PRENUMERERA PÅ:

Insyn och öppenhet på EU:s slaktbänk .

Dagligen hör och läser vi om hur EU tar plats i vårt vardagsliv och rigoröst sätter alla regler ur spel som olika politiska krafter i vårt land i en lång och mödosam, mer eller mindre demokratisk process mejslat fram. Den som inte ser att den Europeiska Unionen i rasande fart håller på att skapa Europas Förenade Stater måste vara blind.

Svensk vapenexport fördubblades.

Alla vet: USA:s anti-missilsystem NMD bryter mot gällande internationella säkerhets- och nedrustningsavtal. En ny upprustningsspiral med ännu oberäkneliga militära och ekonomiska konsekvenser släpps loss. EU har pliktskyldigt protesterat mot dessa planer. Men med en enkel kohandel har protesten fejats från bordet:

Alliansfriheten måste bevaras i handling, inte bara som ord.

Debatten om Sverige nya säkerhetspolitiska doktrin belyser den socialdemokratiska regeringens knipa. Man spelar fullt med i EU-militärens och Natos upprustnings- och krigspolitik. Men man får inte säga det, eftersom svenska folket envetet håller fast vid alliansfrihetens princip.

Kollaps för privatisering

Under de senaste 25 åren har privatiseringen av offentliga tjänster blivit ett av de viktigaste vapnen för kapitalets angrepp mot arbetarklassen, oftast i samband med avreglering av kapitalmarknader. Kapitalisternas behov av privatisering har sin grund bl a i en långvarig stagnation i traditionella industrier samt en stark tendens mot sjunkande vinstmarginaler. Den offentliga sektorn har länge betraktats av de borgerliga som en guldgruva vilken orättvist har hamnat i folkets händer.

Poängen med främlingslegionen.

Varför måste man hitta på nya uttryck för gamla sanningar? - undrar chefen för Armén, Åke Sagrén. - Generalinspektör för Armén, Alf Sandqvist, försökte förklara skillnaderna: Vem lade grunderna för Nato?
Det var vid en debatt som Försvarsfrämjandet anordnade på Försvarshögskolan som Åke Sagrén undrade: ”Varför måste man hitta på nya uttryck för gamla sanningar?” Han tänkte på ”Internationaliseringen och RMA-konceptet”.

Korta artiklar.

Arbetslösheten i EMU-länderna.

Tyskland var år 2000 världsmästare på uppköp och övertagande av internationella firmor.

Facket strejkovilligt.

Jordbrukskrisen.

Splittringen bland ryska kommunister fortsätter.

Racak - en rapport för galleriet.

EU hänvisar till ”massakern i Racak” för att rättfärdiga kriget. Racak får stå symbol för det serbiska handlande i Kosovo som gör det nödvändigt för NATO att anfalla.

Brottstribunalen i Haag.

Med sin politiskt riggade tillkomst och brist på stöd i FN-stadgan är Haagtribunalen inget som hederliga jurister borde medverka i. Den fungerar inte i ett samhälle, som har en förpliktad skyddande stat, och kan knappast utröna vem som är skyldig till brott och inte.

Ett år med Putin som Rysslands president.

”Staatspatriotism” och social reaktion.
I en artikel i de tyska kommunisternas tidning
Unsere Zeit (26.1.2001) analyserar Willi Gerns orsakerna för Putins relativa framgångar under sitt första år vid makten.

Nytt krig seglar upp på Balkan.

Terroristerna kommer från Kosovo - med Natos goda minne.
Makedonien står inför söndring - precis som en gång i tiden först hela federationen Jugoslavien och sen Serbien. Det var inte länge sen som ett vackert, självständigt europeiskt land söndrades och sattes i krigsbrand.

Cynism eller oförskämdhet?

Jag är pacifist. Jag kan inte döda vargar, må de vara norska, kan inte döda kor, må de vara tokiga - men kan vara arg, rasande. Sen sist var jag förbannad nästan varje dag.

Israel ut ur Palestina!

Storbritannien överlät år 1947 till FN att klara ut palestinafrågan. Den 29 november 1947 beslöt FNs generalförsamling att dela Palestina i en judisk och en arabisk del. Den judiska delen, Israel, skulle omfatta 14 000 kvadratkilometer och den arabiska delen, Palestina, 11 000 kvadratkilometer.

Finland rustar upp enligt EU-plan.

Vårt broderpartis tidning ”Työkansan Sanomat” i Finland uppmärksammar att den finska regeringen avser en ny inriktning av sin försvarspolitik.
Regeringen uppmanar den finska riksdagen att kontrollera 1997 års beslut om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och hur den förhåller sig till innehåll och inriktning av militärpolitiken som anges av EU.

De fattiga får väl frysa.

Så långt har det gått nu i ”Välfärds-Sverige” så elbolagen påbjuder att spara på elförbrukningen. Efter en köldknäpp på några dagar är elförsörjningen hotad i Sverige. Den tillgängliga elen räcker inte till för att tackla behoven och kraftbolagen talar om ransonering, alternativt avstängning av elen för grupper av konsumenter enligt ett rullande schema, precis som i Amerika.

Till kritiken av SAPs nyaste programrevision.

Svensk socialdemokrati håller sig numera med två högtidsstunder. Den första är givetvis de vart fjärde år återkommande allmänna valen, då hela partiapparaten vanligen mobiliseras. Den andra högtidsstunden är de åtminstone hittills med ungefär med ett decenniums mellanrum gjorda programrevisionerna av själva partiprogrammet.

Anti rysk-(sovjetisk) propaganda.

Återigen har oskuldens vita ängel Sverige blivit kränkt och skändat av den fula stygga ryssen.
Nu har man hittat en spion som arbetar på ABB i Ludvika och som avslöjat vissa industrihemligheter åt ryssen.

Vägra lämna hembygden!

Avverkningssäsongen 1997-1998 fällde undertecknad sitkagran, douglasgran och lärkträd i fjorddalarna omkring Lyngdalsfjorden och Jössingsfjorden i Vest Agder fylke i sydvästra Norge.

Persson och EU hand i hand, klyftorna ökar i varje land.

Detta halvår är det tid för Sverige att hålla i ordförande klubban vad gäller EU. Detta kommer ej att gå obemärkt förbi. I de flesta städerna som ministrarna kommer till och håller möten kommer också protestaktioner emot EU att ske.

Regeringen ser helst att du stannar hemma och är tyst.

Men här har du chansen att visa vad du vill och att dessutom påverka andra i fråga om EU och EMU.
Malmö: 20-22 april
Stockholm: 23-24 mars
Göteborg 14-16 juni

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Jag önskar försäkra att jag är helt normal. Detta för att ni som eventuellt läser min ruta inte ska börja undra hur det egentligen står till med den där Olof Nilsson från Bohuslän. Jag försäkrar att det jag nu ska berätta är sant.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU