PRENUMERERA PÅ:

Ett första steg - ut ur EU!

Sverige ut ur EU - Nej till EMU – det är huvudparollen som Sveriges Kommunistiska Parti tillsammans med kommunistiska organisationer från andra länder, som verkar i Sverige, satt som huvudparoll för årets Första Maj firande. Det är ett krav som många demokratiskt sinnade människor i vårt land ställer upp på, därför att de inser att EU och EMU är kapitalets instrument för att förverkliga sin marknadsdiktatur över alla områden av det samhälleliga livet.

Kohandel med en av EU:s "friheter".

Östutvidgningen är ett av EU:s högexplosiva problem. Kapitalet och därmed medlemsstaternas regeringar är eniga i sin strävan att införliva kandidatländerna för att lättare komma åt deras naturrikedomar och billig arbetskraft på plats till politiska och ekonomiska villkor som dikteras i Bryssel. Problemet däremot är en del rättigheter och möjligheter som EU-medlemskapet innebär.

Civil olydnad.

De borgerliga har nu lyckats driva igenom att man skall utreda hur politisk makt skall överföras från riksdagen till domstolarna.
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, så inleds grundlagen, regeringsformen från 1974. Det ger uttryck åt folkstyrelsen som den bärande principen för det svenska statsskicket. Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag.

FTAA

FTAA betyder Free Trade Area of the Americas (Amerikas frihandelsområde). Det är Washingtons svar på Berlins och Bryssels östutvidgning.
Genom avtalet om FTAA utvidgas NAFTA (frihandelsområdet mellan USA, Kanada och Mexico) till att omfatta båda amerikanska kontinenterna, alltså hela Nord- och Sydamerika. Avtalet, som skall börja gälla den 1 januari 2006, omfattar 35 länder. Kuba står ensamt utanför..

Byggnads varslar om strejk - Knallpulver eller dynamit?.

Avtalsförhandlingarna för landets byggnadsarbetare hade inte kunnat få en sämre start.
Redan veckan innan avtalsperioden tog slut den sista mars i år så klargjorde Byggnads motpart Bygg Industrier (BI) att man inte kunde godta några förhandlingar med Byggnads utan krävde istället att en oberoende kommission skulle tillsättas för att se över det man kallade ett uråldrigt lönesystem.

LO som lönepolis.

I LO-representantskapets rekommendationer inför avtalsrörelsen 2001 kan man läsa:
“Allt värde skapas av enskilda människors arbete. Det är inte kapital och inte naturresurser som skapar värde. Det är arbetande människor som med sitt slit och sin klokskap och med hjälp av kapital (maskiner) förädlar naturens resurser.”Med denna insikt som utgångspunkt borde man förvänta sig rekommendationer som innebar kraftiga löneökningar för LO kollektivet.

De oberörbara.

I början av april meddelade president George W. Bush att USA struntar i 1997 års Kyotoprotokoll, det internationella FN-avtal som förhoppningsvis skulle ha kunnat bidra till att minska växthuseffekten.
Kyotoprotokollet arbetades fram av mer än 100 länder, däribland USA, under långa och mödosamma förhandlingar.

Överhängande klimathot.

Enligt FN-studier var 1990-talet det varmaste decenniet någonsin. Det anses nu vara vetenskapligt klarlagt att dagens klimatförändringar beror på att koldioxidutsläppen orsakar en växthuseffekt runt jorden.
Klimatförändringar är också betydligt allvarligare än vad man trodde för bara fem år sedan.

USA har problem - i Asien och hemma.

George Bush har problem i Asien, som bekant. Och det är inte bara ett vilset amerikanskt spionplan som gör att Washington har huvudvärk. Ett av hans största problem är den japanska ekonomin, som har varit trasslig sedan ungefär 1990.

Transnationella monopol - globaliseringens drivande kraft.

Kan man tala om en ny kvalitet i den historiska processen av kapitalets internationella expansion? Leo Mayer, medlem i DKP:s programkommission, har närmare undersökt denna fråga. Riktpunkt återger här en sammanfattning av hans arbete, som i sin helhet finns på www.dkp.de
Att närma sig denna fråga kräver en undersökning av imperialismens ekonomiska kärna, monopolens rörelse och kapitalets aktuella centraliseringsprocesser.

Kostunica.

Många av dem som är motståndare till kriget mot Jugoslavien och till Världsbankens och IMF:s planer för landet hyser likväl ofta förtroende för den nye presidenten Kostunica. Att en professor i statsrätt tog makten genom en statskupp tycks inte bekymra tillräckligt.De menar att Kostunica trots allt är en bildad humanist och en ganska försiktig men genuin fosterlandsvän som inte tänker samarbeta med imperialisterna; att han måhända är tafatt och ibland lite godtrogen men att han ändå håller tillbaka den vilde premiärministern Djindjic.

Alibi för brottet.

”Det internationella samfundet” - USA/NATO/EU - jublar. Busch, Solana, Blair, Fischer, Albright, Chirac, Robertson, Cook, Persson… skyndade sig att gratulera och berömma de nya makt-havarna i Belgrad – dem som de köpt för pengar. Jublet gäller anhållandet av förre jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevic - exakt på utsatt datum.
Kapitalets och maktens medlöpare, medierna, har i sin iver att tillfredsställa sina uppdragsgivare, överöst oss med ”dramatiska” detaljer, men de undviker fakta, och framför allt vägrar de att belysa de egentliga orsaker och skulden för Jugoslaviens tragedi.

Sen sist....

EU har varit i stan. Eller som en talare sa på Plattan, angående tvåårsdagen av Natos bombningar på Jugoslavien, ”Nato-brottslingar nerlusade vår stad”. Efter TV-bilderna med fotbollspelande statsministrar i Stockholm eller jordbruksministrar på skotersafari och ponyridning i Östersund funderar säkert många som jag på vad dessa EU-klubbmedlemmar egentligen gör.

Var tas pengarna till svensk EU-armé?

Sverige deltar för fullt i uppbyggnaden av den nya EU-armén. Men ingen av de ansvariga talar om hur den svenska EU-bataljonen finansieras.
Bara att rusta och träna Sveriges EU-bataljon under åren 2000-2001 kostar skattebetalarna drygt 800 miljoner kronor. Redan år 2003 då styrkan ska ställas till EU:s förfogande, passerar notan miljardstrecket.

Sverigedemokrater och Skånepolis i gemensamt torgmöte.

Lördagen den 7/4 höll Sverigedemokraterna och Skånepolisen ett gemensamt torgmöte i Eslöv. Flanörerna och besökarna på torget trodde knappt sina ögon när polisens välkomstkommitté, som bestod av ett 30-tal civilklädda och uniformerade poliser, hälsade Sverigedemokraterna välkomna,

Inte ett enda EU-möte utan folklig protest!

På söndagen den 1:a april så anlände ett sextiotal EU-samordnare till Gällivare för att under påkostade former diskutera bland annat EUs östutvidgning samt hur man ska samordna EU-projekten i Sverige.
Som ett bevis på att EUs representanter aldrig ska få festa ostört på skattebetalarnas bekostnad arrangerade några EU-kritiska ungdomar i Gällivare- Malmberget en manifestation utanför EU-samordnarnas festlokal

”Den som är satt i skuld är inte fri”

Med dessa bevingade ord inedde Göran Persson saneringspolitiken efter den senaste borgerliga regeringens härjningar och skövlingar i den svenska välfärdspolitiken. Idag konstaterar samme Göran Persson med sina stödpartier vänsterpartiet och miljöpartiet,att ”det går bra för Sverige” .
Eftersom min kommun inte omfattas av Göran Perssons ”Sverige”, så är det min kommun Gällivare tillsammans med andra inlandskommuner i synnerhet i Norrland som fått betala och uppoffra mest till Göran Perssons saneringspolitik.

Miljardavgifter till EU tillbaks till Sveriges kommuner och landsting.

Årskonferensen 31.3/1.4 fördömde i ett uttalande den aktiva kolonialiserings- och exploateringspolitik som tillämpas mot Norrlands naturtillgångar och befolkning.
Den cyniska politik som för närvarande administreras från regeringen och dess stödpartier i synnerhet gentemot Norrlands inland får förödande konsekvenser för inlandets kommuner och dess befolkning.

Vem vill ha ett sådant samhälle?

Det finns flera avgörande anledningar till neddragningarna inom den offentliga sektorn (sjukvård, socialförsäkringarna, pensionerna) som inte omnämns i våra enkelriktade massmedier.
Förbundskanslern i Tyskland, socialdemo-kraten Gerhard Schröder, avbildades för ett tag sen i Der Spiegel i en karikatyr som en kroppsbyggare som visar musklerna. Han har tillsammans med de övriga i den tyska regeringen tänkt genomföra det största sparpaketet i Förbundsrepublikens historia.

Allt har förändrats inom hemtjänsten – utom lönen

Söderhamn. De gör inte samma sysslor som förr. Nu är kontakten mellan vårdare och vårdtagare starkt förändrat. Allt med hemtjänsten har förändrats – utom lönerna.
De syns på långt håll där de kommer på gatan med raska steg. Öppnar porten, går självklart in genom dörren. God morgon, ropar två glada röster i kör. De ler och skojar, bli kallade vardagshjältar, änglar och döttrar.

Från Västkusten
- LITE NYTT

När det närmar sig 1 maj är vi säkert många ”gamlingar” som i likhet med mig inte kan låta bli att tänka på gamla tiders kamp. Som barn upplevde jag hur utkommenderade poliser från Stockholm och Göteborg med sablar högg människor blodiga. De flesta på väg hem från ett solidaritetsmöte för strejkande hamnarbetare.Inte förrän polisen råkade slå modern till stadens ledande högerman i huvudet stoppades överfallen på order av landshövdingen

Psykiatrin stärker greppet över våra liv.

Socialminister Lars Engkvist lovar extra miljarder öronmärkta till denna för att korta vårdköerna. Samtidigt tycker han att det behövs satsningar för att t ex förstärka personalstyrkan i skolan.
Jag skulle velat att man mycket starkare prioriterat det sistnämnda. Jag tror inte att det är bra att satsa mera pengar på barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt min åsikt vore det mycket viktigare att bekämpa orsakerna för att barnen mår psykiskt dåligt

Bryt Finlands ledband till Nato!

Finska Fredskommitténs Lapplands distrikt beslöt på ett medlemsmöte i januari i Kemi att delta i demonstrationerna vid EUs arbets- och kommunikationsministrars möte i Luleå i mitten av februari. Mötet uttryckte oro för arbetslösheten i regionen som en följd av medveten nyliberalistisk politik.

Enfrågepartiet som styr svensk borgerlighet.

Moderata samlingspartiet heter som bekant det politiska parti som numera verkar styra det mesta inom svensk borgerlighet. Men vägen dithän har varit både lång och törnbeströdd. Under närapå hela socialdemokratins 44-åriga regeringsinnehav 1932-1976 betraktades det dåvarande högerpartiet med största misstro även bland de flesta mera sansade ickesocialistiska kretsar.

Historiens återupprepning.

Socialtjänsten i Sverige övertar SÄPO-rollen, avsikten med detta kan bara vara att ge en ”oskyldig” bild av en odemokratisk övervakning.
Socialtjänsten skall registrera:
1. Ditt sexliv, om du är hetero- eller homosexuell eller om du har någon form av sexuell avvikelse.
2. Hur ditt hälsoliv är, om du är kroniskt sjuk eller handikappad.

För ett annorlunda Europa.

· Nej till grundlagsfästningen av den nyliberala politiken i EMU!
· Nej till att miljö och offentlig sektor görs till handelsvaror!
· Nej till militariseringen av EU!
· Nej till fästning Europa!
· För demokrati, miljö och solidaritet!

Galna kosjukan – galna politikersjukan.

Galna kosjukan och den panikartade hanteringen av mul- och klövsjukan är epidemier som inte är igångsatta av naturen, utan har en viktig förklaring i den jordbrukspolitik som makthavarna i EU bär huvudansvaret för.

Tribunal om Koreakriget.

I TV-serien om det kalla kriget nämndes att USA:s bombmattor över norra Korea i slutet av Koreakriget kan ha krävt 2.500.000 civila liv. Städer och byar utraderades: befolkningen saknade skyddsrum.
I september 1999 publicerades, bl.a. i Newsweek, uppgifter om en händelse i byn NoGun-ri i södra Korea i juli 1950.

 

F d generaler anklagar Nato för krigsförbrytelser.

Internationella föreningen ”Föredetta NATO-generaler för fred och avrustning” som enligt ett uttalande sänt till Tanjug, sammansluter ett större antal tidigare Nato-generaler och andra höga officerare från flera Nato-länder, krävde i en appell till den internationella allmänheten ansvariga ledare i NATO-alliansen och alliansens medlemsländer skall ställas inför rätta för sina krigsförbrytelser i Jugoslavien.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU