PRENUMERERA PÅ:

Stoppa NATO:s folkmord!

Kriget förhindrar inte någon katastrof – kriget är katastrofen
I Jugoslavien pågår sedan mer än tre veckor det "humanitära" mördandet i "de mänskliga rättigheternas" namn.

Bomber först, sjukvård sedan?

För att visa världen att USA kan mycket mer än bara släppa bomber på människor som är ett hot mot freden, har regeringen i Washington meddelat att den är redo att inhysa 20 000 Kosovoflyktingar på Guantanamo, en bas som den amerikanska flottan besitter på kubansk mark.

Fem myter angående kriget mot Jugoslavien

USA/NATO var tvungna att attackera "Serberna" eftersom den jugoslaviska regeringen och president Slobodan Milosevic vägrade att förhandla om Kosovo - en provins i Jugoslavien med albansk befolkning i majoritet.
Verklighet:

Rambo-Nato, Jugoslavien och människornas flykt

Törs vi lita på nyheterna - är de korrekta och opartiska? Hur är det till exempel med rapporteringen från kriget mellan det alltmer Rambo-liknande Nato och Jugoslavien? Tidigare erfarenheter visar att det är på sin plats med en viss skepsis när det gäller nyheternas sanningshalt.

Umeåavdelningen startade budkavle för JM-jobbarna i Stockholm

Avvisa arbetsköparnas försök att bestämma löneformerna
Vi, förtroendevalda byggjobbare inom Byggnads avd 37 i Umeå, stöder enhälligt och solidariskt våra utsatta förbundskamrater på JM:s byggarbetsplats vid Åkeshov i Stockholm

Nya A-kasse-regler ökar utslagningen

Undertecknad vill kommentera och förklara det senaste som hänt i spörsmålet om A-kassan.
Jag har fått mina uppgifter från A-kassornas samorganisation i Stockholm och från riksdagens informationssekreterare Eva de Geer.

Uppfyll vallöftena!

Norrbottens Kommunistiska Partidistrikts årskonferens den 20-21 mars 1999 beslutade enhälligt att anta detta uttalande med anledning av levnadsförhållandena i Norrbotten:

Gamla regeringspolitiken kvar i Finland

Det finska valet innebar ett nederlag för socialdemokraterna och en framgång för högern. Båda partierna ingick i den breda, nästan unika samlingsregering som spänner från vänster till höger. Ett regeringssamarbete som tydligen har gynnat högern.

Norrbotten kommunisternas årskonferens 20-21 mars 1999

Konferensen avhölls i ett vårligt och soligt Gällivare. Ordföranden hälsade ombuden välkomna och riktade en speciell hälsning till partistyrelsens representant. Även broderpartiet i finska Lappland hälsade konferensen med ett telegram.

Tack för handlingskraftig solidaritet

Under sista veckan i mars nådde vår solidaritetslast med 3,5 ton kläder fram till S:t Petersburg och delades omedelbart ut till pensionärer och andra behövande som fallit offer för kapitalismens rövartåg i Ryssland.

Storbritannien stängde kurdisk TV

Storbritannien, som bombar och krigar mot folket i Jugoslavien och Irak, för att "värna de mänskliga rättigheterna", har stängt den kurdiska TV-stationen Med-TV.
Samt andra kortisar.

Kampfonden

PG 421 53 84-1

 

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Det känns lite fel att skriva om lokala, kommunala frågor, när USA (NATO) fäller bomber över ett fritt land i Europa och anser sig har rätt att bestämma över andra länder i hela världen. Svårt känns det också när en socialdemokratisk regering åtar sig att vara skyddsmakt och tillvarataga USA:s intressen i Jugoslavien. Detta accepteras av stödpartierna vänsterpartiet och miljöpartiet!