PRENUMERERA PÅ:

Det enda rätta vore att anordna en generalstrejk

Den fantastiska alliansregeringens politiska förslag blir alltmer hänsynslösa och antas av riksdagsledamöterna utan märkbar opposition eller märkbara protester. Det ena hårresande förslaget efter det andra presenteras och flera av dem är redan klubbade, och det går med en rasande fart. Direkt neddragning av A-kasseersättningen och sjukersättningen.

A-kassan - Grundbulten i arbetsmarknadspolitiken

Den debatt som förts i massmedier, på gator och torg samt på landets arbetsplatser har efter tillträdet av den nya högerallians regering som numera styr Sverige till stor del handlat om förändringarna som skett med A-kassan. Att det blivit så är naturligt då dessa beslut så genomgripande drabbat alla. Dels genom sänkta ersättningsnivåer men även på grund av de fördubblade avgifterna.

Byggnads och avtalsrörelsen

Byggnadsarbetareförbundet genomgår just nu sin historiskt sett mest komplicerade avtalsrörelse. En avtalsrörelse som inte består av två parter: Förutom Sveriges Byggindustrier (BI) har nu byggnads även att förhandla med Sveriges nya högerregering med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i spetsen och med Europadomstolen.

Kampen om utbildningen

Den 22-23 mars hade det grekiska kommunistpartiet KKE anordnat det andra mötet om utbildningen och dagsaktuella frågor kring utbildningen. 20 kommunistiska och andra vänsterpartier hade hörsammat grekernas kallelse. Mötet tog plats i Bryssel i EU:s hjärta, Parlamentet.

Fidel Castros funderingar 29 mars 2007

3 miljarder människor i världen dömda till en tidig död p.g.a. hunger och törst.
Detta är ingen överdrift, tvärtom handlar det om en försiktig uppskattning. Jag har tänkt mycket på det här efter president Bushs möte med de amerikanska biltillverkarna.

SKP – 90 år i kamp för fred och sociala framsteg

Genom det kommunistiska partiets 90-åriga historia i Sverige löper som en röd tråd kampen för fred och sociala framsteg.
Visionen om ett rättvist samhälle är det stora målet, som ligger i botten för alla förslag och aktioner för större sociala rättigheter och ökad demokrati.

FÖRPLIKTANDE TRADITIONER

Det Kommunistiska Partiets historia präglas av ständig kamp för fred, mot reaktion och fascism, för demokrati och framsteg. Ar 1917, då partiet bildades, pågick väldiga massrörelser för allmän rösträtt, för lagstadgad 8-timmarsdag och andra demokratiska krav.

Vart är sossarna på väg?

Vad strävar socialdemokraterna efter med sin reformpolitik? Jo, enbart att försöka förändra samhället successivt men hålla sig inom det rådande borgerliga politiska och ekonomiska systemet.

Där hämtar den nyliberala högerpolitiken sin näring.

American Enterprice Institut är bas för många av de högerextrema tankar som sprider sig och förgiftar världen. Därifrån flödar rasismen. Därifrån hämtade George Waterloo B-usch ( jag vägrar att kalla honom någonting annat) sina förgrundsfigurer.

Vad handlar det egentligen om?

Moderna krig föregås av bedrägeri, en provokation som inte är vad den ser ut att vara. Genom Freedom of Information Act (FOIA) har man t.ex. utifrån egna tidigare hemligstämplade handlingar i USA kunnat se hur USA själva manipulerade för att Japan skulle gå i krig med dem,

Ur ”Fem svårigheter att skriva sanningen”

Den skrivande ska inte böja sig för de mäktiga, han ska inte bedra de svaga. Naturligtvis är det svårt att inte böja sig för de mäktiga och mycket fördelaktigt att bedra de svaga. Att misshaga de ägande innebär att avsäga sig egendom,

Skatteamnesti

De borgerliga hjältarna som placerat vinster ur svenska löntagares arbetsinsatser som riskvillig kapital utomlands eller som har placerat dessa vinster i något av de attraktiva skatteparadisen får nu möjligheter att ta hem de obeskattade kronorna till det nya skatteparadiset Sverige.

Borgerlighetenfortsätter sin ungdomsfientligapolitik

Att borgerligheten bedriver en politik som är fientligt inställd till ungdomar är i och för sig inte någon nyhet, men genom sin regeringsställning så ges de idag större möjlighet att konkretisera samt verkställa den.

Reflektionöver Gällivarekommuns ungdomsarbete

Under den gångna mandatperiodens senaste två år, så har jag fått privilegiet att vara ”politikerpolare” – Kommunstyrelsens länk till Ungdomsrådet.
Det är ett uppdrag jag tagit på fullaste allvar samt ansett vara ett hedersamt förtroende jag tilldelats.

Rasistpolis får jobbet tillbaka.

Den 7 mars kom Arbetsdomstolens beslut om att den statsanställdaMalmöpolisen Bengt Lindströmblivit felaktigt sparkad ochatt han ska tillägnas ett skadestånd på 80 000 kronor. Han använde sin ”yttrandefrihet” heter det i domen.

STÄRK SKU!

Vi vill att alla ungdomar skall har rätt till arbete och utbildning. Vi kämpar för att allaungdomar skaha lika rättigheter. Vivill leva våra liv i en trygg miljö,fri från miljöförstöring.Vikämpar fördemokrati och för att vara med och bestämma över våra liv. Vi vill leva och arbeta under fredliga förhållanden, kort sagt, vi vill förändra världen!

DET ÄR YUPPIERNA SOM STYR VÄSBY NU

Nu sitter den borgerliga alliansen vid makten här i Väsby också.
Och nu ska det privatiseras. Fort går det. Vi hinner knappt med i svängarna.
Inget svenskt stöd till USA:s krig!

Nu planeras stridshandlingar i Afghanistan även med JAS Gripen, av svenska regeringen och militären. Vilka risker, förutom dödande av afghanska medborgare, detta stöd till den amerikanska krigföringen kan medföra vågar de ansvariga inte sia om.

Krönika om en hund

Jag har en hund, en tik som heter Vilma, men jag kallar henne Fredrik. Hon är så lik Fredrik Reinfeldt med sina bruna bedjande ögon och hängöron. Fredrik Reinfeldt kanske inte har hängöron men i alla fall är de lika.

SÄPO, SOPO och FRA

Känner ni er bevakade? Lugn, det blir värre. Snart är vi överbevakade. Kameror på torg och i affärslokaler kan vara befogade ifall vi kommer på tanken att slå någon på käften eller stoppa ned något i våra fickor utan att betala.

Upplevelser i Estland mellan åren 1979-2007 .

Jag har nu känt Estland i 27 år och följt livet där. Jag ser med stor bävan vilken utveckling Estland går emot nu.
Jag var i Estland hösten -79, då inte som vän till Sovjetunionen, men jag minns väl vilken moral det fanns på den tiden, folk var vänliga mot varandra.

Fira SKP:s 90-årsjubileum med fest i Stockholm
Bagarmossens Folkets Hus, stora salen
lördag 19 maj, kl. 18.30

I stället för blommor
Ge en jubileumsgåva till
Sveriges Kommunistiska Parti
på 90-årsdagen !

pg 421 53 84-1

Partistyrelsen

Tal av ordförande Gun Isaxon
Hälsningsanförande av SKU
Utländska gäster
Kamrater från hela landet
Gruppen Quimantú, Jan Hammarlund, Victor Jara för., latinamerikansk folkmusik
André Chini, oboe, och Mariano, piano
Ett historiskt svep i ord och bild mm

Mat och dryck
Inträde 50 kr.

Vårt parti har ett 90-årigt arv att förvalta
Vi fortsätter kampen för ett socialistiskt samhälle
Partistyrelsen

Den norrbottniska traditionen bär arbetarklassen.
Låt oss intensifiera kampen för de arbetande människornas bästa
SKP:s Norrbottensdistrikt

Länge leve 1 maj!
Västerås KAK och SKU

Inga svenska soldater till krigsinsatser under EU- eller NATO-flagg!

 
Stoppa Sveriges deltagande i EU:s snabbinsatsstyrka!

Kämpa tillsammans
Nej till rasism och nynazism
SKP Skåne

Försvara den offentliga sektorn
Nej till privatiseringar
Göteborgs KAK

Vi försvarar allmän egendom i stat och kommun
Privatisering är förskingring
SKP:s Stockholmsdistrikt

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU