Uttalande från det gemensamma mötet mellan de nordiska ungkommunisterna
Hästveda 21 september 2003

Då Nordens kommunistiska partier möttes i Hästveda, deltog också representanter från NKU, SKU och KPiD-U. Ungkommunisterna ansluter sig fullt ut till det gemensamma uttalandet som antogs på kommunisternas möte.
Det överväldigande svenska nej:et till euron var särskilt markant bland den svenska ungdomen. Resultatet stärker EU-motståndet i hela Norden.
Sveriges nej är liksom det danska nej:et till euron 2000 och Norges beslut om att stå utanför EU ett viktigt resultat i kampen mot monopolens EU.
Nu skall kampen inriktas mot antagandet av EU- grundlagen. EU-grundlagen är monopolens och kapitalisternas författning till en imperialistisk superstat. Den kommer att påverka alla människor i Europa och i hela världen.
Särskilt två områden av EU-grundlagen berör ungdomens dagliga liv:

• Den gemensamma försvars- och utrikespolitiken med uppförandet av en professionell EU armé. Unga människor kommer igen att tjäna som kannonföda åt monopolens intressen.
• Utbildningsområdet blir borttaget från det enskilda landets bestämmande och indragit under EU:s myndighet. EU:s nyliberala politik kommer att sänka kvalitén av all forskning och av ungdomens undervisning, från folkskolan till de högre utbildningarna.

Vi vill arbeta för att mobilisera ungdomen i Sverige för kravet om en folkomröstning om EU-grundlagen, och i Danmark vill vi arbeta för ett nej till EU-grundlagen.
Vi vill arbeta för att Sverige och Danmark lämnar EU och att Norge säger upp ESS-avtalet.
Ungdomen skall gå först i denna kamp.
Vi säger ja till egna författningar och ett stärkt nordiskt samarbete på folkets och inte på kapitalets premisser .
Framtiden tillhör ungdomen , vi har rätten att själv bestämma.
Norden visar vägen med ett nej till EU-grundlagen!

Norges Kommunistiska Ungdomsförbund
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund
Ungkommunisterna i KPiD