PRENUMERERA PÅ:

Utvärdering av ett regeringsår
Ja, så har det gått drygt ett år sedan Alliansen intog regeringskansliet. Ett skrämmande år där man direkt gick till aktion mot det arbetande folket. Först och främst de mest sårbara grupperna naturligtvis, såsom kvinnor i offentliga sektorn, pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa eller arbetssökande som det ska heta så flott.
Känn på ordet arbetssökande, som innebär, att det finns obegränsat med arbeten att söka.

Läs mer...

Kräv en folkomröstning!
EU-minister Cecilia Malmström (folkpartiet) vill på inga villkor ha någon folkomröstning om Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag, som EU-ländernas stats- och regeringschefer kom överens om på toppmötet i Lissabon den 19 oktober.

Läs mer...

A-kassan splittrar regeringen
En av regeringen Reinfeldts första åtgärder vid sitt tillträde var att förstöra A-kassan.
Denna åtgärd var för regeringen Reinfeldt och den nya stureplanscentern mycket viktig att få snabbt genomförd då dels statskassan snabbt måste få ett tillskott på 10 miljarder för att kunna finansiera borttagandet av förmögenhetskatten: Vilket man tyckte att de arbetslösa kunde finansiera.

Läs mer...

Den nya världsordningen och Bilderberg
Bilderberggruppens nya logo sedan år 2005 visar till vänster den amerikanska flaggan som speglar sig i den israeliska, till höger ser man den amerikanska flaggan som speglar sig i FN-banèret. Runt om går en gul linje som symboliserar ländernas samarbete.

Läs mer...

Förstärkt skydd vid arbetslöshet för Byggnads medlemmar
Från och med den 1 juli 2008 kommer de medlemmar i Byggnads som har ett oavbrutet medlemskap i Byggnads och A-kassan de senaste 12 månaderna att via den inkomstförsäkring som Byggnads tecknat med Folksam vid arbetslöshet att få ett extra tillskott i sin ekonomi med ca 4 000 kronor imånaden.

Läs mer...

Nedmonteringen av den offentliga sektorn
Det har väckts enormt uppseende efter rapporten om att färdigutbildade akademiker, framförallt lärare, vårdpersonal mm, från vissa universitet går långtidsarbetslösa samtidigt som framförallt skolans och vårdapparatens överbelastade anställda skriker efter mer personal,

s mer...

EU-medborgare utsätts för hårdare övervakning
När Europa inspireras av USA:s terrorkamp ökar övervakningen av medborgarna. Nya dataregister föreslås och gamla används i nya syften. Detta är oerhört allvarligt! Ingen är höjd över misstanke.

Läs mer...

Vad döljer sig bakom den spanske kungens respektlösa beteende i Latinamerika?
Nyligen kunde hela världssamfundet under det 17:e Iberoamerikanska toppmötet som i år hölls i Santiago de Chile, bevittna hur europeiska regeringar – i detta fall den spanska – frenetiskt försvarade, inte de spanska medborgarnas särintressen i ett internationellt forum, utan i första hand de spanska multinationella storföretagens allt större ekonomiska intressen i en allt viktigare global marknad.

Läs mer...

SKP:s tal i Minsk 3- 5 november
Som representant för Sveriges Kommunistiska Parti skulle jag vilja tacka Vitrysslands KP, Rysslands KP och alla som planerat, arbetat för och organiserat denna konferens för att erbjuda oss en möjlighet till samarbete. Det årliga mötet är en händelse som har vuxit i betydelse från år till år och vi ska även framöver samarbeta för dess tillväxt.

Läs mer...

Internationellt möte för Kommunistiska- och Arbetarpartier Minsk, 3-5 november 2007
Det 9e Internationella Mötet för Kommunistiska- och Arbetarpartier i Minsk (Republiken Vitryssland), har avslutats. Arrangörer för Mötet var det Vitryska och den Ryska Federationens Kommunistiska Partier. Ämnet för denna viktiga händelse i kommunistiska- och arbetarerörelsen var "90-årsdagen av Oktoberrevolutionen..

Läs mer...

Georgien och NATO
Georgien går just nu igenom den svåraste perioden i dess historia. De styrande i Georgien har nu förvärrat relationerna till Ryssland till det yttersta. Det finns i dagsläget inget som tyder på någon som helst förbättring i relationerna länderna emellan.

Läs mer...

Den stora tystnaden
År 2004 i juni läste jag en kort notis i Aftonbladet, där stod att USA torterade barn till misstänkta motståndsmän i Irak, en kort notis. Den 23 augusti nämndes detta i radionyheterna en gång på morgonen, inte i varje rapportering den dagen.

Läs mer...

Öppet brev till UD
Den 1 november i år ägde en omröstning rum i Kommitté 1 i FNs generalförsamling om ett resolutionsförslag angående vapen med s k utarmat uran, dvs uranavfall.(depleted uranium=DU).

Läs mer...

Stoppa ytterligare nedskärningar inom Arbetsmiljöverket
”Nu måste vi skyddsombud reagera, då regeringen nu skapar ohälsosamma arbetsplatser!”

Läs mer...

Rädda hyresrätten!
24-25 november var det åter dags för Socialistiskt forum med ABF, LO idédebatt och LO-distriktet i Stockholms län som huvudarrangörer. SKP var på plats med litteratur från partiförlaget Fram och sålde socialistisk litteratur för över 3 000 kronor.

Läs mer...

Framtidsdagarna
Sossarna har haft ett stort rådslag som de kallar framtidsdagarna. Där diskuterar de sin framtida politik. ”Vi vinner inte valet 2010 på de frågor som vi förlorade valet 2006 på. Vi måste ständigt våga tänka nytt och pröva nya lösningar.

Läs mer...

Skolstrejk i Grekland
Mer än 100 högstadie- och gymnasieskolor i Grekland ockuperades under hösten av sina elever. 30 stycken barai Aten. Eleverna protester mot de dåliga förhållandena i skolorna och mot privatiseringarna.

Läs mer...

Spara miljön och få ett rejält ekonomisk lyft
En majoritet av Stockholmarna vill inte ha gratis kollektivresor, avslöjar Dagens Nyheter. Antagandet grundar sig på en opinionsundersökning som Synovate genomfört på uppdrag av Dagens Nyheter där det visade sig att sju av tio skulle vara motståndare till 0-taxa i kollektivtrafikenr.

Läs mer...

Domedagsprofetia
I november förra året såg jag två TV-program med domedagsstuk. Den ena handlade om vår stackars jord som går käpprätt mot sin undergång p.g.a.människans rovdrift av naturens gåvor.

Läs mer...

Lars Vilks, Expressen och den virtuelle terroristen
Efter att Mikael Wälivaara skrivit en artikel om Lars Vilks, Expressen och den virtuelle terroristen kände jag att jag skulle vara med på ett seminarium den 18 september 2007 om hur hemsk och farlig politisk islam och troende muslimer är..

Läs mer...

Subventionering av liftkort & Meningsfull fritid för ungdomar
Den 22 oktober fick vi ett mail till SKP Gällivare. Författaren till brevet är upprörd över att kommunen subventionerar liftkort till ungdomarna i kommunen.

Läs mer...

Historia
Historia ska återinföras som ett obligatoriskt ämne på gymnasieskolorna i Sverige. Utbildningsminister Jan Björklund förklarar detta med att:
”Historia hjälper oss att förstå vår samtid och historia ger oss en kulturell identitet.”

Läs mer...


Privata friskolorna är inte fria för alla

Under de senaste tio åren så har allt fler så kallade friskolor sett dagens ljus i Sverige. Jämfört med länder med liknande förutsättningar som Sverige så har vi, de senaste åren, gått förbi de flesta andra då det gäller uppstartandet av friskolor.

Läs mer...


Lars Ohly gör avbön

”Vänsterns skolpolitik misslyckad och förlegad”. I DN så gör Lars Ohly avbön och konstaterar att Vänsterpartiet misslyckats med sin skolpolitik och att den är förlegad.

Läs mer...


Med statistiken som vapen

I en Dagens Nyheter artikel berättar man att ungdomsjobben ökar och att ökningen inte varit så stark sen 1963. Ökningen är 8,8 procent jämfört med samma kvartal 2006. Men DN berättar också att arbetslösheten bland unga fortfarande ligger på nästan 12 procent

Läs mer...

Metallklubb startar arbetsplatsbibliotek
Låt mig få berätta en glad nyhet. Ett nytt arbetsplatsbibliotek ser snart dagens ljus på Volvo Lastvagnar AB, Umeå. Fabriken har ca 2 500 anställda varav 2 200 är medlemmar i IF Metall och 300 tillhör tjänstemannaorganisationerna Sif, Akademikerna och Ledarna.

Läs mer...

fackets roll...
Semester! Det vill väl även fackmotståndarna ha?

Läs mer...

Oktoberrevolutionen 90 år
Bilder.

Läs mer...

Aktiebolagen
Jag anser att aktiebolagen är de största tjuvarna i vårt samhällssystem. Jag är nämligen en av de många som hjälper till att ni som har aktier, att ert kapital ökar till och med då ni sover.

Läs mer...

UR FOLKDJUPET
Douglass Kneedler är amerikan och har arbetat som fotograf, målare, poet, skulptör och designer. Han har verkat i Stockholm sedan 1965 och bor nu i Polen.
Boken ”Peace” är en sammanställning av svart-vita fotografier som han tagit förmodligen i Stockholm samt av indianer i Nordamerika.

Läs mer...

Sverige samarbetar med terrorister
Nu ska Sverige etablera än intimare samarbete med världshistoriens värsta terrorister. Officiellt heter det att samarbetet ska gälla bekämpning av terrorismen.

Läs mer...

Fackeltåg mot regeringens orättvisor!
Var med och manifestera den 19 december i Stockholm.

Läs mer...

Malmökommunisternas firande av Oktoberrevolutionen föregicks av en paneldebatt
Fem kommunistiska partier hade anmält sig till firandets inledande paneldebatt.
Början var möjligen något lam, men sedan panelen lagt ifrån sig skrivna koncept och börjat att tala direkt med publiken blev debatten livlig. Publikens önskemål var klara: Mer aktivitet i partierna! Sätt fart på de unga!.

Läs mer...

Alla kamrater och läsare
tillönskas GOD JUL
och ett GOTT NYTT ÅR
med förstärkt kamp för arbetarklassens levnadsvillkor
och mot imperialismen

Tänk på att stärka SKP även ekonomiskt!

Partistyrelsen

God Jul och Gott Nytt År

Önskar

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Förbundsstyrelsen

Stoppa angreppen på de arbetslösa och sjuka!
Stockholms läns kommunistiska partidistrikt

Vi kämpar för 6-timmars arbetsdag!
Göteborgs KAK

Socialism i stället för kapitalism
Västerås KAK

Alla medlemmar önskas en God jul och ett Gott Nytt År med fortsatt enträget och mycket viktigt arbete mot den arbetarfientliga politik som förs i Sverige och i världen.
Norrbottensdistriktet

Med anledning av sparbetinget inom sjukvården i Skåne:
Vi kräver sjukvård istället för konsulter.
Skånes Kommunistiska Partidistrikt

Vi försvarar demokratin, vi låter oss inte manipuleras.
Gör som vi: Kräv Folkomröstning om det nya EU-fördraget.
Malmö Kommunistiska Arbetarkommun.

Ett Gott Nytt Kampår önskar Radio Kommunist
www.kommunist.se

Folkomrösta om Lissabonfördraget!
Flygblad med krav på folkomröstning om Lissabonföredraget. Ladda ner pdf filen, kopiera och dela ut.
Ja, jag vill va med i kampen för folkomröstning och hämtar folkomrost.pdf

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!