatten för att försöka övertyga svenska folket om att rösta för EMU

Uttalande från det gemensamma mötet mellan de nordiska ungkommunisterna

Då Nordens kommunistiska partier möttes i Hästveda, deltog också representanter från NKU, SKU och KPiD-U. Ungkommunisterna ansluter sig fullt ut till det gemensamma uttalandet som antogs på kommunisternas möte.
Det överväldigande svenska nej:et till euron var särskilt markant bland den svenska ungdomen. Resultatet stärker EU-motståndet i hela Norden.
Sveriges nej är liksom det danska nej:et till euron 2000 och Norges beslut om att stå utanför EU ett viktigt resultat i kampen mot monopolens EU.

Stoppa ockupationen av Irak

Med doktrinen om "forebyggande krig" fastställer Bush-administrationen USA's rätt till att föra krig mot vilket land som helst som på något sätt är i mottsättning till USA-imperialismens ekonomiska, politiska och militära interessen.
Det sista exempel på "förebyggande krig" är kriget mot Irak, efterföljt av allvarliga krigshot mot Syrien, Iran och Nordkorea.

Nyliberalismens verkningar i Chile

För den största del av mänsklighetens historia har problemet varit att kunna producera tillräckligt för att tillgodose människornas behov. Handel mellan olika grupper och samhällen uppstod delvis för att komplettera brister i den egna produktionen.
Den enorma mängd guld och silver som strömmade in i Västeuropa efter 1600-talets europeiska invasion av det som nu kallas Latinamerika gav näring till teorin att pengar är den enda formen av rikedom och att handel ger mer pengar. Teorin kallades för merkantilism.

(V)-partiet

Vänsterpartiet samlas i februari nästa år till kongress. Där skall man ta ställning till ett nytt partiprogram. Lena Mellin i Aftonbladet har gjort en analys av det programförslag som presenteras. Det hon konstaterar och frågar sig är om v-partiet utvecklas till en samling ”pragmatiska realister eller undfallande veklingar”.
Några axplock från dagens partiprogram och de nya förslagen angående EU: Formuleringen ”Vänsterpartiet är motståndare till svensk EU-medlemskap och arbetar för ett svenskt utträde” ersätts av ”Vi representerar folkomröstningen”.

Välfärd?

Ordet välfärd klingar vackert och används flitigt, inte minst i debatten om svensk EMU-anslutning och framhålls flitigt i övrig politisk debatt.
Men kan ett samhälle som inte klarar av att ta hand om sina sjuka och gamla kallas för välfärdssamhälle?
Sverige tenderar till att bli ett samhälle där ordet välfärd till stora delar saknar innehåll.

Till försvarsminister Leni Björklund

Jag vill på detta sätt framföra mitt varma tack till försvarsministern.
Det är nu bekräftat det jag länge misstänkt, svenska regeringen smygstöder fascismen.
Trots att svensk lag förbjuder vapenexport till krigförande länder fortsatte vapenhandeln med USA och Storbritannien. Och till råga på allt hyrdes krigsmateriel ut. Leni, du säger att vi får åsidosätta moralen för att inte försvåra handeln med utländska vapenföretag i framtiden. Moralen, Leni, är det enda svenska folket inte har råd att förlora. Titta ut genom fönstret, Leni. Där är vi, folket..

Dyr budget för folket

Vinnare - förlorare, vad skall man säga när man följer med i den ekonomiska budgetdebatten och Bosse Ringholms ”Golgata”, vandringen mellan Rosenbad och Riksdagshuset.
Jesus dignade under den tyngd som bärandet av korset innebar, medan Bosse Ringholm såg närmast lättad ut, med CD-skivan mellan sina fingrarna.
Miljöpartiet med sin skattevänliga filosofi betraktas som den största vinnaren med v-partiet på andra plats.

En tradition

Sjunde Kavalleriet i USA:s armé inrättades 1866 för att eskortera guldgrävare, lantmätare, affärsmän och andra kolonisatörer. Regementet blev snabbt beryktat för sin skoningslösa slakt på indianerna, särskilt under general George Armstrong Custers befäl.
Den 25 juni 1876 utkämpades slaget vid Little Big Horn. Sjunde Kavalleriet led då ett svårt nederlag mot de förenade siouxindianerna, med ledare som Crazy Horse och Sitting Bull. General Custer stupade.

Det fria ordet är i fara.

Fredagen den 5 september 2003 arresterade spanska polisen Al-Jaziras reporter, den syriskfödde Tayseer Allouni.
Tayseer Allouni har bl.a intervjuat Usama Bin Ladin och rapporterat från striderna i Afghanistan. Allouni är en ovärderlig tillgång i sanningens tjänst.
Det afghanska folkets lidande skall inte gömmas.

Vi möter meningslöst döden i Irak

I sex månader har jag tjänstgjort i vår tids största lögn: ”Operation Iraqi Freedom”.
Efter de fruktansvärda händelserna den 11 september 2001 och sedan genom Afghanistankriget lades grunden för en invasion av Irak. ”Chock och fruktan” kallades den maktförevisning som världen utsattes för när ”Operation Iraqi Freedom” inleddes. Det skulle bli en dramatisk föreställning i närbild av militär styrka och avancerad teknologi från den amerikanska och brittiska militärens arsenal
.

DEMOKRATISK REVOLT

EMU-valet i Sverige blev en demokratisk folkseger över makteliten och etablissemanget.
Inslagen i detta val inrymde dramatik och överraskningar av sällan skådat slag. Makteliten och etablissemangets inledning inför valet innehöll framför allt skrämseltaktik med maktberusad arrogans , där Göran Persson var den store regissören. Hans utspel och uttryck kommer mest troligt att bli en klassiker.
Citat: Blir det ”nej” så ska det röstas till det blir ”ja!”

SALVADOR ALLENDE

Den 11 september är det 30 år sedan Chiles president, Salvador Allende, avsattes och dog vid en blodig militärkupp. Min numera avlidne far, Sergio Ramírez Saavedra, författade denna mycket personliga hyllning till Salvador Allende för fem år sedan. Jag har nu tagit mig friheten att återge texten i en reviderad version

CHILES NUVARANDE ÖB HAR KRÄNKT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Under åren som följde efter militärkuppen 1973 blev Chiles nuvarande ÖB, Juan Emilio Cheyre Espinoza, ökänd för sin brutalitet i städerna La Serena och Coquimbo i norra Chile. En av Cheyres tortyroffer på Arica-regementet i La Serena var min far, Sergio Ramírez Saavedra. Det är därför min moraliska plikt att återge på svenska följande text som min far skrev några månader före sin död.

 

Varför SKU?


Från Västkusten
- LITE NYTT

Den som brukar läsa Riktpunkt kan inte ha undgått att känna till hur mycket sämre sjukvården blivit sedan Landstingen i Sydvästra Götaland och Göteborg slogs samman till Västra Götalands Region.
Man lägger ner sjukavdelningar och vårdcentraler, sjukreseersättningar försämras - men skatten höjs. Insändare i pressen visar hur upprörd. allmänheten är över den försämrade sjukvården.
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU