Till försvarsminister Leni Björklund

Jag vill på detta sätt framföra mitt varma tack till försvarsministern. Det är nu bekräftat det jag länge misstänkt, svenska regeringen smygstöder fascismen.
Trots att svensk lag förbjuder vapenexport till krigförande länder fortsatte vapenhandeln med USA och Storbritannien. Och till råga på allt hyrdes krigsmateriel ut.
Leni, du säger att vi får åsidosätta moralen för att inte försvåra handeln med utländska vapenföretag i framtiden.
Moralen, Leni, är det enda svenska folket inte har råd att förlora. Titta ut genom fönstret, Leni. Där är vi, folket.
Har svenska regeringen råd att förlora folkets stöd?
Jag är inte ensam, Leni; även om jag skriver i eget namn. Det jäser där ute, även om det inte syns ännu och svenska folket är inga patrioter.
Jag skrev till regeringen innan kriget i Irak bröt ut. Ni och vi visste att detta krig inte var ett krig för att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Detta var ett storfinansens krig.
Och visst, ni beklagade, men applåderade detta krig bakom ryggen på oss.
Hur ställer sig nu svenska regeringen till nästa krig? Kriget mot Iran. Ännu ett krig iscensatt av storfinansen. Bofors tjänar dollar. Det gynnar Sverige. Svara ärligt.
Nej Leni, svenska folket kräver en hög moral av de styrande. Vi kräver att svenska regeringen följer egna lagar.
Varför ska annars vi ,folket, lyda lagen?
Den svenska demokratin börjar urholkas och liknar snart en demagogi. Fascismen börjar smyga sig in även i detta land.
Astrid Boman
Boden