PRENUMERERA PÅ:

Partikongressen
Partiets 35:e kongress som hölls i början på november var intressant ur många aspekter och på många sätt bättre än den föregående. Nu är det självklart att det alltid måste vara den kommande kongressens intention att överträffa den föregånde så det är inget kontroversiellt med att skriva något sådant.

Läs mer...

Kommunisternas kongress
På uppdrag av SKP:s styrelse och som representant för Stockholmsdistriktet som står värd för kongressen hälsar jag er hjärtligt välkomna till Sveriges Kommunistiska Partis 35:e kongress. Vi hälsar ombuden, partistyrelsen, representanter för vårt ungdomsförbund SKU, utländska gäster och övriga gäster.

Läs mer...

Nej till NATO
Sverige har en tradition som alliansfritt land. Opinionsundersökningar ger bevis för att en majoritet av befolkningen är emot ett NATO-medlemskap. Ett av argumenten mot NATO är att Sverige skulle hamna under ett kärnvapenparaply.

Läs mer...

EU och Lissabonfördraget – Arbetarklassen de stora förlorarna
Den 3 november skrev Tjeckiens president Vaclav Klaus, som siste man, under Lissabonfördraget. Därmed har den sista EU-staten, av 27 st, ratificerat fördraget och det kan träda i kraft från och med december. Den Europeiska Unionen har i och med det gjort klart med en ny grundlag som står över respektive medlemslands grundlagar.

Läs mer...

SKP:s arbete inom arbetarklassen och fackföreningsrörelsen
Arbetarklassen befinner sig i dag under en stor attack från borgarklassen och kapitalet. De borgerliga och den så kallade rödgröna oppositionen gör sitt bästa för att stödja kapitalets försök att krossa allt motstånd och bekämpa kommunisterna. Fackföreningsrörelsen har nästan kapitulerat och upplever sin värsta kris någonsin.

Läs mer...

Kongressens val och partistyrelsens konstituering
Victor Diaz de Filippi Skåne Ordförande.

Läs mer...

SKU:s hälsning till SKP och dess 35:e kongress
Jag vill härmed – på SKU:s vägnar – framföra en hälsning till SKP och dess 35:e kongress. Vi lever och verkar idag i en tid då arbetarklassen är utsatt för hårda prövningar. Försämring på försämring kantar vardagen.

Läs mer...

Äldsta ombudet var Ann Mari Heyman
Ann Mari Heyman är född revolutionsåret 1917. Hon var partikongressens äldsta ombud.

Läs mer...

För en solidariskt skattefinansierad vård & omsorg
SKP Norrbottens distriktsmöte uttalar härmed sin bestämda uppfattning om att den solidariskt skattefinansierade välfärden måste stärkas.

Läs mer...

Kubasolidaritet i Miami
Andrés Gomez är frontperson för Antonio Maceo-brigaden i Miami och har nyligen besökt Europa för en informationsturné..

Läs mer...

Med klassamarbete kan inte den kapitalistiska överproduktionskrisen lösas
Bengt-Urban Fransson hyllar i PT:s ledare den 24/11 IF Metalls lönesänkningsavtal.
Han är tydligen ovetande om att lönesänkningar om några ören i timmen orsakade strejker i massomfattning under tidigare perioder.

Läs mer...

Gruvstrejken 40 år 969/70 – 2009
I år är det 40 år sedan gruvarbetarna unisont satte sig ned och arbetet i det statligt ägda LKAB stannade upp. Arbetsnedläggelsen som tog sin början vid Leveäniemigruvan i Svappavaara, kom att bli början på en 58 dagar lång strejk.

Läs mer...

AKTIONSENHET – SEGERNS GARANT
Det har sagts och kan aldrig nog upprepas att den fundamentala garanten för de segrar som gruvstrejken i Malmfälten medförde var och är arbetarnas aktionsenhet. Under 57 dagar stod socialdemokrater, kommunister och partilösa arbetare sammansvetsade skuldra vid skuldra i en aktionsenhet och kampvilja som väckte respekt även långt in i motståndarnas led.

Läs mer...

57 DAGAR som skakade hela etablissemanget
Norrskensflammans Kolarn Henriksson har följt den 57 dagar långa strejken i alla dess faser, från den första strejkdagen tills den dag arbetet återupptogs. I vidstående artikel redogör redaktör Henriksson för händelseutvecklingen dag för dag. En strejkdagbok om man så vill.

Läs mer...

Mot privatiseringar av statliga företag
Den 16 november så höll LKAB en extra bolagsstämma där det beslutades om att ombilda bolaget från privat aktiebolag till ett så kallat publikt aktiebolag.

Läs mer...

Kära kamrater!
Sibiriens kommunister gratulerar er på årsdagen av den stora socialistiska Oktoberrevolutionen! För 92 år sedan hände en historisk händelse av stor betydelse. Den 7 november 1917 var dagen för den första segerrika socialistiska revolutionen.

Läs mer...

Vem var Nanna Helin?
Maj-Lis Broström i Råneå har till Kampfonden skickat pengar till minne av Nanna Helin. Nanna har gått bort i hög ålder denna höst. När jag har plockat fram min LP-skiva med Thores Trio –personligen signerad Nanna Helin, maken Erik Helin och brodern Thore Allan Nilsson- ringer jag upp Maj-Lis och frågar hur hon minns Nanna.

Läs mer...

God jul och Gott nytt år i kampen för fred och socialism

Läs mer...

Particentralens öppettider
Delar av particentralen flyttar till Malmberget och de nya öppettiderna blir
Tisdagar, onsdagar torsdagar 9.00 – 15.00
Telefon 0970 – 202 44
Adressen är: Torget 9
983 32 Malmberget

I Stockholm är lokalen öppen
torsdagar 16.00 – 19.00
Telefon 08 – 735 86 40
Adressen är: Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Nils Brädefors

Vem behöver EU

I budgetpropositionen för 2010 föreslår regeringen att riksdagen beviljar 29 680 044 kronor för Sveriges avgifter till EU.

EU:s budget uppgår till drygt 1 000 miljarder kronor. Sveriges brukar betala 25-30 miljarder per år till EU och får tillbaka cirka 10 miljarder kronor i form av EU-stöd.

Din netto betalning till EU byråkratin är 19,7 miljarder kronor, egentligen mer därför av de 10 miljarder som Sverige får tillbaka går merparten till jordbrukssubventioner, subventioner som främst tillfaller de stora kapitalistiska företagen inom jordbrukssektorn. Pengarna använder de för att konkurrera med de fattiga ländernas jordbrukare och i många fall orsakar de miljardsubventionerade livsmedlen utslagning, social missär och flyktingströmmar.

En del av de 10 miljarderna går direkt i företagens kassakistor i form av olika stöd, t.ex. stöd för att flytta och då i synnerhet till Europas låglöneländer.

En ytterst liten andel används för att förbättra levnadsförhållandena i Sverige, då i form av infrastruktursatsningar.

Skall vi fortsätta använda skattemedel för att betala storföretagen, kapitalets EU och dess byråkrati, det tycker inte kommunisterna.

Vi är heller inte överrens med den parlamentariska grundlagsutredningen. Där de sju riksdagspartierna är eniga om att det i regeringsformen ska slås fast att Sverige är EU-medlem. En ändring som man kommer att vidta nu under hösten.

Vi står fast vid kravet i regeringsformens paragraf 1 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

Vi behöver inte kapitalets EU eller dess byråkrati.

Därför kräver vi:
SVERIGE UT UR EU

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!