PRENUMERERA PÅ:

Vem går det bra för i Sverige?

Det går bra för Sverige. Ekonomin genomgår en stadig förbättring. Enligt regeringen stiger BNP och arbetslösheten sjunker. TV och tidningar roar åskådare och läsare med rapporter om "köpfester".

Kallas det kompensation?

50 kr blev för många bara 30. När högkostnadsskyddet höjdes skulle de fattigaste pensionärerna kompenseras med 50 kr/ mån. För många som bor på servicehus i glesbygden blev det bara 30 kr kvar.

"Är det verkligen fred vi vill ha?"

"Är det verkligen fred vi vill ha" frågar författaren och debattören Jan Myrdal i en artikel i Aftonbladet 23.08.99 och visar i sitt svar att det genom tiderna - från 30-åriga kriget över andra världskriget till dagens Natoaggression mot Jugoslavien

Freden är mycket avlägsen

Under de senaste veckorna har medierna i sin rapportering från Kosovo tvingats informera om våldsamma övergrepp mot serber, zigenare och andra minoriteter. Naturligtvis framställs denna terror genomgående som kosovoalbanska "hämndaktioner" för tidigare serbiska orättvisor.

Efter kravet på "mänskliga rättigheter" följer kravet på "marknadsekonomi"

Demonstrationer i Belgrad och andra jugoslaviska städer mot regeringen "Milosevic", en av västmakterna betald och styrd opposition mot den valda regeringen - och massmedia och politiker i Väst jublar.

Internet och Jugoslavien

Det har påpekats många gånger i Riktpunkt att motsättningen mellan produktivkrafterna och produktionsförhållandena förmodligen aldrig har varit så stor som idag, då den större delen av världens befolkning lever i misär trots att det är fullt möjligt att möta allas behov.

Talade ministern om "humanitet"?

Karin Wegestål, socialdemokratisk riksdagsledamot och en av initiativtagarna till Kommittén Stoppa bomberna nu! har med egna ögon sett det av Natobomberna sargade Jugoslavien. Flyktingsituationen i landet som hon tvingades uppleva, stred enligt hennes egna berättelser mot alla normer som svensk flykting- och biståndspolitik omfattar.

Krigspropaganda i Sif-tidningen.

Artikeln "Det andra helvetet" i Sif-tidningen nr 13/99 är ett rejält bottennapp i rapporteringen från kriget om Kosovo. Den bör inte få passera obemärkt.
Tidningens utsända, Christer Berglund och fotografen Kent Klich, har valt att rapportera om en 34-årig flykting från Kosovo, Albert Shala, som tagits in som mentalpatient i Albaniens huvudstad Tirana.

USA ville säkra sin makt

Natos krig mot Jugoslavien är en allvarlig händelse för Europa. Det får långtgående konsekvenser inte bara för Jugoslaviens folk - inklusive albanerna i Kosovo - utan för alla länder i Europa och för världsfreden. Det måste därför diskuteras grundligt.

Vart är FKP på väg?

Franska kommunistpartiet (FKP) förbereder sin 30:e kongress i februari 2000. Diskussionens vågor går höga och återspeglar de stora förändringarna som partiet har genomgått under det senaste år-tiondet.

USA-diplomater misstänkta för kokainsmuggling

Så många som åtta diplomater och funktionärer på USA:s ambassad i Colombias huvudstad Bogotá är nu föremål för polisundersökningar i hemlandet om smuggling av kokain från Colombia, enligt Washington Post.

Brottsvåg bland Japans unga.

En våg av ungdomsbrottslighet sveper över Japan. Det berättar David Esnault i augustinumret av franska månadstidningen Monde Diplomatique. Det är fråga om en ny typ av speciellt grov brottslighet.

Även naturkatastrofer präglas av klassklyftor

Jordbävningen i Turkiet lämnar knappast någon oberörd. Den internationella första hjälpen har snabbt kommit i gång, det är bra. När naturkatastrofer av denna omfattning inträffar får man inte tveka att ställa upp.

Lögner och verklighet.

För 60 år sedan, den 1 september 1939, startade den tyska imperialismen andra världskriget. För landets antikommunister är händelsen en anledning att fortsätta den grova historieförfalskning som tagit ny fart under detta årtionde.

Kosovo och det smutsiga kriget.

Det öppna kriget i Kosovo har upphört, bomberna har slutat att falla över Kosovo och Serbien. Men någon FRED tycks inte har kommit till stånd. Vad fortsättningen blir efter detta smutsiga krig, det vet vi inget om nu, men med sådana FREDSSKAPARE som USA och Nato kan man nog inte ha stora förhoppningar.

Natos bombningar

av Jugoslavien har skapat nöd och brist. Det fattas utrustning på bl a sjukhus och skolor. Du som vill och kan hjälpa, kontakta particentralen

tel 08-735 86 40

Säg Nej till EU:s Nordiska dimension!

EU-kapitalet griper efter Nordens naturtillgångar.
EU:s växande behov av energi och råvarutillgångar gör att kapitalet riktar sina blickar mot Nordeuropas naturtillgångar, framför allt i norra Ryssland.

 

 

Nästa nummer av Riktpunkt kommer 21 sept 1999

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Jag tillhör de lyckligt lottade som på lång tid inte behövt vara kund hos sjukvården. Det är jag tacksam för. Men för drygt tre månader sedan tvingades jag till vårdcentralen. Efter en massa prover, EKG och på min begäran också lungröntgen fann man orsaken till mina problem: Ett revben var spräckt intill ryggraden.

 

 

KAMPFONDEN.