PRENUMERERA PÅ:

Alliansfriheten ett minne blott

Sveriges deklarerade militära alliansfrihet och neutralitetspolitik har under hela detta århundrade uppfattats som ett honnörsord -både för den egna befolkningen och internationellt. Men denna neutralitetspolitik har också alltid varit mycket av läpparnas bekännelse. Hur många gånger och i hur många sammanhang har inte vi kommunister tvingats påpeka att statens handlingar gått stick i stäv med deklarationerna!.

Perssons bidrag till politikerföraktet

Nu har alltså statsministern trätt fram och sagt vad han tycker om Sverige och EMU. Något NEJ är uteslutet. Det finns bara "valet" om nu eller senare.I samma anda är regeringens "folkbildning" på gång: det finns bara ett JA, kampanjen rullar på med en efter annan makthavare som träder fram och vädrar sitt Ja till EMU-tyngda samvete, för att svenska folket äntligen ska få veta - och naturligtvis påverkas.

Sverige och EU:s militarisering

"EU:s nytillträdde generalsekreterare Javier Solana får blixtsnabbt allt större befogenheter av EU:s stormakter. Han kommer att leda en politisk-militär organisation iniom EU som blir en spegelbild av Atlantpakten Natos", skriver Svenska Dagbladet 19.10.1999-11-19.
Det förklarar varför en Rysslandskännare behövs i EU:s topp..

Gallematias när LO-basen "säger ifrån"

I månadsskiftet oktober-november samlades fackliga ledare från hela världen Stockholm, för att diskutera "globaliseringen" . Inbjudare var svenska LO.
LO konstaterar i sin information om mötet:
Det finns inga gränser för kapitalet i dagens samhälle. Vi lever i en globaliserad ekonomi. Därför är det viktigt att facket är med och tar makten på global nivå. För första gången samlas idag i Sverige fackliga ledare från 15 länder.

Clinton- persona non grata i Grekland

"Balkans mördare", skanderade folkmassorna när Clinton den 19 nov anlände till officiellt statsbesök i Athen. USA-presidenten möttes av de våldsammaste protesterna någonsin vid ett utlandsbesök.
Protestdemonstrationerna mot Clintons besök och USA:s imperialistiska politik har skakat Grekland under flera veckor. PASOK-regeringen kände sig efter de omfattande protesterna tvungen att skjuta upp Clinton-besöket i 10 dagar och korta ner det till ett dygn (19-20 nov).

EU:s Nordiska Dimension hotar freden och säkerheten i vår region

Stora omvälvningar började i hela världen, när av kapitalismen frälsta krafter intog ledande poster i Sovjetunionen. Därmed upphörde Sovjetunionens s stöd för det arbetande folket i världen och för befrielserörelsena. Tröskeln för krigshandlingar sänktes.
De imperialistiska kretsarna håller fast vid kalla krigets maktpolitik och har åter gått över till ökande militär upprustning.

Konferensen mot EU:s Nordiska Dimension 13.11.1999 i Helsingfors antog följande uttalande:

EU:s Nordiska Dimension är imperialistisk politik som hotar världsfreden
Förslaget till projektet Nordisk Dimension, som i denna utformning ursprungligen initierats av Finland, har blivit ett bestående element av EU:s officiella politik.

Militär globalisering

Svensk alliansfrihet och neutralitetspolitik är honnörsord, vars budskap och innehåll från att i början haft ett begränsat värde och sedermera alltmer urholkats till att inför år 2000 vara en helt värdelös slogan. Regeringen använder meningen alltmer sällan, förvanskar den, förmodligen i förhoppningen att den så småningom helt ska försvinna.
Varför?

USA äventyrar kärnvapennedrustningen

Den amerikanska senatens vägran att ratificera avtalet om ett förbud mot prov med kärnvapen har kritiserats av regeringar i ett stort antal länder. Kritiken har med all rätt inriktat sig på de negativa följderna för kärnvapennedrustningen och risken för spridning av kärnvapen.

Hur ett internationellt fördragsverk demonteras

Det amerikanska nyhetsmagasinet Newsweek kallade det "ett enastående steg" i USA:s diplomatiska historia. Regeringscheferna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland hade gemensamt i New York Times uppmanat den amerikanska Senaten att ratificera kärnvapenprovstoppavtalet. ("A treaty We All Need", undertecknad av T Blair, J Chirac och G Schröder, NYT, Op-Ed, 8.10.99) Också Clintonregeringen gjorde allt för att övertyga Senaten. "De potentiella atommakterna måste testa sina vapen. Inte vi", deklarerade utrikesminister Madeleine Albright inför utrikesutskottet,.

Vi måste välja 300 + 1 till Statsduman

Den 19 december ska Ryska Federationens befolkning välja ett nytt parlament - Statsduman. Ju närmare man kommer valdagen desto mer skärps den politiska situationen, bortsett ifrån att den under de år som Jeltsins "demokratiska regim" suttit vid makten aldrig varit lugn för den arbetande befolkningen. Vad kommer att hända? Vad är att göra? Det är frågor som de i dagens Ryssland synliga politiker gärna besvarat med osviklig optimism och löften om förändringar.

Alternativt Nobelpris till Kubas nya jordbruk

Det postindustriella samhället som har vuxit fram under senare år är nu kommit minst halvvägs mot sitt slutgiltiga tillstånd, där 9 av 10 människor kommer att tjäna sitt levebröd genom att köpa och sälja information på Internet.
Men det är ett faktum att det inte finns någon verksamhet av betydelse i Sverige eller något annat OECD-land som inte är baserad på industriella produkter. Även datorerna som används i IT-extasen har faktiskt producerats i fabriker.

Företagen intervenerar i skolan

Företagen vet att unga människor snabbt kan göras till ivriga och korkade konsumenter. I Frankrike tar de skolan till hjälp för att komma åt ungdomarnas köpmiljarder. Franska skolor har 12,5 miljoner elever. Tillsammans har dessa elever omkring 600 miljarder francs att handla för - det gäller bara att få dem att lätta på plånboken. Detta vill företagen i Frankrike, och nu vet de hur det ska gå till. De låter skolan hjälpa till med att fostra eleverna till köpare.

Varför så lite historia i grundskolan?

Historieämnet för numera en ackså tynande tillvaro inom det svenska utbildningsväsendet. I grundskolan t ex är historia inte längre klassat såsom ett enskilt läroämne. Istället har den allt minimalare historieundervisningen buntats ihop med skilda samhällsvetenskaper till att ingå i ett sorts överslätande ABC-ämne. Vidare existerar historia knappast alls på själva gymnasieskolan,

Tyskland 10 år efter DDR:s införlivande

Fängelse för Egon Krenz och heligförklaring av Gorbatjov och Bush
Precis 10 år efter "murens fall", den 8 nov 1999 bekräftades i Tyskland domen mot Egon Krenz. Mannen som efter Erich Honecker var DDR:s statschef ska tillbringa 6 och ett halvt år i fängelse. Förutom honom dömdes ytterligare två DDR-politiker till fängelsestraff. (Ödets ironi: även "muröppningens hjälte" Schabowski åker in)

Stockholm är inte till salu.

I huvudstaden har ett partipolitiskt obundet nätverk bildats för att stödja och samordna motkrafter mot den nyliberala politiken i Stockholm. Sedan borgarna tagit över makten i Stadshuset efter senaste valet genomförs en hejdlös utförsäljning och nedrustning av kommunal egendom och verksamhet. Det gäller allt från sjukhus över barn- och åldringsvården, SL, pendeltågen och fritidsverksamheten till biblioteken.
Nätverket anser att det inte får vara plånbokens tjocklek som ska avgöra invånarnas tillgång till social service i staden. Alla ska ha lika rätt till dagis, skola och vård.

Den självkritiske Stig Malm

Äntligen börjar Stig Malm finna sig själv, när han liknar Norrbottningarna vid laestadianer. Laestadianernas förkynnelse bygger på att utifrån sin egen fulländade fullkomlighet fördöma och kritisera andra människor och deras levnadssätt - och precis så gör Stig Malm.
Norrbottningarna liknar han vid hjälplösa bidragstagare. Skulle man räkna antalet människor och deras insats för och bidrag till svenska statskassan så inte skulle skogsarbetarna, vattenrallarna, gruvarbetarna och all annan verksamhet runt i kring behöva skämmas över sig. Det är ändock utifrån denna insats även en av de många större understödstagarna typ Stig Malm har sin försörjning.

London och Spanien

På många håll i världen och inte minst här i Sverige väntar chilenare och andra demokratiskt sinnade människor på att Chiles diktator Pinochet äntligen ska ställas inför rätta i Spanien. Aktiviteterna för rättvisa i Chile fortsätter.
Lördagen den 17 oktober var det fest i London och på många ställen i världen. Anledning var att den chilenske diktatorn Augusto Pinochet den 16 oktober suttit instängt i ett år i sitt gyllene fängelse i Virginia Water, en idyllisk plats på den engelska landsbygden. TV-stationer i olika delar av världen visade hur folket firade detta viktiga datum i den långa kamp för mänskliga rättigheter i Chile.

Verkligheten hinner ikapp både s och v

Landstinget Norrbotten ropar på "hjälp" - och vart vänder sig landstingsledningen med sitt SOS? Ja, till de "fria marknadskrafterna" i form av att lämna vården i händerna på privata entreprenörer.
Årets underskott för landstinget blir drygt 280 miljoner kronor. För att komma i balans krävs s k besparingar med runt 200 miljoner kronor årligen de närmaste fem åren. Det socialdemokratiska landstingsrådet Toivo Hofslagare hoppas på en halv miljard kronor i hjälp från regeringens kommunakut. Orsaken till landstingets försämrade ekonomi och det förväntade underskottet beror på befolkningsutflyttning en från länet, säger Hofslagare.

Från Västkusten
- LITE NYTT

När detta skrivs hänger dimman över Uddevalla och det regnar. Men så är det denna tid på året här på Norra Västkusten. Även en Norrbottning som jag tvingas vänja sig vid detta.
Men vad är regn och dimma mot annat som händer här. Här skjuts friska kor av myndigheterna och fiskarbefolkningen tvingas slänga fin matfisk tillbaka i havet i stället för att bli föda för människor. Och Bohusläns pensionärer sätter finansministern på plats och kräver låginkomstutredning för pensionärer.

Historiska paralleller

Den anti-kommunistiska hetskampen som vi nu upplever har historiska förebilder. Språket, metoderna och framför allt målet är det samma för antikommunisterna för 50 år sedan och nu.
Den 29 sept 1949, i dagarna 50 år sedan, skrev Norrskensflamman om nyfascismens försök att sticka upp igen. Så kort efter Sovjetunionens seger över fascismens led dessa försök i Luleå ett fiasko, men avsikten alarmerade.
Flamman talade om den makalösa fräckhet som Folkpartiets tidning Dagens Nyheter visat med ett flertal artiklar för att frammana de anti-kommunistiska stämningarna från 1940 med en hopdiktad spionhistoria.

 

KAMPFONDEN.