Det fria ordet är i fara

Fredagen den 5 september 2003 arresterade spanska polisen Al-Jaziras reporter, den syriskfödde Tayseer Allouni.
Tayseer Allouni har bl.a intervjuat Usama Bin Ladin och rapporterat från striderna i Afghanistan. Allouni är en ovärderlig tillgång i sanningens tjänst.
Det afghanska folkets lidande skall inte gömmas.
Han är nu misstänkliggjord. USA har tidigare attackerat både kontor och journalister.
Det fria ordet är i fara.
Jag vill därför uppmana alla, både enskilda och organisationer, att skriva en protest till spanska ambassaden Eventuellt anordna en demonstration om det låter sig göras.
Vi måste reagera kraftfullt när det fria ordet och människorätten kränks. Annars kommer vi snart att vara i avsaknad av bådadera.

Adress för protester: Spanska ambassaden, Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm

Astrid Boman