PRENUMERERA PÅ:

Budget i gamla spår
Klassklyftorna ökar

När moderaternas nye ledare Bo Lundgren uttrycker "besvikelse" och vänsterpartiets Gudrun Schyman liksom miljöpartiets Birger Schlaug är "nöjda" med budgetförslaget då borde det enligt gängse uppfattning bära "vänsterprofil" och motsvara de lägre inkomstklassernas behov.

Sänkt skatt dyrare levnadskostnader!

Skatteuppgörelsen mellan s-regeringen, v-partiet och miljöpartiet bäddar för dyrare, försämrade levnadsbetingelser.
Min mor och 1,5 miljoner andra svenskar med enbart folkpension utan ATP, arbetslösa, handikappade och andra människor med låga inkomster kom återigen i kläm.

Skattefakta.

Bolagsskatt: Vinsten i ett bolag som delas ut till aktieägarna beskattas med 28 procent
Förmögenhetsskatt: På förmögenheter över 900 000 kr betalas 1,5 procent i skatt
Kapitalskatt:
30 procent av inkomsten från aktieutdelning, ränteinkomster och reavinster vid t ex husförsäljning tas ut i skatt

Välståndet

börjar läcka, droppa
snart går mormor
till frälsningstält
för att få
sin dagliga soppa.

UCK-banditer blir Natos polis

Medan hela världen ser på, bryter Nato med USA i spetsen öppet alla avtal och löften de själva givit angående Kosovo.

UCK rapporterade:

"Kosovo är numera judefritt"
Strax efter Kfortruppernas inmarsch och UCKs faktiska maktövertagande har den sista juden lämnat Pristina för gott.

För 25 år sedan dränkte Pinochet Chile i blod

Chile är ett land av paradoxer. Gamla politiker som var emot "sovjetiska diktaturer", var de mest entusiastiska anhängare av militärdiktaturen som styrde landet under åren 1973-1990 och dess terrorpolitik mot folket.

Muren har vuxit

Enligt en färsk opinionsundersökning uppger 51 procent av östtyskarna att de har fått det bättre ställt sedan muren föll. 88 procent anser att "återföreningen" var bra. Men: Inte ens en tredjedel av de tillfrågade uppskattar det västliga samhällssystemet mer än det östtyska!

Rumänien plundras.

I den allmänna massmediekören, som inte blir trött på att högljutt sjunga marknadsekonomins, privatiseringens och nyliberalismens halleluja, kan den som uppmärksamt lyssnar allt oftare också urskilja enstaka röster i helt annat tonläge.

Ännu en lyckad pressfest i Tyskland.

Klarblå himmel, varmt kamratskap, mat från olika kulturer, gott vin och öl - det var ramen för tidningen Unsere Zeits 11:e pressfest som anordnades i Düsseldorf 27-29 augusti av Tysklands Kommunistiska Parti (DKP), och som bjöd de 40 000 besökarna på en rad mycket intressanta möten och diskussioner.

Nya medier - för vem?

Två debattörer säger sig vilja stoppa högerglidningen i svensk offentlighet genom att få igång en ny vänsterpress. Arbetarklassen får vara med och betala, men beslutsfattandet och förmånerna hamnar på annat håll.

Ryssland.

Skandalen kring Jeltsinregimens korruption upprör västliga medier. Miljardbelopp som skulle investeras i landet har tydligen slussats ut till banker i Schweiz och USA. Utredning pågår. Relationerna mellan Ryssland och USA sägs vara djupfrysta.

Gruvstrejken i Malmfälten - en varning till arbetsköparna.

Gruvarbetare i Malmfälten visade med sin "vilda" tvådagarsstrejk i början av denna månad återigen att det finns en gräns för utsugningen. LKAB frestade gruvarbetarnas tålamod och gick för långt i sin rationaliseringsiver.

Friska Gällivare.

Ska man skratta eller gråta, men man blir nog mest förbannad över den dryga 20-lappen man satsar på intjänad 100-lapp till den "cirkus" Gällivare kommunfullmäktige står för.
Att folk och partier har olika uppfattningar respekterar jag men att vissa har många olika uppfattningar i samma sakfråga liknar "spaderknekten" med huvud i bägge ändarna.

Sverige på 4:e plats i världen när det gäller vapenleveranser per capita.

Sydafrika köper nio JAS-plan av Saab. Försvarsminister von Sydow tror på ytterligare leveranser inom de närmaste åren. Från regeringens och Saabs sida sprids idel glädje: äntligen kom genombrottet för Sveriges genom tiderna dyraste rustningsprojekt.

USA vill sätta avtal om nedrustning ur spel

De stora svenska medierna talar ännu om "djupfrysta" relationer mellan USA och Ryssland och åtgärderna som Washington skulle använda för att straffa de korrupta ryssarna som myglat bort "hjälp"miljarder från Internationella Valutafonden (IVF) då kunde man på amerikanska TV-kanaler redan bevittna hur en officiellt högst nöjd amerikansk vice utrikesminister Strobe Tallbott lämnade Moskva.

Rapport från PS-mötet

När partistyrelsen sammträdde 11 sept stod regeringens skattepolitik på dagordningen. Budgetförslaget fick tummen ner av PS. Förslaget värderades efter noggrann genomgång som ytterligare en anpassning till kapitalet (se också ledaren på s 2 i detta nr av RP). PS beslutade att aktualisera kravet på produktionsskatt på sikt och som omedelbart krav återinförande av kommunalskatt för s k juridiska personer, d v s företag.

Sänkt skatt?

Javisst! Men för vem och hur?
De stora företagen och de högavlönade klarar sig alltid undan. Många av Sveriges största bolag har varit nolltaxerare i många år. De verkliga skattesmitarna finns bland höginkomsttagarna.

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Att det är stor skillnad mellan ord och handling hos riksdagspartierna är knappast någon nyhet. Jag brukar spara det material jag får från dessa partier inför ett val och ta fram materialet inför nästa val. Då är det lätt att helt förlora tron på dessa partier. Det mesta är ogjort/bortglömt.

 

 

KAMPFONDEN.