PRENUMERERA PÅ:

SKP:s   35:e  kongress
Så är det återigen dags för partiets kongress – det högsta beslutande organet i en fungerande demokrati. Det är där den gångna kongressperioden skall diskuteras med värdering av om och hur förra kongressens direktiv följts. Det är där som partiets måltavla skall skapas och ideologin repeteras.

Läs mer...

Facklig konferens
Lördagen den 19 september arrangerade SKP en riksfacklig konferens. Konferensen samlade ett trettiotal kommunister med fackligt medlemskap. De flesta deltagarna kom från LO förbunden men även olika TCO fack fanns representerade.

Läs mer...

Nu ska svensk arbetsrätt EU-anpassas
Inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap 1994 var frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen hett omdiskuterad.

Läs mer...

Kära kamrater
Vi är glada att i namn av den fria rörligheten för arbetstagare demokrati fackförening i Republiken Irak och dess filial i Sverige och på uppdrag av den irakiska arbetarklassen och General Federation of Trade Unions i Irak, kunna sända våra gratulationer till er konferens och önskar er framgång och framsteg.

Läs mer...

PCP förbättrade sitt resultat
Parlamentsvalen i Portugal ägde rum den 27 september. Kommunistpartiet PCP ställde upp med en gemensam lista med de gröna under namnet Förenade Demokratiska Krafter (Coligação    Democrática Unitária – CDU).

Läs mer...

DKP orienterar på utomparlamentarisk kamp
Tyskland gick den 27 september till val av en ny Förbundsdag – parlamentet för hela landet – samt av parlamenten i tre delstater.

Läs mer...

Kommunisterna i Grekland ökade till 8 procent
Grekland valde sitt nya parlament den 4 oktober. Socialdemokratiska PASOK segrade med bred marginal över konservativa Nea Demokratia (Ny Demokrati) som hittills innehaft regeringsmajoritet.

Läs mer...

RAPPORT FRÅN NATO-KONFERENS
Den 17 oktober anordnades en heldagskonferens om Sveriges smyganslutning till NATO i ABF-huset i Stockholm. Dess rubrik var ”Stoppa NATO!” och arrangörer var ABF, Artister för Fred, Världsfredsmarschen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet, Värld utan Krig, Kvinnor för Fred, Folkrörelsen Nej till EU, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska Fredskommittén, Sveriges Fredsråd m fl.

Läs mer...

Uttalande NATO konferens
Den 17 oktober 2009 arrangerades ett seminarium på temat "Sverige i det globala NATO" av ett flertal fredsorganisationer. Anledningen var den oro som vi deltagare i seminariet känner över att Sverige dras allt djupare in i NATO. I seminariet deltog representanter för fredsrörelser i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien och Tjeckien.

Läs mer...

USA har inget i Irak att göra
Lördagen den 10 oktober gästade den amerikanske fredsaktivisten Cindy Sheehan Göteborgs Universitet inbjuden av Studenter mot krig, Föreningen Afghanistansolidaritet och Svenska Afghanistankommittén.

Läs mer...

NATO-motståndare samlade i Berlin
När NATO i april i år celebrerade sin 60-årsdag med toppmöte i Strasbourg vid gränsen mellan Frankrike och Tyskland samlades många NATO-motståndare till kongress, camp, blockad och demonstration.

Läs mer...

SKU:aren
Våga säga Nej till droger
Idag så flödar droger runt om i det svenska samhället samtidigt som missbruket kryper allt lägre ner i åldrarna. I tabloiderna så kan man, var och varannan dag, läsa om hur droger tar unga människors liv.

Läs mer...

SKU:aren
Det handlar om klass - inte religion

Den 19 oktober 2009 publicerade Aftonbladet ett inlägg av Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, på sin debattsida. Aftonbladets redaktion hade rubriksatt artikeln med ”Muslimerna är vårt största utländska hot” och blev mycket omdiskuterad.

Läs mer...

Är det dags att reglera media?
Jag fick ett telefonsamtal häromkvällen från en, enligt sin egen utsago ”presumtiv väljare” som hade ungefär följande frågeställning.
”Vet egentligen folk om att man dagligen blir indoktrinerad av borgerlig högerpropaganda för att gynna alliansregeringen?

Läs mer...

SEKO KLUBB 119 JO-ANMÄLER STATENS HAVERIKOMMISSION
Den 16 maj 2005 började ett tunnelbanetåg med trafikanter ombord att brinna i Rinkeby. Detta är den hittills allvarligaste händelsen i Stockholms Tunnelbanas historia.

Läs mer...

Öppet brev till Kommunalrådet Peter Roslund Piteå Kommun
 Enligt Piteå-tidningen den 1 oktober ökar nu ungdomsarbetslösheten kraftigt på grund av den kapitalistiska krisen och är nu ca 12 % i Piteå Kommun.

Läs mer...

PROPAGANDA-DUON AXÉNS OCH HUSMARKS UTANFÖRSKAP
Utanförskap är Gunnar Axéns stående mantra i den här debatten, om man nu ska kalla det för debatt.

Läs mer...

Chollima 150-dagarskampanj i Korea
I Nordkorea genomfördes maj-september en 150 dagars ”Chollimakampanj” för att påskynda byggandet av ett rikt och blomstrande socialistiskt land.

Läs mer...

Det kapitalistiska systemet knakar i fogarna
Klasskampen pågår varje dag men arbetarna och folket i sin helhet har flyttat fram sina positioner sen anfallet på Gaza vid årsskiftet 2008- 2009 och den ekonomiska kris som drabbat främst USA och Europa förra hösten

Läs mer...

Den privata sektorn profiterar på de arbetslösa!
Regeringen har nu anställt så kallade jobbcoacher som sägs ska hjälpa de arbetslösa hitta jobb. Men de letar inte fram några jobb. De hjälper bara till med de arbetslösas CV. Men detta har AF redan hållit på med i åratal!

Läs mer...

Bronsskulptur av Zlatan i Malmö?
”Swedbank Stadion är en fotbollsstadion. En modern, bekväm, spektakulär arena för fantastiska fotbollsupplevelser. Men också mycket mer än så

Läs mer...
linje

Particentralens öppettider
Delar av particentralen flyttar till Malmberget och de nya öppettiderna blir
Tisdagar, onsdagar torsdagar 9.00 – 15.00
Telefon 0970 – 202 44
Adressen är: Torget 9
983 32 Malmberget

I Stockholm är lokalen öppen
torsdagar 16.00 – 19.00
Telefon 08 – 735 86 40
Adressen är: Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Försvara arbetsrätten

Vem behöver EU

I budgetpropositionen för 2010 föreslår regeringen att riksdagen beviljar 29 680 044 kronor för Sveriges avgifter till EU.

EU:s budget uppgår till drygt 1 000 miljarder kronor. Sveriges brukar betala 25-30 miljarder per år till EU och får tillbaka cirka 10 miljarder kronor i form av EU-stöd.

Din netto betalning till EU byråkratin är 19,7 miljarder kronor, egentligen mer därför av de 10 miljarder som Sverige får tillbaka går merparten till jordbrukssubventioner, subventioner som främst tillfaller de stora kapitalistiska företagen inom jordbrukssektorn. Pengarna använder de för att konkurrera med de fattiga ländernas jordbrukare och i många fall orsakar de miljardsubventionerade livsmedlen utslagning, social missär och flyktingströmmar.

En del av de 10 miljarderna går direkt i företagens kassakistor i form av olika stöd, t.ex. stöd för att flytta och då i synnerhet till Europas låglöneländer.

En ytterst liten andel används för att förbättra levnadsförhållandena i Sverige, då i form av infrastruktursatsningar.

Skall vi fortsätta använda skattemedel för att betala storföretagen, kapitalets EU och dess byråkrati, det tycker inte kommunisterna.

Vi är heller inte överrens med den parlamentariska grundlagsutredningen. Där de sju riksdagspartierna är eniga om att det i regeringsformen ska slås fast att Sverige är EU-medlem. En ändring som man kommer att vidta nu under hösten.

Vi står fast vid kravet i regeringsformens paragraf 1 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

Vi behöver inte kapitalets EU eller dess byråkrati.

Därför kräver vi:
SVERIGE UT UR EU

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!