Storbritannien stängde kurdisk TV

Storbritannien, som bombar och krigar mot folket i Jugoslavien och Irak, för att "värna de mänskliga rättigheterna", har stängt den kurdiska TV-stationen Med-TV. Stationens sändningstillstånd drogs in under 21 dagar med motiveringen att den brutit mot reglerna genom att uppmana till våldsdåd. Detta just när Turkiets terrorregim har tillfångatagit PKK-ledaren Öcalan och kurder och progressiva krafter i hela världen kräver rättvisa åt Öcalan och ett slut på förföljelsen av kurderna i Turkiet.

Stängningen av de kurdisk språkiga sändningarna på Med-TV är en tydlig eftergift till Turkiet Storbritanniens NATO-partner. Turkiet hade bett Storbritannien och Tyskland att vidta åtgärdet mot den kurdiska TV-stationen, som har omkring 35 miljoner tittare i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Kurderna har i NATO-strategernas ögon tydligen inga mänskliga rätigheter.

 

Sent ska syndaren vakna

"Om Jugoslavien ber Ryssland om hjälp i en krissituation, bör Ryssland analysera möjligheten att bistå. Hur denna hjälp kommer att se ut beror på vad Jugoslavien ber om och på den rådande situationen. Hjälpen kan innebära, t ex, tillhandahållande av vapen.

NATO:s handlingar i Jugoslavien avsljöjar den verkliga filosofin bakom dess militära doktrin och politik. Därför borde Ryssland göra en ny genomgång av sin strategi och sitt försvar, inkl alla tidigare undertecknade avtal.

När Rysslands samarbetspartner säger en sak och gör en annan, när de med lätthet beslutar sig för att bomba suveräna stater, borde vi fråga oss: `Vad har Ryssland fått ut av sin politik av samarbete och överenskommelser med världen? Svaret är att det vi har fått är Sovjetunionens upplösning."

Michael Gorbatjov/DN 990409

RIKTPUNKT NR:5