Fem myter angående kriget mot Jugoslavien

Myt 1.

USA/NATO var tvungna att attackera "Serberna" eftersom den jugoslaviska regeringen och president Slobodan Milosevic vägrade att förhandla om Kosovo - en provins i Jugoslavien med albansk befolkning i majoritet.

Verklighet:

USA/NATO– bomberna faller på alla jugoslaver: serber, montenegriner, albaner, ungrare, rumäner och andra folkslag som utgör den multietniska Federala Republiken Jugoslavien. Det fanns inga "fredsförhandlingar". Istället presenterade USA:s regering ett ultimatum till den jugoslaviska regeringen som innehöll tre punkter:

a. Kosovo måste få autonomi.

b. Nato måste tillåtas stationera 30 000 marktrupper i Jugoslavien för att säkra Kosovos autonomi.

c. att NATO- lett referendum för Kosovos självständighet skulle äga rum inom tre år.

Den Jugoslaviska regeringen gick med på det första kravet men vägrade acceptera de andra två, eftersom de utgjorde ett grovt brott mot landets suveränitet och självständighet.

Myt 2.

Jugoslavien är aggressorn i denna konflikt och Milosevic är "en ny Hitler".

Verklighet:

Inga jugoslaviska soldater, flygplan eller fartyg anfaller ett annat land. Konflikten i Kosovo är en intern angelägenhet. Jugoslavien är ett u-land med ca 11 millioner människor som har attackerats av 19 länder, inklusive den största krigsmakten i världen, vilka tillsammans utgör mer än en halv billion människor. Milosevic demoniseras på samma sätt som Saddam Hussein. En amerikansk statstjänsteman uttryckte sig: " the demonization of Milosevic is necessary to maintain the air attacks." (S.F. Chronicle, 1999-03-30) – demoniseringen av Milosevic är nödvändig för att motivera flyganfallen.

Myt 3.

Clinton, Albright och generalerna från Pentagon drevs till handling p g a sin oro över den "etniska rensningen" och det mänskliga lidandet i Kosovo.

Verklighet:

USA, Tyskland och andra NATO-länder spelade en nyckelroll i splittringen av det forna Jugoslavien 1991-1992, genom att beväpna och stödja de separatistiska rörelserna. Under 45 år (sedan andra världskriget) levde de multinationella och blandade folkgrupperna i det forna Jugoslavien tillsammans och i fred. I inbördeskrigen som följde upplösningen av Jugoslavien spilldes det mycket blod och de mänskliga rättigheterna överskreds av alla sidor. Den enskilt största händelsen av "etnisk rensning" var den med våld genomförda fördrivningen av 600 000 serber från Krajina i Kroatien, genomförd av den av USA beväpnade och tränade Kroatiska armén 1995. Mer än 55 000 av dessa serber som har hittat ett nytt hem i Kosovo tillhör skaran av de hundratusentals människor som gjorts till flyktingar av NATOS bombningar.

Myt 4.

USA:s och NATO:s mål är att skydda de i huvudsak muslimskt troende Kosovoalbanernas rättigheter i Kosovo.

Verklighet:

USA:s styrande låtsas bry sig om de muslimska människornas rättigheter i Jugoslavien, medan deras politik inkluderar sanktioner och krig som dödar 300 irakier varje dag, av vilka hälften är barn under 5 år. De flesta irakier är muslimer…

Pentagon är inte en humanitär organisation och de bolagsägda politikerna bryr sig egentligen inte om något folk, vare sig albaner, serber, kurder, irakier eller andra fattiga och arbetarklassen i det egna landet eller andra länder.

Detta krig dödar människor av alla nationaliteter i Jugoslavien och förgiftar deras land med radioaktiva bomber s k (DU vapen). Hundratusentals irakier, krigsveteraner från USA och deras familjer lider av Gulfkrigssyndromet, framkallat av radioaktiv förgiftning. Varje missil som sedan mer än två veckor dagligen regnat över Jugoslavien kostar ca 1 million dollar. Efter en veckas bombning hade man avfyrat ca 0,5 kg dynamit per invånare i Jugoslavien. De enda som kommer att dra nytta av detta krig är militärindustrin och de stora företagen som lever på bekostnad av andras misär.

Det verkliga målet med USA/NATO- bombningar är att knäcka Jugoslavien i ännu mindre delar och bomba det till underkastelse. Balkan är av stor strategisk betydelse. USA har under endast 5 år åstadkommit en militär dominans i f d Jugoslaviens republiker: Kroatien, Bosnien och Makedonien såväl som i Ungern och Albanien. De enda som har visat motstånd mot USA är det som idag utgör den Federala Republiken Jugoslavien. Detta är den verkliga anledningen till varför Jugoslavien har blivit måltavla på Balkan.

Myt 5.

USA:s nyhetssändningar är balanserade, öppna och opartiska, de ger en verklig bild av vad som händer.

Verklighet:

Det vi ser i media idag är en grov förvrängning av fakta. Media domineras av de stora företagens intressen och fungerar som Pentagons propagandamaskin. I politiska syften visas lidandet av endast en grupp, nämligen Kosovoalbanerna som fördrivs från sina hem. Kategoriskt bestrider NATO:s talesmän och deras anhängare att NATO:s terrorbombningar skulle orsaka flyktingströmmen och människornas lidande. De andra som faller offer för NATO:s bomber i Jugoslavien nämns knappast. CNN, NBC och andra medier i USA och dess satelliter i NATO- länder ger en lämplig version av händelserna för att rättfärdiga sina bestialiska handlingar. Nämnas bör att General Electric, en av USA:s största tillverkare av motorer för NATO:s flygplan, äger nyhets-agenturen NBC och är delägare i MS/NBC.

Den svenska regeringen, som påstår sig vara "neutral" i Kosovokonflikten, faller återigen offer för trycket från USA och NATO. Samma sak inträffade under and-ra världskriget, då man inte vågade stå emot det militärt överlägsna Nazi-Tyskland och hävdade sig vara "neutrala". Som tur är så finns det några svenskar som vågar ta ställning och berätta sanningen, att det inte finns några "humanitära bomber" och att den enda lösningen på krisen kan ske via förhandlingar mellan de inblandade parterna.

RIKTPUNKT NR:5