PRENUMERERA PÅ:

Vem kväver demokratin?

Den snart gångna sommaren 2001 kommer vi att komma ihåg för en ny kavlitet i klassmotsättningarna. Den djupa politiska klyftan mellan storkapital i samförstånd med statsmakten å ena sidan och en allt starkare proteströrelse mot deras politik å andra sidan tar sig uttryck i accelererande våld. Vid EU-toppmötet i Göteborg sköt svensk polis för första gången sedan 30-talets arbetarprotester i Ådalen skarpt mot demonstranter.

SKP om händelserna i Göteborg.

För alla dem som inte fanns på plats i Göteborg under EU- toppmötet och som endast får sin bild genom massmedias rapportering och de etablerade politikernas ställningstaganden faller EU-toppmötet isär i två till synes diametralt motsatta delar: å ena sidan statschefernas ”framgångsrika” förhandlingar om ”Europas”, alltså vår, framtid – å andra sidan ”ligister” som med våld förstörde staden.

Från Göteborg till Genua.

Genua och G8-mötet liksom Göteborgs EU-toppmöte har etsat sig fast på näthinnorna som en stad i krigstillstånd. Men Genua var mycket mer än så. Det var den största antikapitalistiska motståndsdemonstrationen i Europa på flera decennier. 300 000 marscherade trots polisterror mot de sociala och ekonomiska orättvisorna i världen, motiverade av sin gemensamma paroll "En annan värld ä möjlig!"

"Våldet var en organiserad provokation".

Blodpölar på golvet, krossade datorer, sönderslagna möbler däremellan förstörda unga människor och över det hela den bitande lukten av gas. Det var scenen över Genua Social Forums (GSF) ledningscentral dagen efter de stora demonstrationerna.

Massplankning till Bo01 under strålande sol.

Lördagen den 4 augusti genomförde SKU-Malmö, Autonomt Motstånd och SUF-Lund en gemensam aktion i samband med den omtalade Bo01 som rönte bra uppmärksamhet i regionens media.
Bo01 ett en bomässa i Malmö med fina lägenheter.

En sommarupplevelse i Malmö.

Med anledning av den bostadsmässa, Bo01, som hålls i det gamla hamnområdet vid Ribersborg i Malmö, ordnades söndagen den 4 augusti 2001 en gemensam demonstration av Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Lund och Autonomt motstånd.

AFA och borgarklassens våld.

Det blev stundtals hetsigt när Antifascistisk Aktion (AFA) höll presskonferens i Stockholm tisdagsförmiddagen den 19 juni.
AFA:s syfte med presskonferensen var att ge sin version av det som hände i Göteborg i slutet av den gångna veckan.

Vänd dem inte ryggen!

Våldsamma upplopp och omfattande skadegörelse har för alltid präglat bilden av EUs toppmöte 14-17 juni i Göteborg och den första dagens möte med president Bush. Som på ett pärlband stiger etablissemangets talesmän (oavsett politisk färg) fram och pekar finger:

Svårt att hitta rätt ekonomisk lösning

Under mer än tio år har astrologerna i Sverige som kallas för ekonomer haft för vana att upptäcka nya, spännande lösningar för Sveriges ekonomiska åkommor. Det ena magiska receptet efter det andra har presenterats, bara för att falla i glömska då det blev ersatt av ännu ett annat.

”Den största tvångsanslutningen till Börsen som skett i Sverige “

Byggnadsarbetareförbundets förbundsfullmäktiges årliga sammanträde var i år den 28 - 29 juni förlagt till Umeå där förbundets avdelning 34 stod som värd.
Ett uppdrag man klarade av med glans. Att man dessutom tagit vädergudarna till hjälp och förvandlat staden till en sommarstad indränkt i sol gjorde inte saken sämre.

Uttalande antaget vid Byggnads förbundsfullmäktige i Umeå den 29 juni.

Måndagen den 2 juli träder höjningen av taket i arbetslöshetsförsäkringen i kraft. Då höjs taket i försäkringen från 580 kronor per dag till 680 kronor per dag.
Men höjningen avser endast de första 100 dagarna av arbetslösheten.

Vad ska vård och omsorg kosta?

Kommunal som är LO-kollektivets största fackförbund höll kongress i våras.
Förbundsstyrelsen ville ha privata aktörer i vård, omsorg och skola.
De motiverar det bl a med att personalen på ett privat företag trivs bättre, och har bättre lön. Kongressen röstade dock ned förslaget, och det ska nu ut på remiss till alla Kommunals medlemmar tills nästa kongress.

Hårt ekonomiskt oväder.

Ett ekonomiskt oväder blåser nu hårt genom hela det kapitalistiska systemet, till den milda grad att tidskriften The Economist i början av juli frågade om inte vi måste räkna med en graverande världsomfattande nedgång. Prognoser om tillväxttakterna revideras neråt praktiskt tagit varje vecka. Orderingången till industrin fortsätter att sjunka. Glappet mellan produktionskapacitet och konsumtion blir ännu större.

Sista tangon med kapitalismen?

Många företag lider av "den fria marknaden
Argentina tappar tron på pådyvlade ekonomiska reformer Ovanstående är rubriker till en artikel i Internationell Herald Tribune (IHT) 01.08.08. Tidningen rapporterar att arbetslösheten i Latinamerika är på högsta nivån sedan början på 1980-talet.

Amerikanska militärbaser i Jugoslavien.

USA vill hyra militärbaser i Jugoslavien, bl.a. KFOR-basen Bondsteel i Kosovo, jugoslaviska arméns radaranläggning på Kopaonik, militärflygplatsen nära Sjenica och militära förläggningar i Pester.
Välinformerade diplomatiska källor i Bryssel uppger för nyhetsbyrån Beta att den amerikanska regeringen har informerat Kostunica-regeringen i Belgrad att USA vill ha "ett nära samarbete mellan den amerikanska och den jugoslaviska armén".

Nato-provokation i Kaukasus.

Med en styrka på 4 000 man från 11 länder inledde NATO en övning i Svarta havet utanför den georgiska hamnstaden Poti "med målsättningen att fördjupa samarbetet mellan militäralliansen och östländerna". Soldater från USA, Frankrike, Italien, Turkiet, Sverige och Grekland deltar i övningarna, som skall vara i två veckor.

Balkans amerikanisering.

Amerikanerna håller på att stänga cirkeln i sydöstra Europa: sina marktrupper har de redan i Makedonien, Albanien, Kosovo och Bosnien-Hercegovina, flottstyrkan finns i Adriatiska havet, flygstyrkor i Italien, Grekland, Turkiet och Ungern.

Inga bevis för serbiskt folkmord i Kosovo.

Chefen för Haagtribunalen, Carla Del Ponte, säger nu att Jugoslaviens f d president Milosevic ska anklagas för folkmord i Kroatien och Bosnien, men inte i Kosovo.
Hela bombkriget mot Jugoslavien startades och förklarades med påstådda folkmord just i Kosovo, och med samma argument begärde Nato och EU Milosevics olagliga utlämning till Haag.

Makedonier missnöjda med Väst.

EU:s utrikesminister Javier Solana är för femtielfte gången i Skopje, Natoledaren Georg Robertson likaså. Varför? Varför är Solana oftare i Skopje än i sin frus säng? För-vem-vet-vilken-gång-i-raden försöker de kungöra slutet på albanska terroristers uppror som innebär hotet för en total kollaps för den unga staten Makedonien.

Tyska Bundeswehr i Makedonien.

Tyska Bundeswehr ska liksom brittisk militär ingå i specialuppdraget i Makedonien att samla in UCK-vapen. Men Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)säger rakt ut: "Ingen har illusioner angående en frivillig vapeninlämning." Och tidningen vet också varför: "Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA … har utbildat och beväpnat de albanska orosstiftare i UCK och grepp över dem på samma sätt som tidigare över talibanerna i Afghanistan."

Från Västkusten
- LITE NYTT

I sommar har jag haft mer tid än normalt att fundera över olika frågor. Inte minst över frågor som rör politik och politiskt agerande av de olika partierna.
Visst börjar missnöjet mot den förda s- politiken öka bland partiets medlemmar? Vilka är det som styr i kommunerna? Kan jag kalla mig feminist –som nästan alla partiledare och många andra numera gör?

Europeer till fronten!

Inom Nato talas nu om att skicka 3 500 soldater till Makedonien för att övervaka terroristernas avväpning. Men projektet saknar all trovärdighet. Alla inser att det är en illusion att tro att UCK låter sig avväpnas inom 30 dagar. Bush-regeringen vill därför låta sina europeiska partner stå för det otacksamma äventyret att ”bevara freden”.

Lämna Jugoslavien i fred!

Slobodan Milosevic - Jugoslaviens president fram till hösten 2000 - har av Serbiens delstatsregering den 28 juni 2001 förts till krigsförbrytartribunalen i Haag. Det gjordes efter påtryckningar från USA och från EU där Sverige då var ordförandeland. Bortförandet skedde av allt att döma i strid med Jugoslaviens lag och grundlag och har föranlett Jugoslaviens högsta domstols ordförande att avgå i protest.

Hur man leder får till slaktbänken.

Det går att uppnå de mest omöjliga saker, bara man använder "rätt" sätt. T. ex. våld - med den starkes rätt kan man åstadkomma väldigt mycket, eller genom att luras och ljuga, genom hycklande, köp av stöd, genom utpressning, hotelser och locktoner. Eller ärlighet? Du kan uppnå allt och lite till, bara du använder det rätta sättet.

15:e Världsungdoms-festival i Alger.

I Algeriets huvudstad öppnades den 8 augusti under stränga säkerhetsarrangemang den första Världsungdomsfestivalen på den afrikanska kontinenten. Trots den mycket komplcerade politiska situationen i landet har ca 10 000 ungdomar från 135 länder - ca hälften från Afrika och Asien - kommit till Alger för att under en klar antiimperialistisk paroll utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter för gemensam kamp, för att uppleva kultur och fest.

För 40 år sedan upprättades i Berlin den antifascistiska skyddsvallen mot krigsfaran från Väst.

Med 40-årsdagen för ”muren”, DDR:s åtgärder för att säkra sin statsgräns, uppnår de hysteriska angreppen mot den socialistiska ”orättsstaten” nya höjder. Hetskampanjen omfattar alla från yttersta högern till partier som kallar sig ”vänster”. I deras antikommunistiska utfall förvandlas en legitim statsgräns till ”fängelsemur”. De berättar inte om verkligheten denna sommar 1961, om att risken var överhängande för utbrottet av ett nytt ”het” krig.

För 65 år sedan störtade fascisterna folkfrontregeringen i Spanien.

"Över hela Spanien molnfri himmel…" Denna sats som sändes i spansk radio den 18 juli 1936 var ingen inledning till en trevlig väderleksrapport för turister, utan en hemlig signal, en kod som inledde den svartaste perioden i Europas moderna historia - generalrepetitionen för andra världskriget som började endast fem månader efter spanska inbördeskrigets slut.
De demokratiska krafterna svarade med ett måntusenfaldigt:
No pasarán!

 

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU