PRENUMERERA PÅ:

En globaliserad och kriminell kapitalism utom all kontroll försöker rasera det FN som byggdes upp under och efter andra världskriget. Den allians som besegrade fascismen upprättade tillsammans med ett 50-tal stater FN för att säkerställa freden i världen. Den internationella rättsordning som då skapades med jämlika och suveräna länder försöker de finansiella krafter som styr Washington och London ersätta med världsherravälde. De hoppades kunna tvinga fram ett FN-stött krig och därmed förvandla FN till ett maktlöst och diskrediterat bihang. Om FN förloras är världen tillbaka i gamla tiders maktbalans.

De omvälvande händelser vi nu ser är det mest ingripande som hänt på många decennier. Nya maktkonstellationer går till försvar och tiotals miljoner människor är på marsch. Bush och Blair isoleras.

Vi är tydligt mitt i historien: 1789 och 1917 är inte så länge sedan.

Vår tids Hitler heter Bush

På TV visas Bagdad under dånande explosioner efter amerikanska kryssningsmissiler. Natthimlen över staden med fem miljoner invånare färjas röd av eldslågor. Anfallen kommer i vågor. Extrasändningar avlöser varandra. Vi ser B52-bombflygplan starta i Storbritannien och ser rökmolnen som påminner om atomsvampar när de har kastat sin dödliga last över Bagdad. Vilken förödelse dessa vapen åstadkommer, det visas inte.

Stoppa angreppskriget mot Irak!

Gemensam deklaration av kommunistiska, arbetar- och vänsterpartier som publicerades i mitten av februari.
Vi befinner oss i ett kritiskt skede. USA och Storbritannien driver på förberedelserna för ett nytt imperialistiskt krig som NATO beslutade att stödja på sitt toppmöte i Prag. De europeiska USA-basernas stora militära kapacitet har aktiverats för att kunna föra ett krig. Förberedelserna för detta angreppskrig har i en del länder lett till kränkning av konstitutioner, lagar och internationella avtal.

En tyst minut

I fall att de förfärliga händelserna den 11 september fortfarande besvärar dig ta två minuter på dig för att minnas de 3 000 civila offer i New York, Washington och Pennsylvania…
När du nu håller på kan du lika gärna lägga till 13 tysta minuter för de 130 000 irakiska civilister som 1991 miste livet under president George Bush den äldres kommando. Sedan kan du minnas hur amerikanerna efteråt sjöng och dansade, festade och klappade händer ute på gatorna.

Bush-männens meriter från Iran-Contras-skandalen

Det amerikanska nyhetsbolaget CNN berättar att Oliver North numera arbetar som politisk kommentator och befinner sig i Kuwait för att rapportera om kriget mot Irak.
Detta kan förefalla som kuriosa, men det finns andra och viktiga kopplingar mellan Bushregimen och den s.k. Iran-Contras skandalen under president Reagan.

Konsten att kriga med mat

President Woodrow Wilson beslutade 1917 att USA måste delta i den pågående imperialistiska konflikten, som numera kallas för det första världskriget, för att ”göra världen trygg för demokratin”. Eftersom Tyskland plötsligt hade blivit Amerikas huvudfiende måste en del drastiska åtgärder vidtas.

Vänsterpartiet lyckades splittra antikrigsrörelsen i Malmö

Jag vet inte deras motiv, möjligen deras samverkan med regeringen. Man vill inte distansera sig allt för långt från Göran Perssons maskerade USA-stöd, och förmodligen är de rädda för att de inte skulle lyckas spela ”första fiolen” i den växande antikrigsrörelsen.

EMU – ett nytt Europa, en ny fascism

I den folkomröstning om Sveriges eventuella anslutning till EU:s Ekonomiska och Monetariska Union (EMU) som äger rum den 14 september kommer svenskarna att få ta ställning till en enda fråga: ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”
Detta är grovt vilseledande. Beslutet om inträdande i EMU gäller betydligt mer än namnet på en valuta. Pengar är inte bara bytesmedel. De är också ett medel för makt och kontroll, och en valuta ger uttryck för vissa ekonomiska och politiska förhållanden.

Svenskt självmord med b(l)uffertfonder!

Första veckan i februari i år presenterade EU–konventet sitt första utkast till ny grundlag för EU. I första artikeln slås det helt korrekt fast att EU är en FEDERATION.
Vad är då FEDERALISM enligt ordförklaring? ”Då delar av ett lands självständighet flyttas över till federala organ.”
Romfördraget från 1957 innehåller formuleringar om ett gradvist närmande av medlemsländernas ekonomiska politik (EG). 1969 föreslog den s.k. ”Wernerplanen” ett system med fasta växelkurser, frihet för kapitalrörelser och en gemensam Centralbank.

Kvinnor i bolagsstyrelser inget botemedel mot kapitalismens orättvisor

Dagens Industri har gjort en undersökning av förhållandena ifråga om kön och lön i det privata näringslivet. Resultatet visar på skriande orättvisor, vilket inte är någon överraskning för kommunister. Det som upprörde DI var att endast 1,5 procent av industriföretagens verkställande direktörer är kvinnor. Och att de 50 högst avlönade direktörerna i genomsnitt tjänar lika mycket som 26 industriarbetare.

Byggnads välkomnar arga aktiva lärlingar

Ingenting kan vara mer uppfriskande än att öppna Riktpunkt för att där finna två unga arga fackföreningsmedlemmar och att de dessutom är ungklubbister gör inte saken sämre, tvärtom.
Håkan Jönsson och Fredrik Olofsson slår dessvärre in vidöppna dörrar i sin befriande ilska. Det är misstag som man får och skall göra ibland när man är ung och arg.

Serbiens quislings spektakulära sorti

Beröm över Zoran Djndjic öses från alla håll. President Bush visar vägen genom att prisa hans ”starka ledarskap”, medan Kanadas regering höjer Djindjic till skyarna som ”demokratins budbärare (härold)” och Tony Blair talar om energin som Djindjic offrade för att ”reformera Serbien”. Tämligen ensidig beskrivning av en underhuggare som reformator, mannen som utlämnade Milosevic. Men redan dagen efter hans död började bilden av Djindjic nyanseras.

Interpellation
Gällivare kommunfullmäktige

Regeringen avser att ta itu med sjukskrivningarna, i synnerhet långtidssjukskrivna, vilket är bra. Åtgärderna sätts igång redan från 1 juli i år.
Problemet för vår kommun är hur vi med egen ekonomi skall klara av att ta en ökning av kostnaderna med 25 procent.
Socialnämnden har ett underskott på ca: 30 miljoner kronor, mest beroende på de höga sjukskrivningstalen som är orsakade av den ekonomiska saneringspolitiken där kommuner och landsting tvingades ta ansvar för statliga skyldigheter såsom skola, vård och omsorg..

Svenska Fredskommittén säger nej till USA:s krigspolitik

Svenska Fredskommittén har under helgen 1-2 mars genomfört sitt nationella årsmöte i Göteborg.
För tio år sedan, efter att det sk Gulfkriget formellt avslutats, konstaterade vi:

Norrbottens distriktets Årskonferens

Helgen 15-16 mars höll Norrbotten-kommunisterna sin årskonferens i Gällivare .Lördagen ägnades åt en temadag för ” Nej mot EMU”. Trots en varm solig dag och tusentals besökare på Gällivare vintermarknad lockade temadagen ett 40-tal intresserade. Peter Cohen sammanfattade på ett intressant sätt, vad konsekvenserna blir för Sverige i en eventuell anslutning till EMU.

SKP Stockholm på frammarsch

Aktivt deltagande i den breda kampen mot USA:s krigspolitik och den svenska regeringens hycklande i fredsfrågan, arbete mot Sveriges anslutning till EMU och regeringens högerpolitik – det är huvuduppgifterna som partiets Stockholmsavdelning engagerat och konkret diskuterade på sitt årsmöte den 16 mars.

ANGREPP MOT IRAK ÄR ETT BROTT!

Den 20 mars 2003 har USA och Storbritannien angripit Irak. I likhet med andra kommunistiska partier världen över har SKP alltid tagit avstånd ifrån och fördömt aggressionskrig.
Folket i Irak lider av förtrycket från Saddam Husseins regering, men ingen stat har rätt att använda våld mot en annan nation oavsett hur förkastlig den senare regeringen må vara.

Kämpa mot EU, imperialism och krig!

Uttalande från Nordens ungkommunister mot den Europeiska Unionen
Den 15 februari 2003 höll Nordens kommunistiska partier möte i Köpenhamn. Här möttes också ungkommunisterna från Norges Kommunistiska Ungdomsförbund (NKU), Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) och Kommunistisk Parti i Danmark Ungdom (KPiD-U). Nordens kommunister och ungkommunister har en gemensam analys och strategi.

Medborgarförslag!

1 juli 2002 började ett nytt tillägg i kommunallagen att gälla. Tillägget gäller så kallade medborgarförslag. Medborgarförslag betyder att enskilda medborgare får tillställa motioner direkt till kommunfullmäktige i den kommun man är folkbokförd i.
ALLA får väcka medborgarförslag, oavsett ålder. Förslagen måste beredas innan beslut ska fattas och beslut ska fattas inom ett år efter förslaget väckts..

Frige de 5 kubanerna!

I december 2001 dömdes fem kubaner i Miami för spionage och hot mot ”den nationella säkerheten”. De dömdes till straff från 15 års fängelse till dubbel livstid. Deras namn är, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González och René González. Dessa kubaner hade infiltrerat exilkubanska terroristorganisationer i Florida och sålunda kunnat förhindra flera terroristaktioner som kunde ha kostat både kubaner och USA-medborgare livet..

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund - Malmberget

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, SKU, i kamp för ungdomens demokratiska rättigheter.
Det gångna året var ett lärorikt och intressant år för SKU Malmberget.
Som det beslutades på årsmötet 2002 skulle den kommande verksamheten läggas på i huvudsak två områden: skolan och samarbetet med partiet, SKP, inför valet.

Kartläggning av ungdomar utan känd sysselsättning

Antalet ungdomar som varken studerar eller arbetar har ökat de senaste åren. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kartlägga dessa ungdomar.
Enligt SCB har andelen ungdomar 16-24 år som inte finns i statistiken för sysselsatta, arbetslösa, studerande, värnpliktiga eller arbetande i eget hushåll ökat från 3 procent 1990 till 9 procent 2001.

Politik kostar pengar

Det är vår målsättning att ge ut en bra tidning som kan ge argument och inspiration inte minst i kampen för fred och inför höstens EMU-val.Vårt parti är helt beroende av våra medlemmars och sympatisörers bidrag.Samhället ger inget stöd för vår Nej till EMU-verksamhet eller vår tidning.Hur bra vi kommer att lyckas att nå ut med våra åsikter styrs i hög grad av våra ekonomiska förutsättningar.Så glöm inte kampfonden, postgiro 421 53 84-1.

 

Varför SKU?

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

När jag satte mig ner för att skriva denna sida i RiktpunKt, drabbades jag plötsligt av en melodi. Det var en visa ur ett gammalt skillingtryck om danserskan Elvira Madigan och greve, löjtnant Sparre och deras kärlekshistoria och tragiska död.
Första meningen lyder: ”Sorgliga saker hända än i våra dar minsann”. Det händer också i dag, även om man bara tänker inhemskt eller t.o.m. bara lokalt.
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU