PRENUMERERA PÅ:

Stick i stäv med folkets behov.

På sommaren stannar Sverige, är en gammal allmänt godtagen "folkvisdom" här i landet, i alla fall när det handlar om inrikespolitiken. Men den som trots badvädret följt nyheterna kan lätt konstatera att politiken inte tagit semester denna sommar.

När Sahlin och Rosengren "stimulerar nytänkande"

Mitt i sommarvärmen presenterar näringsdepartementet och dess ministrar Björn Rosengren och Mona Sahlin en skrift som behandlar tillväxtpolitiken och då vill de vrida rätten ur arbetarnas händer.

Gammal återvändsgränd.

"Den brittiska tredje vägen kan skapa samsyn inom EU" skriver SvD den 4 augusti. Tony Blairs reaktionära, nyliberala politik framställs som en reaktion mot Thachterismen,men, framhåller man, det väsentliga: "dess företrädare är också kritiska till efterkrigstidens välfärdsstater".

Vapen för ett fridfullt liv.

Konsekvenserna av den olösliga motsättningen som ligger till grund för den s k fredsplanen för Kosovo är nu uppenbara. I planen står att "En politisk process ska inledas syftande till uppnåendet av ett tillfälligt politiskt ramavtal om ett omfattande självstyre för Kosovo,

Etnisk rensning med Kfor-stöd.

Kosovo är i dag fullkomligt laglöst", säger Michael Jorsback, stabschef för FN:s internationella polisstyrka i Kosovo. Varje natt mördas serber i Pristina. Massakern på 14 serbiska bönder, som kallblodigt slaktades under skörden på sina åkrar i närheten av Gracko, har med ett slag ryckt förhållandena i Nato-protektoratet i offentlighetens ljus.

Ryssland före valet.

I Ryssland håller det politiska tonläget på att skärpas i takt med att det i december förestående valet till Duman, det ryska parlamentet, nalkas. Valutgången kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen i ett land som av kontrarevolutionen störtats i en djup och allomfattande kris.

Falun gong och kampen för "mänskliga rättigheter i Kina

Medierna i Västvärlden har hittat ett nytt älsklingsbarn: Falun gong rörelsen i Kina. USA, världens förkämpe för mänskliga rättigheter nr 1, protesterar mot att regeringen i Peking förbjudit "miljontals harmlösa utövare av traditionell kinesisk kultur" sin meditation och en sorts skuggboxning.

En ny internationell fredsrörelse.

Ett resultat av Natos bombkrig mot Jugoslavien är att en internationell fredsrörelse åter börjat formera sig, liknande den som växte fram mot USA:s krig i Vietnam. Under midsommarhelgen hölls en stor konferens i London på temat "Konsekvenser av Natos krig mot Jugoslavien"

Nordkalottenkonferensen 1999.

Konferensen var en uppföljning av ett liknande möte i norska Alta i fjol. Året innan hölls mötet i Murmansk och nästa år blir det någonstans i Finland. Kommunisterna på Nordkalotten har sedan länge funnit det angeläget att dryfta gemensamma problem.

Barsebäcks avveckling ett hån mot omvärlden.

Regeringsrätten har nyligen beslutat att ge regeringen rätt att stänga en reaktor vid Barsebäcksverket. Ordföranden i regeringsrätten kommenterade i TV beslutet med att Barsebäcksverket ligger i ett tättbefolkat område både på svenska och danska sidan.

Dags att statsmakten bekämpar samhällets verkliga fiender

Under de senaste veckorna har vi tvingats uppmärksamma flera svåra kriminella brott – bankrån, polismord, anslag mot poliser och journalister, övergrepp mot homosexuella – som alla har begåtts av krafter med direkt och indirekt anknytning till nyfascistiska och rasistiska grupperingar.

Kapitalistisk rekord.

Antalet fattiga i världen har sedan 1987 ökat med 300 miljoner människor. Det är ingen kommunistisk propaganda, utan en siffra som Världsbanken med huvudkontor i Washington har tagit fram.

Där försvann pengarna ..

Kriget mot Jugoslavien kostade Nato dagligen 67 miljoner dollar (ca 570 miljoner kronor dagligen). Inte inräknat är kostnaderna som de krigförande länderna hade vid sidan om själva Nato-budgeten.

Arbetslöshet och vinstexplosion.

Dagens marknadsekonomer utvecklar fritt och hämningslöst sina ekonomiska teorier på dagstidningarnas närings-livssidor, i det pålitligt reaktionära programmen Ekonomiska klubben, i Ekonomiekot i Sveriges radio och i Aktuellts ekonomiska nyheter,

Jeltsins hot och Provokationer.

Jeltsinregimens kamp för sin egen överlevnad håller på att hårdna i takt med att dess opinionssiffror försämras. Rykten om förestående spektakulära åtgärder florerar.

Tjeckiskt Nato stöd minskar.

Enligt en rapport i den tjeckiska tidningen Postmark Prague sjunker stödet fort för Tjeckiska Republikens medlemskap i Nato. Enligt en opinionsmätning är det sedan Natokriget mot Jugoslavien mindre än halva befolkningen som godkänner landets Natomedlemskap.

Kubas folkrörelser anklagar USA.

Den 21 juni inlämnade Kuba en 30 sidor lång anklagelseakt till FN. Dokumentet har sammanställts i slutet av maj av en kubansk tribunal mot USA, där frivilligorganisationer och folkrörelser räknat ihop de dödade och skadorna som USA bär ansvar för genom sin 40-åriga brottsliga anti-Kuba-politik.

Uttalanden från Nordkaloten konferensen.

EU-projektet "Nordisk dimension" gör Nordens folk till koloniala undersåtar,
För samarbete och solidaritet - Nej till EU!
Frihet för Abdullah Öcalan!
Upplös militärallianserna!

Skapa varaktig fred på Balkan!

Nato-aggressionen mot Jugoslavien är inte över sedan bomberna slutat falla.Kriget har gått över i sin andra fas.Kosovo är ett Nato-protektorat, där etnisk rensning och mord av serber, romer och andra minoriteter står på dagordningen,

Från Västkusten
- LITE NYTT

Först kunde man sitta inne och fundera över livets underligheter. Sedan kunde man sitta inne och - i varje fall - kolla dessa funderingar. Jag talar om sommaren här i Bohuslän. Först regnade det dag efter dag. Så där lite över 150 mm på en knapp månad. Och sedan blev det varmt - över 30 grader i flera dagar.

 

 

KAMPFONDEN.