PRENUMERERA PÅ:

- Låt dig inte luras en gång till som i EU-valet

- Avvisa löfteskarusellen och som förenar makteliten från
Persson till storbolagsdirektörer, från Lindh till Bildt.

- Bevara den sista resten av möjlighet till demokratiskt
inflytande över Sveriges ekonomiska politik

Nej till EMU

NEJ till EMU?

Arbetarklassen med bundsförvanter har i hård kamp mot kapitalet strävat efter att bygga upp ett samhälle utifrån sina behov. Ett samhälle som präglas av en gemensam sektor där dom grundläggande behoven av sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg kan komma alla tillgodo, men också ett samhälle som kan tillgodose våra behov av bostad, energi, kollektivtrafik och kommunikation. De arbetandes samhälle är ett samhälle med öppenhet och demokrati som främsta kännetecken.

Ny ”EU-grundlag” i maktkoncentrationens tjänst

I mitten av juli överlämnade EU:s så kallade Framtidskonvent sitt förslag för en ny EU-grundlag till unionens sittande ordförande Silvio Berlusconi. Förslaget ska slutligen förvandla EU till en superstat med en maktkoncentration som aldrig förr. Och helt i linje med detta syfte inskränks även de demokratiska möjligheterna att debattera denna ”författning” till ett minimum. Den svenska regeringen hade utlovat en ”rejäl tid för reflektion”, men samtidigt signalerat beredskapen att klara den tidtabell som Berlusconi satt för att klubba förlaget innan årets slut.

”En konstitution för Europa” – motsägelse och bluff

För att få medborgarna i de europeiska länderna att uppfatta processen mot ett förenat Europa som något positivt och oundvikligt, rent av nödvändigt, har man förvanskat den politiska verkligheten genom att använda ord som ”frihet”, ”fred” och ”demokrati” på ett manipulativt sätt. Nu, när det är dags för den slutgiltiga fasen, utnyttjar man den yttersta manipulationen, nämligen begreppet ”konstitution”. Med ett demokratiskt begrepp försöker man kamouflera det totala borttagandet av demokrati.

Nej till EMU är nej till nyliberalism!

EMU måste ses mot bakgrund av kapitalismens allmänna kris, som började tidigt på 1970-talet och som ständigt har fördjupats. Den långsiktiga ekonomiska trenden i OECD-länderna är stagnation, med låg årlig tillväxt i bruttonationalprodukten (BNP), fallande profitkvot och tilltagande överkapacitet i industrin.
Redan på 1980-talet upptäckte många kapitalister att det var brist på lönsamma investeringsmöjligheter, varvid de blev mer intresserade av storskalig spekulation på börserna samt penning- och fastighetsmarknaderna.

Vänsterpartiets fåniga syn på SKP
gagnar inte Nej-fronten.

Inför den stundande folkomröstningen om EMU har Nätverket mot EMU beslutat sig för att i samband med cityfesten i Gävle torsdagen den 7 augusti arrangera ett s k Nej till EM- tält. Syftet är naturligtvis att försöka övertyga Gävleborna om vikten av att i folkomröstningen rösta nej. Nätverket mot EMU består av alla de svenska organisationer som anser att ett nej i omröstningen är att föredra

11 SEPTEMBER – 30 ÅR

Som en hyllning till Salvador Allende och offren efter den chilenska militärdiktaturen, samt till stöd för kraven på sanning och rättvisa för de anhöriga till de försvunna och utomrättsligt avrättade och för de chilenska politiska fångarna

Euron har fördubblat priserna på många dagligvaror

På resa i Tyskland denna sommar frågade jag pensionären Elisabeth i nordtyska Rostock hur övergången från D-mark till euro gör sig påmint i hennes vardag.
Hon replikerar snabbt: ”Sa du euro? Vi kallar den bara t-euro!” vilket ungefär betyder ”dyro”, teuer heter dyrt på svenska.
Hon anser att hennes pension har blivit mindre värd under den senaste tiden, vilket både direkt och indirekt hänger ihop med den monetära unionen.

Försämrad psykvård i Stockholms län

RSMH betyder Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och är en handikapporganisation som tillvaratar de psykiskt funktionshindrades intressen. Dess distrikt i Stockholms län har den 10 juni 2003 genomfört en demonstration utanför Landstingshuset i Stockholm där man mötte politiker. Anledningen var förslaget att minska antalet psykiatriska akutmottagningar i Stockholms län från två till ett. Tidigare har akutmottagningarna vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset lagts ned.

Finländare saknar marken

Många rapporter har försökt göra gällande hur nöjda finländarna är med euron.
Men enligt .en rapport, som finska Gallup har utfört på uppdrag av Socialdemokrater mot EMU är det tvärtom - finländarna gillade marken bättre.
Enligt undersökningen anser nämligen 53 procent av 500 tillfrågade finländare att marken var bättre. Endast 36 föredrar euron. Det är främst arbetare och lägre tjänstemän som anser marken klart bättre, medan högre tjänstemän och företagare håller på euron.

Fyra av fem ryssar är förlorare

Två världar inom ett lands gränser – så beskriva dagens Ryssland i en nattsvart rapport från Ryska Vetenskapsakademins Institut för Befolkningens Sociala och Ekonomiska Problem.
Fyra av fem ryssar har förlorat på de ekonomiska och sociala omvälvningarna som landet har genomgått sedan början av 1990-talet.
Bara de 20 procenten som lyckats anpassa sig till marknadsekonomin är idag vinnare, heter det i rapporten.
Levnadsstandarden har sjunkit dramatiskt för majoriteten av befolkningen. Klyftan mellan rika och fattiga är större än någonsin, hävdar rapporten.

Konferens i Aten, starkt nej till EU i Thessaloniki

Sextio kommunistiska och arbetarpartier från hela världen deltog i en konferens i Aten som ordnades av det Grekiska Kommunistiska Parti (KKE) den 19-20 juni. Temat för konferensen var kommunisternas erfarenhet av rörelser mot krig och globalisering.
Det visade sig att kommunisterna spelat en aktiv roll i de växande internationella antikrigsrörelserna, och många av delegaternas inlägg fokuserade på USA:s hot om anfall mot Kuba och Nordkorea. En fråga i detta sammanhang är om icke-kommunistiska partier på vänsterkanten är beredda att protestera lika ivrig mot detta hot som de gjorde inför Irakkriget.

Hur det gick med kommunalstrejken

I början av sommaren gick kommunalarbetarna ut i en uppmärksammad strejk. Ett nytt avtal är tecknat, men de strejkande och många av dem som solidariserat sig med deras krav, är inte nöjda. Strejken som sådan har alla oavsett facklig tillhörighet mycket att lära av.
Bakgrunden till strejken är lätt att förstå. Kommunals mycket lågavlönade medlemmar har nu i minst sex år hört alla politiker oavsett partifärg som ett ständigt mantra sägas att nu skall det satsas på skola, vård och omsorg. Alltså det skall satsas på just de områden där huvuddelen av kommunals medlemmar är verksamma.

Vems intresse försvarar Vanja Lundby-Wedin?

Världen har förändrats dramatiskt under de senaste 20 åren. På gott och på ont. Med denna mening börjar statsminister Göran Persson och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin sin debattartikel i Dagens Nyheter den 13.7.2003.De båda försöker måla upp EMU som ett arbetarvänlig projekt. Deras argument är precis de samma som vi hörde inför folkomröstningen om EU-medlemskapet. De har bara bytt ut EU mot EMU. T ex ”utan EMU ingen välfärd, inga nya jobb och inga fungerande fackföreningar.” Man kan bara skratta över deras försök att lura oss arbetare in i EMU.

Uselt strejkresultat

Kommunals strejk gavs upp den 26 maj 2003.Då var stridsviljan på topp. Varenda sektionsstyrelse i hela landet gav 100-procentigt stöd!
Andra fackförbund stod redo att sympatistrejka. Ett brett folkligt stöd hade skapats. Medlemmarna var "taggade" till tusen!
Kommunal lade sig platt precis när det var dags att sätta press på arbetsgivarna. Vi på sektionerna fattade absolut noll och Ylva Thörn utropade i pressen att "vi vann första ronden!".

Sol, bad och EMU.

Nu har både ja- och nej-sidans EMU-kampanjer dragit igång, fast de i mångt och mycket är ganska så ljumma i förhållande till den svenska sommarvärmen.
Ja-sidans taktik, med demagogerna Gunnar Lund, Göran Persson och Anders Sundström i spetsen och uppbackade av svenskt näringsliv och starkt påhejade av de borgerliga tycks vara att använda samma urvattnade argument som de hela tiden använt – ett slags malande, upprepande utav samma gamla fraser. De om bättre tillväxt, fler arbetstillfällen och samhörigheten med Europa: - Ett ja till Europagemenskapen, ett ja för demokrati

Grekland och kampen mot EU!

I de svenska medierna har vi återigen fått se bilder på svartklädda maskerade stenkastare.
Men vad hände igentligen?
SKU var i Thessaloniki.
SKU var representerad i de stora demonstrationerna som genomförts under midsommarhelgen i Thessaloniki, Greklands näst största stad.

.

Notiser från SKU

En klubb
Du inbjuds att delta i en klubb. Du blir intresserad och vill veta mer.
Du får veta att
- klubbens stadgar förbjuder dig att delta på mötena
- du som medlem inte får påverka styrelsens beslut
- styrelsen sammanträder inför lyckta dörrar
- klubbens protokoll är sekretessbelagda i 30 år
- styrelsens beslut inte behöver motiveras
- styrelsen inte väljs av medlemmarna
- styrelsen inte kan avsättas av medlemmarna
- styrelsens beslut har stor inverkan på din ekonomi

IRAK OG-den ENESTE SUPERMAKTEN, USA

Artikel på norska.
"Vi har seiret" proklamerte president Bush på forhånd..Men hva nå?. Selv om USA og England har beseiret Saddams regulære hærstyrker, betyr ikke dette det samme som å ha vunnet krigen mot det irakiske folk. Det er den menneskelige faktoren, ikke materialle-militære ressurser som avgjør krigen, det sa den vietnamesiske general Vo Nguyen Giap, under krig mot amerikanerne.Politisk har USA allerede tapt krigen.I den lange løp kommer USA til å bli tvinget til å forlatter landet slik den tidligere britisk kolonimakt måtte gjøre det i det forrige århundre

En oavslutad statskupp

Serbien – det ”internationella samfundets” övningsfällt för att underkuva länder i demokratins skepnad
Det började i Serbien, fortsatte i Afghanistan, Irak... ”Samfundets” globalisering känner inga gränser. Vår planet är på väg in i en ny fascism med kolonisering, exploatering, diktatur och ofrihet.
Våren i Belgrad är enastående. Staden myllrar av liv, fåglarna sjunger, solen steker obarmhärtigt. Bilar trängs i smala gator och förpestar luften utan några samvetskval.

.

Förvrängd bild av skeendet på Balkan

Alla ledande morgontidningar håller sig som bekant med en välbetrodd kroatnationalistisk krönikör som fortlöpande ger sin förvrängda bild av skeendet på Balkan. I Dagens Nyheter är det Slavenka Drakulic som tilldelats den rollen, och tidningen publicerade måndagen den 28 juli ännu en av hennes krönikor, Det nästan rensade landet:. 

Folkets suveränitet och värdighet är inget som man kan förhandla och köpslå om

Fidel Castro, som då var 26 år, ledde den 26 juli 1953 en grupp på 160 män och kvinnor i väpnade attacker som samtidigt utfördes mot militärförläggningarna Moncado i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Cespedes i Bayamo. Attackerna misslyckades militärt och många av de tillfångatagna revolutionärerna mördades. Fidel Castro och 27 andra ställdes inför rätta.. Men angreppen fick stor politisk betydelse för den folkliga kampen och var inledningen på den USA-stödda Batistaregimens fall1959..

UPPROP: FÖR RÄTTVISA, FRIHET OCH FRED.

Den 11 september i år är det 30 år sedan presidentpalatset i Santiago de Chile bombades och den folkvalde chilenske presidenten Salvador Allende avsattes och dog vid en blodig militärkupp. Militärkuppen och den därpå följande brutala militärdiktaturen som under A. Pinochets ledning i 17 år styrde landet skördade många offer: 3 000 bortförda chilenare, varav 1 700 fortfarande är spårlöst försvunna, tusentals utomrättsligt avrättade under påstådda konfrontationer med militär och polis,tusentals chilenare som fysiskt, psykiskt och socialt skadats av tortyr och vistelse i koncentrationsläger och fängelser under omänskliga förhållanden, över en miljon chilenare tvingade till exil och /eller total fattigdom (av en befolkningsmängd på sammanlagt 12 miljoner invånare).

Kommunistisk kongress i Danmark.

Kommunistiskt Parti i Danmark höll sin 6:e kongress under tre dagar i maj, den 16-18. Det var en kongress som var framåtsyftande och optimistisk inför framtiden, och en kongress i den proletära internationalismens anda. Representanter från ett 20-tal broderpartier runt om i världen deltog på kongressen. Även representanter från kommunistiska ungdomsförbund var närvarande eftersom Kommunistiskt Parti i Danmark inte har ett självständigt ungdomsförbund utan har en ungdomssektion i partiet.

Varför NEJ till EMU?

Om du vill

• Bevara Sveriges bestämmanderätt över egen ekonomi
• Stoppa privatiseringen
• Bevara och bygga ut den offentliga sektorn –

då ska du rösta NEJ den 14 september!

 

Varför SKU?


Från Västkusten
- LITE NYTT

Enligt Göran Persson är det bra för Sverige att gå med i EMU-gänget. Många politiskt initierade håller för troligt att Göran Persson räknar med att få ett toppjobb inom EU om han kan ordna svensk anslutning till EMU. Så kanske handlar det mer om att avancera från HSB i Katrineholm till EUpamp..
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU