PRENUMERERA PÅ:

Kvinnors situation i vårt samhälle idag

I år är det 90 år sedan internationella kvinnodagen firades den 8 mars för första gången i Sverige. Dagen har ett socialistiskt och revolutionärt innehåll som de sällan talas om.
Det var på 2:a Internationalens Socialistiska kvinnokonferens 1910 i Köpenhamn som den tyska socialisten Clara Zetkin föreslog att fira den 8 mars som en internationell kamp- och bemärkelsedag för kvinnornas rättigheter.

Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg var en centralgestalt i den revolutionära tyska och internationella arbetarrörelsen. Hon föddes den 5 mars 1871 i polska Zamosc och mördades den 15 januari 1919 i Berlin av Tysklands mest reaktionära krafter.
Hennes liv präglades tidigt av hennes kamp för ett socialistiskt samhälle. Som 18-åring tvingades hon fly från Polen till Schweiz för att inte bli arresterad för sin revolutionära agitation.

Moa visste vem Clara var

I Moa Martinssons självbiografiska romanserie kommer ”Kungens rosor” efter ”Mor gifter sig”. Huvudpersonen Mia är nu i de nedre tonåren. Hon har varit barnflicka på en prästgård och går till Norrköping där hon får arbete på en restaurang som nyanställer inför en stor utställning i staden.Som brödskärerska servar hon kyparna när trycket av gästerna blir för stort.

Feminism ett hjälpmedel i kampen mot arbetarklassen!

Arbetarklassens heroiska kamp mot kapitalismen under de två senaste seklen fram till 1980-talet har sedan dess och som ett resultat av skärpningen av den internationella klasskampen känt av en tillbakagång i filosofisk mening, en tillbakagång i samhällsutvecklingen som Karl Marx har hållit för möjligt.

8:e mars

Det är återigen dags för internationella kvinnodagen, 8:e mars, en dag då kvinnors problem brukar att sättas i fokus genom olika former av politisk aktivitet. Därför har jag intervjuat en kvinnlig partimedlem, Liliana De Filippi Montesinos, en av de ca en miljon människor som lämnade Pinochets diktatur i Chile på 70-talet.

Nej till sexköp, även för funktionshindrade

Den senaste tiden har debatten om sexköp för funktionshindrade blossat upp i media. Författaren Sören Olsson har tagit upp debatten i bland annat Föräldrakraft och Aftonbladet. Sören Olsson har själv en son med ett funktionshinder, som begränsar hans tid i livet.

Den fackliga kampen måste förbättras!

Påståendet att facket har förlorat sin trovärdighet hörs allt oftare, inte bara från högern, utan även från vanliga medlemmar som i grunden förstår varför det är viktigt att organisera sig. Antalet medlemmar i de fackliga organisationerna minskar.

Ny organisation inom LO-distriktet i Norrbotten

Årsmötet 2005 beslöt att bilda en arbetsgrupp som skulle ta fram ett förslag om ny organisation för LO distriktet i Norrbotten. Förslaget lades fram på höstmötet 2006 där den antogs.
Det nya förslaget innebär att nuvarande LO facken i kommunerna upplöses.

Stoppa könsdiskrimineringen.

I dagens samhälle finns det lagar mot diskriminering på grund av kön. Hur man än räknar finns det ändå en viss löneskillnad mellan män och kvinnor. Främst beror denna på skillnaden mellan traditionella ”kvinnoyrken” och andra yrken. ”Kvinnoyrkena” värderas inte lika högt som traditionellt ”manliga” arbeten.

Kvinnor utför 65% av världens arbete!

Vid en avskrivning av u-ländernas skulder skulle inte bara kvinnornas situation bli bättre, det skulle även ge u-länderna en möjlighet till att bygga en självständig ekonomi och ta bort deras beroende av de imperialistiska krafterna som idag styr världen.

En stad på marsch

För drygt hundra år sedan startade det mest uppmärksammade samhällsbyggen vi har haft i Norden. Då bildades Kiruna stad. I och med att järnvägen byggdes kunde man börja frakta malm och gruvnäringen började blomstra.

Arvodesjagande kommunpolitiker spelar borgerligheten i händerna.

Detta är en deklaration från Sveriges Kommunistiska Parti som har varit publicerad i Kometen, Gällivares lokala annonsblad. Anledningen till att vi valde att gå via ett annonsblad är att länstidningarna vägrat ta in detta uttalande och för att vi skulle få ut vårt ställningstagande i saken.

Hyresrätter blir bostadsrätter

En bostadsrätt är väl egentligen en hyresrätt? Den ägs ju av banken. Om du sedan vill flytta, så måste du flytta dina hyrda pengar, som du lånar av banken till en ny lägenhet så du är i grund och botten fortfarande bara en hyresgäst. Skillnaden är att du nu hyr av banken.

Historia

Man kan inte blunda för historiska fakta, t.ex. vad som hände på 1920-talet då kontrarevolutionen härjade i Sovjetunionen.
Kontrarevolutionärerna saboterade allt som Lenin tillsammans med fattiga svältande bönder och arbetare hade börjat bygga upp.

Så kallad humanism.

Politiker talar idag gärna om demokrati, frihet och humanism, men det är inte så självklart för alla vad som menas med detta. Vi humanister, som lägger stor vikt vid människans värdighet och rättigheter, känner oss sårade, när humanismen ute i världen kränks.

ISAF - krigsbevarande anfallsstyrka

Den så kallade fredsbevarande insatsstyrkan ISAF opererade från början i Afghanistan under FN-flagg.
Anmärkningsvärt nog övertog NATO befälet efter en tid. Nu står den fredsbevarande insatsstyrkan ISAF direkt under USA:s kommando och har då bytt skepnad till krigsbevarande anfallsstyrka

Sverige är bra eller?

Har alla det bra i vårt kära Sverige? Fängelserna är fulla. Alla slags droger väller in över gränserna både till Sverige och till alla andra länder runt om i hela världen. Är det här ett syfte, att droga ner folket, för att vi skall vara borta från arenan?
Per Johansson mötte Veolia.

Tisdag den 20 februari startade rättegången mellan SEKOs förra ordförande i klubb 119, Per Johansson och hans förre detta arbetsgivaren Veolia. Rättegången pågick under tre dagar.

Forskare som lobbyister

The Guardian avslöjar i en artikel att lobbygruppen American Enterprise Institute AEI betalar 10 000 dollar, lika med 70 000 svenska kronor för artiklar som poängterar brister i klimatpanelens arbete.

Gävle

Vi vill att solidaritet och medmänsklighet ska styra handlingarna från regering, riksdag och ansvarig myndigheter för asyl- och flyktingfrågor.

Demokrati.

Demokrati - som bekant kommer detta flitigt använda begrepp från grekiskan och betyder i ordets egentliga mening folkvälde. Sekel efter sekel fick människorna lov att förgäves drömma om, sträva efter och kämpa för detta folkvälde.

Malmö

Kommunisterna i Malmö har inlett ett mer organiserat samarbete med våra kamrater i broderpartier som är verksamma i Malmö eller i dess omnejd, på de första mötena har kamrater från Chiles KP, Iraks KP, Iranska Kamrater från Tude partiet, Sudans KP och Sveriges Kommunistiska Parti deltagit.

Nordiskt sommarläger 2007

Efter succén förra sommaren beslutade SKP liksom Kommunistiskt Parti i Danmark (KPiD), Danmarks Kommunistiska Parti (DKP) och Norges Kommunistiska Parti att genomföra ett nytt arrangemang 2007. För att fler skall ha möjlighet att delta skulle tid, plats och program offentliggöras redan i februari.

Liten krönika om en städskrubb

Jag städar väldigt ofta eftersom mitt hus har behov av det. Jag städar väldigt sällan min städskrubb trots att behovet finns. Men idag gjorde jag det. Jag tog stegpallen och klev upp till de översta hyllorna där jag gömt allt livsfarligt utom räckhåll för barnbarnen.

Manifestation inför 4:e årsdagen av ockupationen av Irak
Stockholm
Lördag 17 mars i Stockholm
Samling på Norra Bantorget, förmodligen kl. 13.00
USA ut ur Irak!
Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik
Nej till krig mot Iran
Arr: Nätverket mot krig
OBS: Var observant för eventuell ändring av tiden!

Inga svenska soldater till krigsinsatser under EU- eller NATO-flagg!

 
Stoppa Sveriges deltagande i EU:s snabbinsatsstyrka!

Manifestation inför 4:e årsdagen av ockupationen av Irak
Malmö
Lördag 17 mars
Samling 11.00, Gustav Adolfs torg, Malmö
USA ut ur Irak - omedelbart och villkorslöst!
Stöd irakiernas motståndskamp!
Arr: Irakkommittén i Malmö

Fler platser och tider

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU