PRENUMERERA PÅ:

SKP kräver: Sverige ut ur EU!
Om drygt tre månader ska det bli val till EU-parlamentet.
EU-entusiasterna fruktar ett dåligt valdeltagande. De ökar sina ansträngningar att vilseleda opinionen om EU-politikens konsekvenser.

EU:s brottsliga vardag

Brott mot de mänskliga rättigheterna tillhör vardagen i EU. Inte bara att enskilda stater bryter mot dem, utan det är även legitimerat av EU-kommissionen och ministerrådet.

LO-ordförandens vision:

Arbetande och arbetslösa, som fortfarande stillatigande hoppas på att den fackliga ledningen ska ro sina medlemmars intressen i hamn, borde mycket uppmärksamt läsa LO-ordföranden Bertil Jonssons debattartikel i DN den 19.02.1999.

Förstatliga läkemedelsindustrin!

Göran Persson förvånas och våndas nu över problem med att kostnaderna för läkemedel rusar i höjden, de budgeterade pengarna räcker inte till. Ett av alternativen som övervägs är att höja högkostnadsskyddet ytterligare, utöver de 1 300 kr som det är idag.

När SAF klagar över
”skattetrycket”

Varje gång någon av SAF:s ledande folk framträder i media kan man vara säker på att klagovalsen över Sveriges höga skatter spolas upp.

Antalet heltidsanställningar har inte ökat.

En miljard människor, en tredjedel av världens arbetskraft, är antingen utan arbet eller saknar tillräcklig sysselsättning, skriver den internationella arbetsor-ganisationen ILO i en rapport.

Storkapitalets Europa kan inte bli ett "socialt Europa"

Den 1 januari 1999 sjösattes euron som gemensam valuta för 11 europeiska stater. Ännu handlas den endast på valutamarknaderna. Människorna i Rom, Berlin eller Paris har fortfarande Lire, Mark eller francs i sina portmonnäer.

Nyckelordet är "militär krishantering"

Maastricht- och Amsterdamfördragen har slagit fast att reglerna för en "gemensam europeisk säkerhets- och utrikespolitik" ska förstärkas. Därmed ska EU:s medlemsstater tvingas att totalt underordna sin utrikespolitik stormakternas linje.

Bråket om euron


Lanseringen av euron vid årets början har i de svenska och utländska medierna ofta lovordats som en genial och initiativrik åtgärd som skall leda till en ny period av blomstrande ekonomisk tillväxt för alla europeiska medborgare,

SÄPO avlyssnade kommunister i Göteborg

Det kom knappast som någon överraskning när DN nyligen rapporterade om telefonavlyssning av kommunister i Göteborg. Polisens metoder har alltid varit kända bland kommunister. Vi har kunnat läsa om det t ex i Gustav Johanssons bok "SÄPO - metoder, tjallare och mytomaner och i Hilding Hagbergs bok "Röd bok om svart tid".

Hetskampanj igång.

Nu är snart drevet igång mot alla som fortfarande har modet att kalla sig för kommunister.
Det är i och för sig inte så konstigt eftersom vi är de enda som ifrågasätter dagens samhälle.
Vi är de enda som har ett politiskt alternativ.

Den ryska revolutionens "brott" var att ställa sig i vägen för kapitalet

Nu fattas inte mycket för att antikommunister i alla riksdagspartier i 1999 års Sverige ska kunna låna språkbruk och affischer från 30- och 40-talets nazister i Tyskland, när de beskriver "Kommunismens brott".

Historia att minnas

Den antikommunistiska propagandafilmen "Den hemlige Lenin" förnekar orsakerna till folkens uppror och följaktligen också de revolutionära rörelserna i andra länder än Ryssland. Revolutionen ska ses som några ryska brottslingars verk. Den tyska Novemberrevolutionen framställs som en isolerad händelse i rysk regi.

Ett folks rättigheter

Miljoner människor. De har ett eget språk och egen kultur, men detta förnekas av de länder, där kurderna lever: Turkiet, Iran, Irak och Syrien, och därmed förnekas det kurdiska folkets existens. Arealen, som enligt kurderna tillhör folkets territorium, omfattar 450 000 kvadratkilometer.

"Sanktionerna mot Irak är folkmord"

Amerikanska och brittiska plan har i natt bombat militära mål i den nordliga flygförbudszonen i Irak och därefter oskadda återvänt till sina baser. USA:s och Storbritanniens bombplan angrep i går mål i den sydliga flygförbudszonen eftersom irakisk radar hade dristat sig att övervaka irakiskt territorium.

Kapitalismens vardag:

Spekulationer, fusioner, krig på börsen
Ett imperium rasar
Den 12 mars var det på dagen 67 år sedan den svenske finansmannen Ivar Kreuger dog i sin fashionabla våning på Avvände Victor Emanuel III i Paris. Kreuger dog för en kula.

Stöd det kurdiska folket!

Vi kommunistiska partier som verkar i Sverige uttrycker vår solidaritet med det kurdiska folkets kamp för sina nationella rättigheter.
Vi kräver att PKK-ledaren Abdullah Öcalans liv genom gemensamma ansträngningar av FN och andra internationella organ måste skyddas.

Björn Afzelius är död

Expressen ägnade Afzelius tre sidor, Aftonbladet vräkte på med sex, där bland annat den gamle maoisten och numera strikt anti-kommunistiske journalisten Göran Skytte hycklande betonar sin vänskap med den döde sångaren.

Protest mot nedläggning av Folkets Hus i Bagarmossen

Brev till Stadsdelsnämnden Skarpnäck
SKP protesterar mot det i nämnden fattade beslutet att lägga ned Folkets Hus i Bagarmossen.

ASSI-Domäns anställda i Piteå gav sig inter

I november/december förra året varslade ASSI-Domän 154 anställda om uppsägning och oron bara ökade bland de anställda. Efter arbetarnas ihärdiga protester och en egen beräkning av företagets vinstutsikter i regi av en konsult som arbetarna beställt, minskade företaget kraven på uppsägning till 110 personer.

Det är inte sant!

Det är inte sant att ungdomar inte vill jobba med sjuka och gamla!
224 sökande till 30 platser på sjuksköterskeskolan i Boden talar sitt tydliga språk.

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Partierna har nyligen utsett sina kandidater till EU-parlamentet inför det kommande valet i juni i år. Men allmänheten tycks vara föga intresserad. Det är inte särskilt märkligt. Vem behöver ett parlament utan makt, som inte medfört något positivt?

 

Kampfonden