PRENUMERERA PÅ:

Sverige ut ur EU! Nej till EMU!

Vi vet att denna paroll omfattar majoriteten av vårt lands folk.Vi vet att en klar majoritet av den fackliga rörelsens medlemmar är mycket kritiska till EU och skulle säga nej till EMU om den fick en chans att säga sitt i en folkomröstning.
Men vi vet också att regeringen rakt emot folkets vilja agerar för uppbyggnaden av ett Europas förenta stater.

Spelhålan.

Genom Lamfalussy-rapporten ger EU upp industrin och skall satsa allt för finansmarknaden. De EU-beslut som krävs skall tas med än mindre demokratiskt inflytande. Enligt finansminister Bosse Ringholm är detta nödvändigt för att EU skall kunna konkurrera med USA om det globala kapitalet.

Ekonomisk terrorism.

Internationella Valutafonden (IMF) är känd för att köra med utvecklingsländerna genom att införa ordentliga doser med ”dödlig ekonomisk medicin” samtidigt som man lägger på regeringarna stigande utlandsskulder. I samråd med Washington blandar sig IMF ofta in i valet av ministrar när regeringar skall utses i utvecklingsländerna.

Ingen ljusning för världens fattiga.

FN-programmet som skulle förbättra livet för jordens fattigaste, har hittills misslyckats. Istället för att minska klyftorna, har gapet mellan de 49 minst utvecklade länderna och den övriga världen ökat, rapporterades när FN i mitten av maj öppnade sin tredje konferens om de minst utvecklade länderna (MUL) i Stockholm.

Österut!

En huvuduppgift för Sveriges försvarsmakt skall i framtiden vara att ställa militär till förfogande åt EU och NATO när dessa gör insatsoperationer i andra länder. Förvaret skall kunna spela en avgörande roll vid östanslutningen. En ny europeisk arbetsordning skall upprättas.

500 miljoner arbetsplatser saknas.

FN:s internationella arbetsorganisation ILO rapporterar i sin ”World Employment Report 2001” att en miljard människor i arbetsför ålder antingen är arbets-lösa eller så undersysselsatta att de inte kan lyfta sina familjer över armodsgränsen. Det innebär i många länder att man inte ens når upp till en dollar per dag som skulle täcka existensminimum.

Demokrati i Tyskland.

Thomas Kahle, tysk fredsaktivist sedan många år, protesterade tillsammans med andra i den lilla staden Bad Tölz mot innehållet i eden som man svär i tyska militären Bundeswehr. Det kostade honom arbetsplatsen. Hans provanställning på ortens hembygdsmuseum sades upp med omedelbar verkan p g a ”deltagandet i en otillåten demonstration”.

Med hög fart mot militärmakt Europa.

Det avgörandet steget i riktning mot en militarisering av den Europeiska unionen och därmed till en kvalitativ ny EU gjordes den 10 november 2000 i Bryssel av EU:s utrikes- och försvarsministrar.
Där förklarade sig alla EU-stater tillsammans redo att ställa upp med över 100 000 soldater, ca 400 stridsflygplan och 100 fartyg för en EU-trupp som ska vara klar för insats år 2003.

Varför EU behöver en egen militärstyrka?

I mitten av maj reste Göran Persson i egenskap av EU-ordförande tillsammans med EU:s utrikespolitiska talesman Javier Solana och EU-kommissionens ordförande Romani Prodi till ett toppmöte med Rysslands president Putin. Ett för EU-trion viktigt ämne var, enligt massmedia, kravet på mänskliga rättigheter i Tjetjenien.

Soldater som försöksdjur i radioaktiv test.

De ”mänskliga rättigheternas” försvarare förnekade sitt ansvar i nästan 50 år.
När britterna på 1950- och 60-talet provsprängde atombomber i Australien utsatte de avsiktligt australiska och nyzeeländska soldater för radioaktiv strålning. Detta bekräftas nu i en australisk regeringsrapport.

Stoppa användningen av utarmat uran!

Sjuksköterskor, sjukgymnaster och analytiker mot kärnvapen, SSAMK, antog på sitt årsmöte den 26 april ett uttalande att vapen med utarmat uran, sk depleted uranium eller DU, måste stoppas i väntan på att skadeverkningarna utretts.

Energikris i Kalifornien.

Vad har åratal av USA:s och Storbritanniens bombning av Irak och de senaste erbjudanden att släppa sanktionerna mot vissa villkor, att göra med energikrisen i Kalifornien? Uppenbart en hel del.
Sedan början av året hemsöks den amerikanska solstaten Kalifornien av timslånga elavbrott och andra nödåtgärder.

Byggindustrierna gav upp.

Det blev i sanning en yt terst märklig avtalsrörelse mellan Byggnads och dess motpart. Avtalsrörelsen inleddes med att byggindustrierna (BI) gick ut stenhårt och förklarade med att man inte ville göra upp med Byggnads utan direkt med dess ”medarbetare”. När så byggnads svarade på detta med att det inte vara att tänka på, ja då varslade BI genast om konflikt.

EU och kapitalismens kris

I början av 1990-talet fick svenska folket plötsligt veta att statsminister Ingvar Carlsson hade beslutat att ansöka om medlemskap i EG, det blivande EU, utan att ha nämnt det i valrörelsen eller ens diskuterat det i riksdagen. Carlsson sade att Sverige måste vara med för att upprätthålla både ekonomin och det allmänna välståndet.

Curman föll offer för systemfel.

SVT:s problem med anställningen av chefspersoner fortsätter. Den senaste, men säkert inte den sista i raden som fick gå efter turbulens kring sin privatekonomi var vd Maria Curman. Det har visserligen stormat kring henne nästan oavbrutet sedan hon anställdes på SVT i januari 2000 och orsakerna för hennes avgång kan vara fler.

Om EU-sympatier.

På uppdrag av regeringens tidning ”Riksdag och Departement” har Sifo nyligen undersökt svenskarnas inställning till EU. Resultatet har knappast någon kunnat undgå att ta till sig eftersom medierna med stor glädje förkunnade:
”För första gången är en majoritet av svenskarna för EU. Men ordförandeskapet har snarast motverkat den utvecklingen” (R&D nr 17/2001).

”Glöm svenska modellen för social rättvisa”

Michael Salin är svensk ambassadör i Jugoslavien. Det är han som en bombmorgon i Belgrad fick fönster på sitt residens krossade, vilket i sin tur fick vår utrikesminister Anna Lindh att utbrista: ”De behöver väl inte använda så starka bomber”. ”De” var USA/NATO/EU som bombade sönder och samman hela Serbien.

Amerikanska arbetare pressar facket åt vänster.

Angreppen mot de sociala och demokratiska landvinningarna i vårt land är del av en global offensiv mot de arbetande människornas rättigheter. Den svenska fackliga rörelsen sluter till största delen upp bakom den socialdemokratiska regeringen och dess globaliseringsvänliga politik. Men facket reagerar inte överallt på detta sätt.

Dåliga utsikter för Östeuropa.

De ekonomiska följderna för Sovjetunionens krossande har fått dramatiska följder. BNP i de f d Sovjetrepublikerna ligger nu i genomsnitt 40 procent under 1989 års nivå, enligt en ny FN-rapport. FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) utgår ifrån att det kommer att dröja flera decenier innan den s k reformprocessen kan ge några positiva ekonomiska resultat för bredare delar av befolkningen.

Latinamerika i FTAA:s grepp

Från mötet med amerikanska stats- och regeringscheferna i kanadensiska Québec under sista aprilhelgen rapporterade de svenska medierna egentligen bara att det - som numera vanligt vid dessa toppmöten - utbröt gatukrig mellan demonstranter och massiva polisuppbåd. Men varför protesterade 25 000 människor under mötet ?

Från Västkusten
- LITE NYTT

Det har gått en tid sedan riksdagen diskuterade vårbudgeten. Men eftersom vi svenska ska leva med de folkvaldas beslut, så finns det trots allt skäl att dröja lite med vad som sades. Detta gäller inte minst vänsterpartiets åsikter, vars talesman – Lars Bäckström – är från Uddevalla.

Kuba ska tillverka billig AIDS-medicin.

Fidel Castro har meddelat att Kuba har utvecklat AIDS-mediciner av högsta kvalitet och vill hjälpa Sydafrika och Brasilien att komma runt de multinationella läkemedelsjättarnas patentlagar och kunna tillverka billigare läkemedel. ”Kuba framställer dessa berömda läkemedelskombinationer” sade Fidel Castro i kubansk TV den 18 mars och utmanade de transnationella monopolen att protestera.

Mexikos erfarenheter med Nafta

Forskningscentret för världsekonomi i Havanna publicerade nyligen en analys av Mexikos erfarenheter av 7 års medlemskap i Nafta. Där fastslås att Mexikos ekonomi under 1970-talet - före Nafta - i genomsnitt växte me 6,6 procent per år. På 1990-talet däremot, med Nafta och nyliberalismen, var ökningen endast 3,18 procent. Alltså mindre än hälften!

Protester vid EU- möte i Malmö .

EU:s finansministrar och Riksbankschefer samlades vid det s.k. Eko-fin mötet. Det som kom upp på dagordningen var bl.a. närmare samarbete mellan EU:s medlemsländer och kandidatländerna.
De första protesterna mot mötet skedde på fredagskvällen, i syfte att störa EU-delegaternas middag. På samlingsplatsen, Gustav Adolfs torg, delades det ut olika föremål som man kunde föra oväsen med.

1:a maj i Gällivare
”Ungdomen gick med SKP”

Traditionellt brukar Första majfirandet hållas i Malmberget, så även i fjol. Förra årets demonstration var unik utifrån senare årens perspektiv, eftersom LO då även bjöd in SKP. Då gick inbjudan ut till alla ”arbetarpartier”, SAP och SKP tackade ja medan Vänsterpartiet valde att ordna en egen demonstration. Den gemensamma demonstrationen ansågs vara lyckad av samtliga deltagande parter.

Maj i Berlin.

Första Maj i Berlin - det är numera
inget långt, enat demonstrations tåg, utan många olika aktiviteter. Man kan välja att gå till fackets torgmöte, stadsdelsfester som arrangeras av olika vänster-, miljö- och invandrarorganisationer, eller också besöka den ”revolutionära maj-demonstrationen” som varje år tågar genom den fattiga stadsdelen Kreuzberg.

Spöket.

Karl Marx och Friedrich Engels talade i Det Kommunistiska Manifestet om kommunismens spöke som gick runt i Europa. Men Manifestet är ingen ”spökhistoria”, utan sammanfattningen på en vetenskaplig dialektisk och materialistisk analys av samhällsutvecklingen.
Borgerligheten med dess bundsförvanter inom såväl högerrevisionismen - VP & SAP - som vänster-revisionismen - trotskister och maoister - tar helt eller delvis avstånd från marxismen-leninismens dialektiska materialism och attackerar den vetenskapliga kommunismens teori och praktik.

260 varslats om uppsägning
En katastrof.

Emerson meddelade att man varslat 50 tjänstemän och 210 kollektivanställda om uppsägning i Söderhamn. Vid företagets anläggning i Kungens kurva i Stockholm varslats 95 tjänstemän.
Som orsak anger företagsledningen vikande efterfråga på marknaden och ett behov av att anpassa kostnaderna till rådande marknadsläge.

Göteborgsaktionen 2001.
Nätverket Göteborg 2001

Det blåser en nyliberal vind över Europa. Trots att det i flera länder, däribland Sverige, finns socialdemokratiska regeringar så bedrivs en högerpolitik där företagens makt ökar på bekostnad av vanliga människors inflytande och levnadsstandard.
Demonstrationen på fredag den 15 juni med kraven Sverige ut ur EU! Nej till EMU! arrangeras av Nätverket Göteborg 2001.

Till minne av Maj Bredel.

Många lyssnade till hennes röst i etern under andra världskriget. Det var Maj bakom anropet Här är Moskva och det var hon och Sixten von Jägerfeldt som var redaktörer och nyhetsuppläsare. De svenskspråkiga sändningarna från Radio Moskva gav den direktinformation om krigshändelserna som kändes livsnödvändiga att få.

Samarbetes problem.

Siv Holma, Kiruna och Stig Eriksson, Gällivare; båda riksdagsmän för vänsterpartiet; har fått problem med att Lars Törnman i Kiruna avser lansera sitt Kirunaparti till riksdagen. De anser att det spelar i händerna på moderaten Hans Swedell, och jag delar den uppfattningen.
Samtidigt ställer jag mig frågan: Varför har Törnman dessa planer?

 

Inga vanliga tjuvar.

Natten till 21 maj bröt sig tjuvar in i SKP:s och SKU:s lokal i Malmberget.
De visste vad de ville ha: Datorns hårddisk med partiorganisationens och ungdomsorganisationens medlemsregister samt ett tiotal årgångar av Norrskensflamman. I lokalen fanns väl synligt både dyrbar datautrustning och en modern kamera samt ett litet kassaskrin med pengar.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU