PRENUMERERA PÅ:

Debatt omkring det nya EU-fördraget
Äntligen börjar krav höras angående folkomröstning om det nya EU-fördraget. Eva-Britt Svensson (vänsterpartiet) startade debatten i Norrländska Socialdemokraten.

Läs mer...

Makten flyttas från folket
Enligt svensk grundlag så skall makten utgå ifrån folket. Den makten skall skyddas av den folkvalda församlingen riksdagen.

Läs mer...

Nya regioner, i vems intresse?
Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté i början av 2003, den hade uppdraget att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen.

Läs mer...

Det kan inte hända här
Det kan inte hända här, inte i en demokrati sade de tyska judarna på trettiotalet. Vi vet vad som hände. Nu är det dags att vi vaknar upp ur vår sömn och ser vad som händer idag. Det har länge gått rykten om amerikanska koncentrationsläger. Jag betraktade också till en början detta som propaganda och konspirationsteorier.

Läs mer...

USAs brott mot mänskligheten
Det finns tre länder som använt utarmat uran (DU) i sina vapen: USA, Israel och Storbritannien. Dessa vapen har använts i krigen i Irak, Afghanistan samt Jugoslavien och Israel i Libanon. Israel har fått sina vapen från USA. DU har använts bl. a i så kallade bunkerbomber och i olika typer av ammunition mot och i tanks.

Läs mer...

Globaliseringen och dess följder
Johan Norberg författare, debattör, chefsideolog för den borgliga och nyliberala tankesmedjan Timbro hävdar att globaliseringen har gjort världen bättre.” Svälten, fattigdomen och analfabetismen har minskat. På trettio år har antalet undernärda minskat. 400 miljoner människor har lämnat den absoluta fattigdomen,

Läs mer...

Antrax från USAs egen biovapensmedja
Redan i nummer 4 från 2002 hade vi en kort artikel byggt på de efterforskningar som amerikanen Leonard Horowitz gjort angående ursprunget av de antrax-sändningar som orsakade en handfull dödsfall men framförallt skapade panik i USA i efterdyningarna av attacken den 11 september 2001 på World Trade Center.

Läs mer...

Vad händer i Darfur?
Kommunisternas sommarläger i Skåne besöktes av Rashid, en företrädare för Sudans kommunistiska parti. Rashid kom för att redogöra för situationen i folkmordets Darfur som ju är en provins i Sudan. Han talade utförligt om bakgrund, aktörer och förlopp.

Läs mer...

Demonstrera 18 september
Ett år räcker; Mot högerpolitiken – för solidaritet och rättvisa; För gemensam välfärd.
Är du trött på tystnaden inför den nyliberala politikens extrema klassklyftor, privatiseringar och orättvisor? Vill du som allt fler fackföreningar, organisationer och enskilda sätta fart på motståndet mot högerpolitiken?

Läs mer...

Samling tisdagen den 18 september kl 18 på Sergels torg för marsch till riksdagen
LO ställer inte upp
Elisabeth Brandt Ygeman, svarade på uppropet för LO-distriktet i Stockholms län:
LO-distriktet delar uppfattningen om att den nu förda politiken slår hårt mot våra medlemmar, inte minst sjuka och arbetslösa. Vi har protesterat mot nedskärningarna i a-kassan och vi kommer fortsätta att höja våra röster tillsammans,

Läs mer...

Marita Stafs bok BIGMAS BARNBARN
Välkommen till min värld, en värld man ofta försöker förstå. Där du lever i en tre gånger två meter stor bur, tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan och trehundra sextiofem dagar om året. Det spelar ingen roll vad jag säger eller hur mycket jag försöker förklara, jag kan ändå aldrig till fullo få dig att begripa, hur en dag i mitt liv ser ut.

Läs mer...

Statens löneliga
Nu är lönerna klara för cheferna i de statliga myndigheterna. Löneökningen för hela gruppen blev i genomsnitt 3,6 procent. Lönerna gäller från 1 januari 2007.

Läs mer...

Sommarläger i sköna Skåne
Jag har varit på sommarläger i Skåne. Vad kan nu detta vara? Jag funderade och tänkte och frågade men fick väl inget riktigt grepp om det förrän jag fick uppleva det. Och nu ska ni få höra.

Läs mer...

Dikt
En utvärdering och tack till SKPs sommarläger i Kirsebo vid Ekholmssjön, Skåne

Från fjäll i norr till söderns gröna kullar
Kom vi, ett gäng, med allt som på hjul rullar

Läs mer...

Polska arbetare utomlands
Intervju med Beata Karon, representant från Polens kommunistiska parti.
Många polska arbetare arbetar idag utomlands,. även i Sverige och Danmark. Varför har vi denna situation?
Många polska arbetare emigterar för att de inte kan hitta arbete eller så är de mycket lågavlönade. Lönerna i andra EU-länder, även Sverige och Danmark är flera gånger högre än i Polen. Vi har även kvalificerade arbetare som trots att de har jobb i Polen föredrar att tjäna mera utomlands.

Läs mer...

DKPs Kommunistiska folkfest den 22-24 Juni 2007
I Revierparken, nära staden Dortmund i Tyskland hölls för 15:de gången en kommunistisk fest, pressfesten för den kommunistiska tidningen Unsere Zeit. UZ. Det är en 30-år gammal tradition. Festen kallas UZ-Pressefest- Volkfest der DKP. Ordföranden i DKP, Deutsche Kommunistische Partei, Heinz Stehr, sa att man hoppas och önskar att denna tradition ska hållas levande och överföras till nästa generation.

Läs mer...

Kräv folkomröstning!
EU vill upphäva medlemsländernas rätt till en egen nationell grundlag/författning och inskränka befolkningens inflytande över vilken politik som skall föras i det egna landet.

Läs mer...

Har Försäkringskassan lärt sig av Gestapo?
Nyligen rapporterades det att Försäkringskassan och Socialstyrelsen fr.o.m. 1 oktober kommer ge rekommendationer till läkare, för hur länge en människa får vara sjukskriven. Sammanlagt gäller rekommendationerna ett 90-tal olika diagnoser.

Läs mer...

Fred Eriksson har lagt ned sin penna
Den sista av Sveriges riktigt stora proletärförfattare Fred Eriksson i Storvik har vid 92 års ålder i juni i år för alltid lagt tillbaka sin blyerts penna.
Fred Eriksson föddes på julafton 1914 i Nedergården i Håtuna socken utanför Sigtuna. Fred föddes som nummer fyra i en syskonskara på 15 i en statarlänga.

Läs mer...

SKU
Ungkommunister träffades på läger

Under Nordiskt Sommarläger som pågick mellan den 1 och 7 juli fanns även ungkommunister bland deltagarna. Under torsdagen den 5 juli hölls ett ungdomsmöte där representanter från Norges Kommunistiska Ungdomsförbund, Polens Kommunistiska Ungdomsförbund och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund deltog.

Läs mer...

SKU
Fortsatt snedrekrytering till högskolorna

I mitteln av juni släppte Högskoleverket (HSV) en rapport som visar att det fortfarande förekommer en snedrekrytering till högskolorna. På flera utbildningsprogram är studenter med arbetarbakgrund underrepresenterade. Med arbetarbakgrund menar HSV att de studerande har föräldrar som inte gått på högskola eller universitet.

Läs mer...

SKU
Rekordmånga har ringt LO:s hjälptelefon

Rekordmånga ungdomar har under sommaren ringt till LO:s hjälptelefon. I början av augusti hade närmare 6000 ringt LO:s sommarjour.

Läs mer...

Kinakännare
Vilken fantastisk kinakännare vi har i Sverige. I P4 radions program Barfota 8:e juli, fick vi minsann höra att kineserna inte gillade kollektiva lösningar eller samarbete, utan individuella lösningar och konkurrens.

Läs mer...

Sverige håller på att vakna!
Har ni lyssnat på sommarpratarna? Har ni tittat på TV24? Glädjande hör och ser jag att andra än vi också har fått insikt om vilken värld vi lever i, vilka det är som tagit världsherraväldet.

Läs mer...

Till mänslighetens försvar – mot USA:s krigspolitik!
Manifestation i Stockholm, 11 september 2007, Sergels Torg kl. 17 till 20.
Arr: 11-september-plattformen
Tal: Thage G Peterson; Dror Feiler; talare från Venezuela, Irak och Somalia.
Kulturinsalg: Sven Wollter; reggaebandet Kollektiv Kanalisering; danser från Palestina, El Salvador och Bolivia.

SKP Stockholm hittar du med eget tält och bokbord.

Demostrationer i Stockholm, Göteborg och Luleå, flygbladsutdelning i Stockholm.

Läs mer...

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!