PRENUMERERA PÅ:

EU-cirkus i otakt med folket

Så har då det ”historiska halvår” inletts då Sverige som ordförandeland för EU ska visa världen vad ”vi” går för.
Om man ville tro massmedia, vilar hela världens öde under de närmaste sex månaderna i Perssons händer. Nu vet vi alla att det inte är så. Maktförhållandena inom unionen minskar hela tiden på de mindre staternas reella inflytande.

En näve mot folket.

Som tidigare har närmare beskrivits i Riktpunkt anpassas det svenska försvaret till den Nya Världsordningen. Avskaffandet av den allmänna värnplikten och införandet av legoarméer är ytterligare en del av den pågående kontrarevolutionen mot de framsteg som vanns genom 1789 och 1917. Det är ännu ett slag mot demokrati och nationell suveränitet.

Aprilväder på den ekonomiska horisonten

Som en dag i april, då moln och drivande regn plötsligt ersätter vårbrisen och blå himmel, har beskrivningar och prognoser för ekonomin i USA svängt under den senaste månaden från avundsjuk optimism till pessimistisk förtvivlan.

Nya tider.

Den kapitalistiska koloniseringen av Östeuropa tar sig ibland rent obscena uttryck.
Simon Wiesenthal-centret i Wien rapporterar att ett diskotek nu har öppnats inte långt från Auschwitz, där fascisterna avlivade judar från hela det tyskockuperade Europa, kommunister och andra frihetskämpar, sovjetiska krigsfångar och franska slavarbetare. Eurodisko får nu dunka ut över världens största gravfält.

Varför ligger Sverige så lågt om ”Balkansjukan”?

Plötsligt fick alla veta det som alla visste: Utarmat uran dödar. Men man var tyst så länge det utarmade uranet dödade irakier och serber. När så några soldater ur brottssyndikatet NATO dog eller blev cancersjuka - då blev det av planetär betydelse.Medlemmar i syndikatet skrek upp till himlen, för de visste inte om farorna, de visste inte att man använde det, de visste inte, Italien till exempel, att syndikatets flyg med den dödliga lasten lyfte från dess flygplatser, de visste inte …

Stora protester i Grekland mot NATO och EU.

Tiotusentals medborgare demonstrerar varje dag i olika grekiska städer mot Nato, EU och den grekiska regeringen. Anledningen är de så kallat nya uppgifterna om kriget i Jugoslavien.
Imperialismen utkämpade ett begränsat kärnvapenkrig i Jugoslavien precis som i Irak för några år sedan. Människor i Grekland är förbannade över vad som hände och emot det så kallade humanitära kriget som Nato och EU förde.

Visst visste svenska regeringen.

Att den svenska regeringen och militärledningen inte alls –som man vill påskina - har överraskats av de senaste larmrapporterna om Natos uranammunition framgår av ett , om än, försiktigt hållet pressmeddelande från Statens Strålsskydds-insitut (SSI) ”Utarmat uran i Kosovo” från nov 2000. Där tar man – anmärkningsvärt nog - upp situationen i Kosovo, men inte i övriga delar av Jugoslavien där samma slags bomber användes.

Kapitalism med ett mänskligt ansikte.

Attac-rörelsen har kommit till Sverige och fått ett entusiastiskt välkomnande från de borgerliga partierna, SAP och vänsterpartiet. Enligt Dagens Nyheter har “marknaden” äntligen fått en förnuftig motståndare.

Kidnappad igen.

Den svenska nöjeseliten sjunger nu låten Det här är ditt land, som är Mikael Wiehes omarbetning av Woody Guthries This Land Is Your Land. Det är i och för sig inte märkvärdigt att en trubadur med samhällsengagemang väljer den protestsången, särskilt med hänsyn till dagens jämförbara sociala förhållanden. Vad som däremot är märkvärdigt är vilken version som Wiehe valt att utgå från och hur man låter sången framföras.

Vredens druvor.

De bofasta piskade sig själva till grymhet. Sedan bildade de patruller som de utrustade med vapen - träklubbor, gas, gevär. Det är vi som äger landet. Vi kan inte låta okies få fria händer här. Och männen som var beväpnade ägde inte landet, men de trodde att de gjorde det.

Årets LL-demo i Berlin.

I år, som alla andra år, hölls en demonstration i Berlin till minne av Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht som den 15 januari 1919 mördades av polisen, på order av socialdemokrater, eftersom dem var ”för mycket revolutionära” i kampen för socialism.
I år gick det bättre än förra året, då demonstrationen blev förbjuden,

Helgens såpor (stora som små).

Hej, alla glada läsare, det var länge sedan sist, eller hur? Helger och helger emellan och så mat, mat, mat - så vi fick riktigt dåligt samvete. Men ett nytt år i ett nytt sekel och ett nytt millennium, har vi hunnit avverka. Det var inte dåligt. Så - må så bra även i fortsättningen!
Vad har hänt sedan sist? Inte mycket. Eller?

Sveriges nya alliansfrihet.

I Skånska dagbladet den 31 december säger försvarsminister Björn vonSydow att Sveriges alliansfrihet står och faller med USA:s närvaro i Europa. Neutralitetspolitik är inte längre aktuellt. Den hade sitt berättigande endast under kalla kriget när två pakter stod mitt emot varandra i Europa. Vad alliansfriheten ska innebära exemplifierade han med kriget mot Jugoslavien:

SVERIGE UT UR EU!

2001 har börjat, och Göran Persson och Anna Lindh tronar som högsta höns i det EU som en majoritet av svenska folket inte vill ha.
Under ett halvår skall Sverige fungera som ordförandeland i EU – och runt om i landet rustas och fejas det för att ta emot EU-dignitärerna och den hord av journalister som följer i deras släptåg.

KKE: För en antiimperialistisk, antimonopolistisk folkfront

På Grekiska Kommunistiska Partiets 16:e kongress 15-18 dec 2000 i Aten ställdes arbetet för en folkfront mot imperialism och monopolism i centrum.
KKE:s kongress visade på ett parti med ärorikt förflutet och med en stark position i nuet. Det bekräftades både i den omvalda partiordföranden Aleka Paparigas referat och i den breda diskussionen.

EN DRÖM - och några klassiker.

De flesta människor umgås med drömmar - om nu inte fantasilivet är alltför snöpt.
Och även om drömmarna växlar har de vanligtvis en gemensam nämnare: de präglas av brister i närmiljön.
Den ensamstående drömmer om en partner att länka samman sitt öde med. Han eller hon fäster då stora förhoppningar till en kontaktannons som de flesta tidningar numera har en särskild sida för någon dag under veckan.

Så här vill regeringen sprida EU-propaganda.

Fram till 30 juni 2001 är Sverige ordförandeland i EU. 80 EU-möten kommer att hållas på 44 platser runt om i landet. I kursivt stil framhävs ministermöten resp toppmöte med EU:s statschefer. Regeringen vill sprida sin propaganda - låt oss se till att folkets röst blir hört!

EU:s Nicefördrag strider mot Sveriges grundlag.

Nicefördraget, som beslöts på senaste EU-toppmöte i dec 2000, har förändrat maktförhållandena mellan stora och små EU-länder till förmån för de stora. EU beslöt om nya överstatliga befogenheter som ytterligare inskränker på de små staters inflytande.

Internationella domstolen i Haag

Folkrättsdomstolen i Haag borde idag se vem och vilka som är de verkliga krigsförbrytarna och folkförrädarna.
120 medlemsländer i FN beslöt i Rom 1998 att inrätta en internationell brottsmålsdomstol. USA:s president Bill Clinton skrev under Romavtalet i sista minuten, samtidigt hemställde han till den amerikanska senaten att man inte skulle ratificera avtalet innan man fått fram speciella garantier för att amerikaner aldrig någonsin kan ställas inför FN-domstolen.

Imperialistisk propaganda!

Sanningen kryper fram om än motvilligt. Nu har den gemensamma utredningskommittén Sverige-Ryssland, som utrett Raoul Wallenbergs öde, lagt fram resultatet.
Den svenska socialdemokratiska regeringen från den tiden, Erlander-Undén, som ansvarade för Wallenbergs framtid, ansåg att det inte var värt att utväxla Wallenberg mot några sovjetiska spioner trots erbjudanden från sovjetiskt håll.

Vård och sjukhusutredningen i Gävleborg
”Vision Växtkraft”

Nu har landstingspolitikerna i Gävleborg och Dalarna spikat framtidens sjukvård i de båda länen. Det skedde i Lugnets sporthall i Falun, strax före jul. Centerns ledamot i Sandviken recenserade visionen i tidningen Ljusnan, betecknade det – alldeles riktigt – som ett ”förvirringsinstrument”. Man kan också kalla det för ”högervision”, för någonting annat är det inte.

Regeringen i Stockholm.

SKP uttalar ett fördömande av de nya reglerna för arbetslöshetsförsäkringen, vilken slår allt hårdare mot de som redan har det svårast.
Arbetslösheten i Sverige sägs, från officiellt håll, ha sjunkit till runt 4 procent samtidigt som den s k dolda arbetslösheten, dvs de som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, har ökat.

Problem med Norrbottniabanan genom centrala Piteå.

Äntligen är projekterineng av kustjärnvägen, den s k Norrbottniabanan, aktuell. Den borde egentligen redan ha byggts på 60- och 70-talet när skogsindu-strierna anlades och byggdes ut. Slöseriet av miljarderna till värdelösa stridsflyg och krigsutrustningar borde ha stoppats. Istället borde staten ha satsat på infrastrukturen för transport, kustjärnvägen med snabbtåg Stockholm-Haparanda.

För ett annorlunda Europa.

· Nej till grundlagsfästningen av den nyliberala politiken i EMU!
· Nej till att miljö och offentlig sektor görs till handelsvaror!
· Nej till militariseringen av EU!
· Nej till fästning Europa!
· För demokrati, miljö och solidaritet!

 

Korttisar.

Stöveltramp
USA - från Vietnam till Jugoslavien
Budkavlen går
Konungagåvan

 

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Ni som eventuellt undrat hur det gick, kan jag trösta med att tomten var som vanligt, gammal och lite glömsk. Så mina snälla 14 dagar före jul räckte för att få julklappar som vanligt.
Men nu har jag istället börjat oroa mig över, att tomten börjat påverka regeringspartierna. Inte så, att de ger oss julklappar, nej ingalunda. Men de förefaller ha samma dåliga minne som tomten. Alla deras löften inför valet 1998 tycks vara helt glömda.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU