PRENUMERERA PÅ:

Privatisering ger trygghet åt de redan trygga.

Marknadsanpassning av alla mänskliga värden och konkurrens i alla samhällssfärer har numera många lobbyister. Inte ett socialt område där inte starka krafter försöker att privatisera och individualisera.
Nyligen trädde Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg fram och krävde att alla över 45 år skulle betala en extra skatt för att klara en dräglig ålderstrygghet.

EU-armé och Natolänk.

Sveriges militära alliansfrihet med syfte att kunna vara neutralt i krig har varit en grundmurad hörnsten i svenska folkets politiska säkerhetstänkande sedan 1940-talet.
”Den formuleringen bör nu, enligt vår mening, ses över”, meddelade utrikesminister Anna Lindh lakoniskt i Riksdagens säkerhetspolitiska debatt den 7 februari.

Finnmark som Natos övningsfält

Regeringen åberopar i sin säkerhetspolitiska deklaration EU:s s k Nordliga Dimension för att bekräfta viljan att öka avspänning och säkerhet i vår region.
Men fakta talar ett annat språk:
Den norska regeringen har givit grönt ljus för ”allierade bombplan” att använda ett 200 kvadratkilometer stort område mitt i Finnmark, i Porsanger kommun, som bombövningsfält.

Om kriget kommer behöver Sverige hjälp från utlandet.

Svenska militära Högkvarteret har beställt expertrapporter för att undersöka vårt lands försvarsförmåga efter att försvaret har bantats. För att kunna göra en sådan bedömning måste man naturligtvis har full insyn i Sveriges försvar – det allra hemligaste, så att säga. Vem var betrodd att få veta allt som rör vårt lands säkerhet? Naturligtvis - ett stort amerikanskt konsultföretag, SAIC. Rapporten lades fram i december av USA:s högste militär åren 1993-97, John Shalikasvili.

Varför ett nytt språk inom armén?

Varför måste man hitta på nya uttryck för gamla sanningar? - undrar chefen för Armén, Åke Sagrén. - Generalinspektör för Armén, Alf Sandqvist, försökte förklara skillnaderna: Vem lade grunderna för Nato?
Det var vid en debatt som Försvarsfrämjandet anordnade på Försvarshögskolan som Åke Sagrén undrade: ”Varför måste man hitta på nya uttryck för gamla sanningar?” Han tänkte på ”Internationaliseringen och RMA-konceptet”.

Nya uppgifter - nya soldater.

BBC beskriver den 12 januari 2001 hur Nato nu utrustar delar av sin militär med ett högteknologiskt yttre skelett. En sorts stålmän, enligt BBC.
Över 50 miljoner dollar satsas för att utveckla ny teknologi som skall öka soldaternas snabbhet, styrka och uthållighet. Med ett yttre kraftskelett skall morgondagens soldater kunna bära tyngre och effektivare vapen, röra sig smidigare och snabbare (enligt senaste tester i 24 kilometer i timmen) och kommunicera lättare. Skelettet skall bli som en del av soldatens kropp.

FN varnar albaner.

FN:s säkerhetsråd varnar albaner i södra Jugoslavien för att genomföra extremisthandlingar. I ett uttalande den 30.01.01 uppmanade rådet albanerna att samarbeta med landets regering för en fredlig lösning på deras konflikt.

Kostunica utan val - en önsketanke.

Nu har det hänt - Jugoslaviens president var i Stockholm. Inte den gamla som ”internationella samfundet” sataniserat under tio år. Nej, det var den nye, den bäste, som samma samfund, som sönderbombade Jugoslavien, kunde få för pengar, Vojislav Kostunica.

Racak – ett nyckelord.

Byn Racak och dess omgiv ningar var under hösten 1998 ett av UCK:s huvudfästen. Mord, kidnappningar och husbränder tillhörde den separatistiska terrorn.
Fredagen den 15 januari 1999, några dagar efter mordet på en polis, gick den serbiska polisen till angrep mot UCK.

Presidentval och klasskamp i USA.

George W. Bush har nu installerats som president i USA, efter en valrörelse som avslöjade hur demokrati fungerar i Västs ledande land.
Rapporter om trakasserier och oegentligheter har förekommit i många amerikanska medier, inklusive Miami Herald, New York Times och CNN, vilka knappast kan ses som vänsterorienterade. Det är en accepterad sanning att de allra flesta svarta amerikaner som gick till vallokalerna tänkte rösta för Gore, eller rättare sagt mot Bush.

Koreas folk ser framtiden an med nya förhoppningar.

Medan USA fortsätter att utmåla Demokratiska Folkrepubliken Korea som en ”skurkstat” som är så farlig att Washington tvingas att bryta de avgörande internationella avtalen om kärnvapenupprustning, konstaterar Korea själv att den positiva utvecklingen av närmandet mellan de två koreanska staterna har gjort det gångna året till det hittills mest framgångsrika i landets historia på 50 år.

När snön smälter kommer skiten fram.

Nu var jag riktigt arg - igen.
I Indien omkom i jordbävningen kanske 100.000 människor. Naturligtvis var jag inte arg för det, utan ledsen. Det var Ericsson och Sveriges (sin vana trogna) inställsamma medier som gjorde mig riktigt förbannad. Samma dag som jordbävningen inträffade ägnade Aktuellt (26/1 kl. 18.00) nästan all sändningstid åt Ericssons mobiltelefoner. Det var toppnyheten: 28 miljarders ren profit.

Iraks folk är kapabel att störta diktatorn utan USA:s insats.

En av Bush-administrationens första utrikespolitiska åtgärder är att vidta åtgärder för att störta Saddam Hussein i Irak. USA kommer framöver inte att sky några medel för att installera en regim efter egen smak i Bagdad.

Från Gällivare Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträdde i januari för att bl a behandla tre motioner från SKP.
Gällivare kommun brottas med likartade problem som de flesta andra kommunerna i Norrlands inland,där förutom exporten av Norrlands naturrikedomar även den unga arbetskraften blivit en viktig exportprodukt.

Partipiskan viner?

Den socialdemokratiska partipiskans vinande ekar över Malmfälten.
Det intrycket får man när man talar med LO-sektionen i Gällivare kommun om fortsatt samarbete och arrangemang kring Första Maj firandet.

Enhet kring rätt krav!

Storfinansens springpojke Björn Rosengren är en av dem som står som värd för det EU-möte som skall hållas i Luleå 15-17 februari. Inför mötet har det bildats en kommitté för att organisera protester mot arbetslösheten och social utslagning.En demonstration skall genomföras mot EU:s arbetarfientliga politik.

LO – för fin i kanten?

Som medlem i Metall, satt jag härförleden och bläddrade i fackförbundets medlemsmagasin, Dagens Arbete (D.A.), när jag fastnade för en artikel.
Rubriken till artikeln löd ”Sverige stannar hemma när Europa demonstrerar”. Artikeln i sig var intressant, den tog upp LOs agerande och attityd till de stora demonstrationerna som hålls runt om i Europa, mot EU och dess politik.

135 årig sågverksepok är slut.

Den 13 december tog Holmens styrelse ett historiskt beslut. Örnsköldsviks äldsta industri, 135 åriga Domsjö sågverk, ska avvecklas under första halvåret 2001.Nedläggningen berör 62 kollektivanställda och 8 tjänstemän. Detta mindre än ett år sedan vi andades ut efter att jobben räddades på Domsjö fabriken.

Tre akutsjukhus bäst för Gävleborg

Framtidens akutsjukvård är idag den centrala politiska frågan i Gävleborgs län. Under de dryga två år som gått sedan den nuvarande s- och v-majoritetens makttillträde, har resan varit snabb. Från givna vallöften till beslut om nedläggning av BB i Bollnäs och nu senast utredningsförslag om stängning av medicinsk intensivvård vid två av tre sjukhus i länet.

SR/SVT:s ständiga brott mot avtalet med staten!

Den stinkande kapitalismen förnekar sig inte. Dess fascistiska propaganda tjatas ständigt in i folks huvuden. Nyheter, dokumentär, kultur - allt är bara falskskyltar för den lögnaktigaste propaganda som alla hjärntvättas med.
Den officiella historieförfalskningen tar nya grepp med att söka inbilla folk att den så kallade förintelsen skulle vara huvudorsaken till andra världskriget, WWII.

8-16 augusti 2001 Världsungdomsfestival i Alger

I augusti i år kommer världens ungdom för 15:e gången att träffas på ungdomens och studenternas väldsfestival. För första gången genomförs festivalen i Afrika. Mottot för detta största möte för världens progressiva ungdom är
Kämpa gemensamt i hela världen för fred, solidaritet, utveckling – mot imperialismen!

Kämpa gemensamt i hela världen för fred, solidaritet, utveckling – mot imperialismen!

20 århundrade markerar folkens ärorika seger i kampen för nationell befrielse. Människorna möter det 21:a århundrade med nya förhoppningar och förväntningar. Men inte millennieskiften i sig innebär förändringar till det bättre i våra liv. Dessa är beroende av vår gemensamma kamp.

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund på frammarsch.

Det gångna verksamhetsåret var ett händelserikt år, inte bara ur SKU Malmbergets synvinkel, utan för SKU som helhet. Detta var början på ett nytt kapitel i svensk arbetarrörelses historia, SKU – Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund återupprättades.

Splittring inom nätverket Nordkalottmarschen.

I höstas bildades som bekant ett nätverk, Nordkalottmarschen, i syfte att mobilisera och organisera protester bl a mot den nyliberala arbetsmarknadspolitik som Sverige anpassar sig till. Tillfället för detta skulle vara i Luleå under EU:s arbetsmarknadsministrars toppmöte på hotell Nordkalotten (intill Kallax flygplats) 15-17 februari.

Ta strid för dina rättigheter- för ett Sverige utan marknadens diktatur!

Klyftan mellan regeringen och svenska folket har aldrig varit så djup som nu.
Alla opinionsmätningar visar att folkets majoritet är motståndare till den Europeiska unionen och en anslutning till EMU.
Sex år av EU-medlemskap har inneburit en högervridning på samtliga samhällsområden. Villoren på arbetsmarknaden har försämrats.

Vem kan hjälpa?

Nu blir det 50 år sedan Ungdomens och studenternas Tredje Världsfestival för Fred och Vänskap hölls i Berlin 1951. Den var ett avgörande bidrag till fredskampen mitt under den värsta kalla krigshetsen. Vi var ju åttahundra ungdomar från Sverige. Själv satt jag i festivalkommittén.
Jag kommer att skriva en samman-fattning till femtioårsminnet. Om någon har originalfoton etc att låna mig vore jag glad. Jag lovar returnera dem!
Jan Myrdal Kalvängen 70D,
739 91 Skinnskatteberg,
tel 0223-510 12,
e-mail myrdal@myrdal.pp.se

Från Västkusten
- LITE NYTT

I januari hade riksdagen sin så kallade partiledardebatt. Jag hörde den. Men jag blev så förb-d att jag måste skriva lite om den. Tyvärr blir det mest om Gudrun Schyman, men det är faktiskt hennes eget fel.
Om jag varit fru Persson skulle jag blivit orolig. Gudrun påstod att Göran hade ett förhållande med henne- vem eljest?

 

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU