God Jul och Gott Nytt År
i kampen för fred,
arbete, demokrati
och social trygghet
Sveriges Kommunistiska Parti
Partistyrelsen

 

PRENUMERERA PÅ:

Ska vi låta oss terrorisera av Bushs ”kamp mot terrorismen”?

I rasande galopp har EU:s justitieministrar i början av december antagit ett rambeslut om ”terrorismen”. Brott som begås i terroristiskt syfte kommer att straffas hårade än när brott begås i annat syfte. En brottsling som leder en terroristgrupp ska kunna dömas till 15 års fängelse. Detta kräver lagändring i Sverige, eftersom det längsta tidsbestämda straffet i Sverige är 10 år.

Öppna famnen för Persson i USA.

Den 1 december var Göran Persson på kärleksbesök i Washington. Statssekreteraren Heather Conley på UD i Washington säger:
”Jag kan tänka mig att presidenten vill tacka för det enastående stöd Sverige givit oss efter den 11 september. Den flod av sympati och solidaritet som svenskarna visat efter terrordåden är rörande.” Persson kan andas ut, äntligen har han lyckats bli av med stämpeln från Vietnamkrigsmotståndet.

Landsförräderi.

Tre somalier, bosatta i Sverige, bland dem en kandidat på socialdemokratins riksdagslista, utpekas av USA som terrorister. EU godkänner anklagelserna. Det finns inga bevis, men svenska regeringen med Anna Lindh i ansvarig position godtar anklagelserna. ”USA:s rätt till självförsvar...” Somaliernas ekonomiska tillgångar spärras, möjlighet att överklaga påståendena och straffet finns inte i Sverige, och regeringen har ingen avsikt att engagera sig för de utpekade.

Militärdiktatur.

USA-presidentens order sedan 13 november:
”Terrorister” som angriper USA, som inte är amerikanska medborgare, måste, när de har gripits, överlämnas till USA: s militärdomstolar antingen i Amerika eller utomlands.

”Bin Laden – den förbjudna sanningen”

Kriget om Afghanistan handlar varken om bin Laden eller om talibanerna och definitivt inte om det afghanska folkets liv och rättigheter. Detta krig, liksom folkmord i fler länder, som USA-president Bush hotar med, handlar om olja.

Diktat kommer från diktatur, utpressning från gangstrar.

Jugoslaviens president Vojislav Kostunica, samme man som det ”internationella samfundet” satte i fåtöljen, besökte nyligen London. Tony Blair, bara premiärminister och därmed en rang lägre, passade på att läxa upp presidenten.

Kosovo – tvättmaskin för svarta pengar.

Hela Balkan, Serbien med sin provins Kosovo, Montenegro, Republika Srpska, Makedonien, Albanien, Bosnien, Bulgarien och Rumänien blir ny terräng för tvätt av svarta pengar vär 12 nationella valutor växlas till euro vid årsskiftet. Enligt världsexpertisen kommer maffiabossar och brottslingar av stor kaliber att försöka överföra sina tillgångar från illegala till legala ekonomiska omlopp.

Amerikas Monroe-doktrin gäller fortfarande och utökas.

Den amerikanske presidenten James Monroe (1758-1831) fastslog den sedan länge gällande men inte så ofta debatterade Monroedoktrinen. Den fastställde att USA har rätt att militärt ingripa mot varje utomståendes försök att skaffa sig inflytande över Nord-, Latin- och Sydamerika.

10 000 döda i Kandahar.

I skrivande stund rapporterar text-TV att de amerikanska bombanfallen enligt talibanernas talesmän har dödat 10 000 människor i Kandahar. Hur många tusen som omkommit i USA:s bombräder under hela kriget finns inga uppgifter om. Säkra siffror kommer vi förmodligen aldrig att få, men man kan utgå ifrån att det är hundrafalt fler än de 3 600 som mist sina liv i Pentagon och World Trade Center.

Skola på arabiska - segregationen växer.

Södra.Innerstaden i Malmö är en av tio stadsdelsförvaltningar, med en befolkning strax över 30 000 , av dessa är ca 30 procent födda utomlands från mer än 130 länder, och en tredjedel av invånarna är mellan 20 och 30 år.

Det danska valet i november 2001.

Valresultatet i det danska parlamentsvalet har skapat oro och bestörtning både bland Danmarks demokratiska krafter och på många andra håll i Europa, inte minst i Sverige.
Öppet främlingsfientliga stämningar har präglat valrörelsen .

Liberalismens stöveltramp.

Med utgångspunkt i den internationella situationen och Danmarks förestående EU-ordförandeskap år 2002 bestämde statsminister Poul Nyrup Rasmussen att folketingsvalet skulle äga rum den 20 november. Ett beslut som kom att slunga den sittande regeringen ur banan och som underminerade möjligheterna att kunna föra en lokal valkamp, som är en förutsättning för medborgarnas reella inflytande på utvecklingen i landets kommuner och län.

Sverige lär tories högerpolitik.

Sverige var välfärdslandet. Och Storbritannien var de konservativas förlovade land med djupa klyftor mellan fattiga och rika dit våra moderaterna sneglade avundsjukt.
Men annat är det i dag. Ledaren för Storbritanniens Toryparti, Iain Duncan Smith, var nyligen i Stockholm för att lära i Sverige hur man verkställer reaktionär högerpolitik.

Tjeckien pressas hårt av IVF.

Som ”ytterst problematiskt” beskrev Internationella Valutafonden (IVF) nyligen Tjeckiska Republikens budgetunderskott och krävde ett korrektur.
Underskottet i en sådan omfattning – IVF talar om 11,5 procent – är ekonomiskt ohållbara, heter det i den årliga konsultationsrapporten.

Nazistuppmarsch i Berlin – antifascistisk protest pryglades brutalt ner.

Den största demonstrationen av nynazister sedan 1945 i Berlin skyddades av ett stort polisuppbåd. Protester emot önskades inte av staten. Med vattenkanoner, tårgas och batonger gav sig polisen på en antifascistisk demonstration bl a framför en synagoga.

Brutal vräkning av Chiles Kommunistiska Parti.

Chiles Kommunistiska Partiets styrelse vräktes från sin lokal på ett brutalt sätt. Lokalen köptes 1975, i namn av en medlem av styrelsen som sedan mördades av militärdikaturen. Lokalen överfördes från en medlem till en annan och kunde på så sätt skyddas.

Det socialistiska samhället visade sin styrka.

För tre veckor sedan drabbades Kuba av den värsta orkanen på över 50 år med vindhastigheter på upp till 60 sekundmeter. Halva landet, och över halva befolkningen, nästan 6 miljoner människor, drabbades av cyklonen. 45 000 bostäder har skadats och bara i huvudstaden Havanna raserades ett 80-tal byggnader.

Kan det internationella samfundet skapa stabil fred?

”Självständighet för Samelandet!”
Orättvisa skapar eller göder terrorism – i alla former. Ibland heter det att ”man slås för sin frihet”, en annan gång ”för befrielse av sitt land”, eller för sina egna intressen. Ibland kan man anse det vara befogat – ibland inte.

Tänkande människor i alla länder förena er!

DN: s Moskvakorrespondent Michael Winiarski skrev i DN den 22 november en artikel under rubriken ”De nya klasserna positionerar sig”. Redan namnet säger allt. Jag kunde inte utan ilska och förakt läsa denna rubrik och denna artikel fastän eller därför att allt i den är sant. Jag som är ryska ville inte att Ryssland skulle vara ett klassamhälle,

Sammanslutning av RKAP och RPK.

Ryska Kommunistiska Arbetarparti (RKAP) och Kommunisternas Ryska (revolutionära) Parti, har gått samman och bildat ”RKAP – Kommunisternas Revolutionära Parti”. Partiet beslutade ett gemensamt program på revolutionär grund.

Från Västkusten
- LITE NYTT

Uddevalla har sorg – i varje fall ledande politiker. Det är ingen som har avlidit, men en av stadens söner -den störste- har drabbats av illasinnade människors beslut. Han är inte född i staden, men han växte upp i Uddevalla. Nyligen donerade han en stor summa till Bohusläns museum som finns i staden.

Jordskred i Polen.

Vad som hände den 23 september i Polen var ett jordskred i politiken, som dessvärre försvann i terrorismpsykosen. Media rapporterade endast att socialdemokraterna hade vunnit valet. Men vad som förtjänar uppmärksamhet är faktumet att landets högerparti och de gröna åkte ur samtliga parlametariska församlingar. Endast liberalerna behöll 20 procent.

Berikas utan att begränsas.

Nätverket mot rasism (NMR) är en samling av ca 100 olika organisationer, grupper och föreningar som i första hand jobbar lokalt och regionalt mot fascism, rasism, för en generös flyktingpolitik och mot diskriminering i hela samhället. Nätverket vill att alla som deltar ska berikas utan att begränsas.

Mot statlig rasism!

En demonstration genomfördes 1 december i Malmö. Arrangörer var: Globalisering Underifrån, Autonomt Motstånd, Asylgruppen, Syndikalistiska Ungdomsförbundet – Malmö och Lund, samt Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund.

Ur SKP:s arbete i Gällivares fullmäktige.

SKP har under den här mandattiden vid ett flertal tillfällen uttalat sitt motstånd mot den förda ekonomiska politiken, vilken lett till att kommunen nu är konkursmässig. Vore kommunen en privat person eller företag så vore konkursen ett faktum, rörelsekapitalet för kommunen visar på ca 30 miljoner i lån,

SKP Norrbottens distriktstyrelsemöte.

Diskussioner som präglade mötet var de rådande förhållandena i länet, med avveckling och nedrustning av den offentliga sektorn och den svenska ”välfärden”. I vissa orter förekommer uppmärksammade turbulenser bland valda politiker som inte accepterar de rådande förhållandena.

Ohygieniska förhållanden.

På äldreboendet ”Enen” i Gällivare ställs sopsäckar med begagnade blöjor från gamlingar i korridorer och i anslutning till hissar, där de sprider stank och där gamlingar och personal vistas.
SKP har påtalat problemet för socialnämnden och blivit lovat åtgärder,

Hälsingeupproret startat!

Kampviljan är stark bland vårdpersonalen. Undersköterskorna i Söderhamn har startat Hälsingeuppropet. Den kommunalanställda vårdpersonalen har fått nog. Låga löner och en ohållbar arbetssituation har fått undersköterskorna, som arbetar på Hedbacka ålderdomshem, att starta ett ”Hälsingeuppror”.

Ett hån mot fattigpensionärerna!

Jag slår upp tidningen ”Pensionären” och läser PRO-ordförande Lage Andréassons krönika om att han som gäst på socialdemokraternas kongress hört Göran Perssons öppningstal. Lage fick – som han skriver – en känsla av att PRO:s budskap hade gått fram.

Styrs Sverige idag av en ”politisk klass”?

Partiprogrammet som SAP antog vid sin sistlidna kongress innebär som det nu verkar också en sorts slutlikvid med dess socialistiska förflutna. SAP-programmet följer den västeuropeiska modell som tidigare utstakats av brittiska Labour och det tyska SPD.

Noam Chomsky: ”Herravälde viktigare än överlevnad ”.

Stater, i varje fall imperialistiska stater, är ett direkt hot mot sina egna medborgares liv och säkerhet, ja t.o.m. mot sig själva.
I ett föredrag för indiska studenter i Madrass nyligen hävdadeden amerikanske vetenskapsmannen och samhällsdebattören, att trots talet om krig mot terrorismen så har den amerikanska staten i praktiken gjort väldigt lite för att öka sina medborgares säkerhet.

I det demokratiska Sverige år 2001.

Det är med oro jag tagit del av nyheten att åklagarmyndigheten i rättegångarna mot Göteborgsdemonstranterna använt en manipulerad filmsekvens, som fått rätten att tro att skotten mot Hannes Westberg skedde i nödvärn. Man häpnar över att något sådant kan ske i det demokratiska Sverige år 2001.

Partistyrelsen beslutade
SKP ställer upp i riksdagsvalet 2002.

Partistyrelsemötet 24/25 nov i Stockholm präglades av diskussionen kring nästa års val samt förberedelsen av partiets 33:e kongress.
PS beslutade att ställa upp i riksdagsvalet med en rikslista och uppmanar grundorganisationer och partidistrikt att på så många platser som möjligt delta i såväl kommunal- som landstingsvalen.

 

Tillåt inga försämringar av våra demokratiska rättigheter!
Kamp mot terrorism är kamp för stärkt demokrati.
Utred polisskotten i Göteborg och manipuleringen av bevismaterial!

 

Låt inte hatet gro.

Vid tolvtiden en regntung lördagsförmiddag samlades ca: 800 personer framför pendeltågsstationen i Rönninge utanför Stockholm.
"Låt inte hatet gro på Salems gator!" och "Mot nazism och våld" var huvudparollerna för den ungdomliga demonstrationen.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU