PRENUMERERA PÅ:

Toppmötet i Stockholm: ”demokrati och öppenhet” enligt EU-direktiv.

Stockholms EU-toppmöte är över. Statschefer och journalister har åkt hem och i media har de flesta konstaterat att det var ett välorganiserat men tråkigt möte. Vilka sensationer hade de väntat sig av ett EU, där grundprincipen är att endast marknadens lagar får gälla och alla andra hänsyn ska sopas bort i den nyliberala globaliseringens anda?

EU:s goda namn och rykte.

EU:s domstol avkunnade den 6 mars 2001 en dom som kan innebära en stor fara för den politiska samhällskritiken i Sverige och resten av Europa.
Bernard Connolly tjänstgjorde som chef i EU-kommissionen och var ansvarig där för monetära frågor. Under en tjänstledighet från kommissionen skrev han boken The Rotten Heart of Europe - the Dirty War for Europe’s Money (Europas ruttna hjärta - det smutsiga kriget om Europas pengar).

Svenska officerare ska bli tvungna att slåss utomlands.

Svensk trupp har numera som främ sta uppgift att upprätthålla ”fred” och ”stabilitet” genom att ingripa i andra länder vid ”regionala och lokala konflikter, auktoritära regimer, sönderfallande stater och bristande samhällskontroll”. De militära insatserna skall kunna göras även i strid med folkrätten. ”Det går inte att utesluta att det kan uppkomma situationer där FN:s säkerhetsråd är låst på grund av ett veto eller hot om sådant.

Försvagad medborgarrätt.

Från och med i sommar går det att vara medborgare i Sverige och samtidigt medborgare i ett eller flera andra länder. Riksdagen anser att globaliseringen kräver detta.
Människor flyttar numera till Sverige utan att rota sig här och därför kan det enligt riksdagen vara ”opraktiskt” för dem att tvingas välja medborgarskap. Med hänsyn till globaliseringen, menar riksdagen, bör svenska medborgare från andra länder kunna behålla även sina utländska medborgarskap och alltså kunna vara medborgare i flera länder.

Trollord Globalisering.

Globalisering – begrepp för processen av nationernas underkastelse under det internationellt agerande finanskapitalets vilja och makt.
Kommunisterna har inte hittat på begreppet ”imperialism”. Men vad Lenin gjorde, det var att ta ett under hans tid brukligt begrepp och bearbeta det vetenskapligt och marxistiskt. (…)
Idag är ”globalisering” ett brukligt begrepp som kopplas ihop med kamp och motstånd mot de multinationella storföretagens världsherravälde. .

Vad fallet Ericsson lär oss:
Bryt marknadens diktatur!

Den fria marknadsekonomin i globali-seringens tidevarv konkret: Ericsson sparkar 2 600 anställda i Kumla och Linköping och många tusen underleve-rantörer ut i arbetslöshet eller en osäker framtid.
Media slår några dagar hårt på trumman: Sveriges stolthet, industrins flaggskepp i kris! Vems fel är det? Ramqvists eller Hellströms, ordförande-VD-paret som just fördubblat sina löner till sammanlagt över 30 miljoner kronor?

EU-middag fick inte störas- därför fick de gamla ingen mat.

På regeringens hemsida om EU-toppmötet i Stockholm den 23 och 24 mars meddelas det att Kocklandslaget under ledning av stjärnkocken Gert Klötzke gästspelade för att tillaga stats- och regeringschefernas lunch.

Naturligtvis fanns SKU på plats i Stockholm.

Naturligtvis i var vi från SKU/SKP närvarande under EU-toppmötet i Stockholm och visade tillsammans med många andra organisationer vad vi tycker om EU-EMU. Det hölls två demonstrationer under denna helg, en på fredag och en på lördag.

Jordbrukssystemet är ohållbart.

Tony Blairs regering förbereder en masslakt av “miljontals djur” enligt The Independent (den 25 mars 2001). Men Nick Brown, Blairs jordbruksminister, säger att det inte finns någon möjlighet att börja vaccinera mot mul- och klövsjukan, eftersom en vaccinering skulle sätta stopp för den brittiska köttexporten.

Ur led är tiden.

Det känns som att vara dömd till att vara jourhavande ilsken skribent i den här kolumnen.
Ibland vet man inte om man skall skratta eller gråta – och ni får själva besluta om ni skall skratta, gråta eller vara förbannade.

Hur Natos baron Münchhausen, Jamie Shea, manipulerade världen.

Jamie Shea måste man minnas. Det var han som vi såg varje dag i TV, varje dag under 78 bombdagar 1999. Grabben som bräckte alla – Göbbels, Münchhausen och sig själv.

Inget krig, ingen fred – bara det vad världspolisen vill.

Terrorism och profit i saligt förbund
Vilka är de som USA valde till sina vänner och allierade på Balkan? Vad är det för ”starka demokratiska krafter” som värnar om humanistiska och mänskliga rättigheter?

CIA och SAS utbildade albaner som leder terrorister i Makedonien.

En anonym brittisk instruktör, som var medlem i Europeiska insatsstyrkan (SAS), avslöjade att två albaner från Kosovo och Metohija, som brittiska SAS tränade till UCK-befäl, nu leder terrorister i Tetovo.

Nya krigsoffer.

Nu, två år efter Natos anfallskrig mot Jugoslavien, finns det ett första facit av utvecklingen:
· Över 200 000 människor har genom USA:s och Natos krig fördrivits från den serbiska Kosovoprovinsen, främst serber, men även andra minoritetsgrupper.

EU-motstånd i Finland.

Arbetarpartiet Kommunisternas (KTP) tidning Työkansan Sanomat refererar från en paneldebatt i Helsingfors som samlade 90-100 deltagare, temat var Finlands utträde ur EU. I panelen ingick sex organisationer som utifrån olika ståndpunkter har ett gemensamt intresse av att Finland lämnar EU.

Den Nordliga dimension har stora likheter med ”stabiliteten” på Balkan.

Vid de kommunistiska Nordkalotten-träffarna som årligen arrangeras på Nordkalotten (Sverige, Norge, Finland, Ryssland), har de senaste tre åren temat genomgående varit EUs utvidgning och intresse för Nordkalotten med programmet ”Nordiska Dimensionen”.

Chile år 2001.

Livet i Chiles är, trots att man vill presentera sig som demokratisk land, kantad av vad militärer eller brutala ekonomiska faktorer dikterar.
Militärens s k heder är viktigare än människoliv; kapitalets vinster sätts över arbetarnas rättigheter att bli behandlade som människor,

Omsorgen i Hälsingland på fortsatt sparlinje.

Fyra gånger om året träffar pensionärs-organisationerna i södra Hälsingland hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen. Nyckelfrågorna det här året är att klara läkarförsörjningen och få ekonomin i balans, det är ett måste för att få arbetsro, förklarar nämnden.

Visa vad du tycker om EU-politiken!

EU-möte i Malmö helgen 20-22 april
Helgen den 20 - 22 april möts EU:s finansministrar i Malmö för att diskutera den ekonomiska framtiden för miljoner människor.
En del motdemonstrationer kommer att äga rum, för att störa ministrarnas möte.

EU-ledarna gömde sig
för folket bakom största polispådraget i svensk historia

Protesterna möttes med ett massivt polispådrag och författningsvidrig, kränkande behandling av såväl unga som gamla som utnyttjade sin demokratiska rätt att framföra sina åsikter.

Från Västkusten
- LITE NYTT

På ett tiotal år har världen förändrats mycket. Fattigdomen runt om i världen ökar. Krigen är fler än under tidigare årtionden. Kapitalets och reaktionens krafter kan härja fritt.

 

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU