PRENUMERERA PÅ:

Internationalen" förblir vår melodi även under nästa sekel

Över historiska händelser klagar man inte, man försöker, tvärtom, att förstå deras orsaker och därmed också deras följder, som är långt ifrån uttömda", har Friedrich Engels för 150 år sedan sammanfattat den historiska materialismens logik. När vi i dessa dagar ser tillbaka på ett stormigt århundrade kan det vara på sin plats att komma ihåg denna "kompass" för att bevara blicken klar inför framtiden.

Den största kostnadsposten i ekonomin är profiten!

Svensk arbetarrörelse står inför en viktig strid , striden gäller EMU (Europeiska Monetära Unionen). Skall Sverige anslutas eller stå utanför? Skall än en gång storfinansen och de politiska partier som går dess ärenden lyckas lura och skrämma in majoriteten av svenska folket i en "gemenskap" som skall ge kapitalet den "frihet" som nyliberalerna av olika schatteringar så ivrigt propagerar för?

Skriv på mot nazismen!

"Vi tar ställning mot rasism och för demokratin. Vi kräver respekt för varje människas rättigheter och lika värde. Vi vill leva i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred och tolerans, där barn och ungdomar fostras till att bli bärare av demokratiska värden.
Var och en av oss har ett ansvar för att i vår vardag våga ta ställning för det öppna samhället och mot nazism, rasism och främlingsfientlighet. Vår regering och riksdag har ansvar för att aktivt bekämpa rasism och nazism och måste prioritera detta arbete."

Bakom en fusions kulisser

I början av november fick fackklubben på det franska storbolaget Alstom en postförsändelse, som slog ner som en bomb:
Hemliga styrelsepapper med prydligt uppställda mål för personalneddragningar. De drabbade i koncernens företag finns inte bara i Frankrike, utan även i Tyskland, Sverige, Tjeckien, Italien, Storbritannien, Indien och Australien.
Den 23 mars 1999 hade styrelserna för de två internationellt opererande storbolagen på energiteknikområde ABB och Alstom informerat om fusionen av sina divisioner för energiteknik.

Strejk.

8 000 metallarbetare och solidariska arbetare från andra branscher, delegationer från ABB Dortmund, Mannheim och Berlin bildade den 24.11.99 en mänsklig kedja längs huvudvägen genom Nürnbergs industriområde. Tre timmar, tills protestdemonstrationen och en mäktig manifestation mot arbetsplatsförstörelsen var över, stoppade arbetarna här all trafik.
Under de senaste 15 åren har metall- och elektroindiustrin i detta område redan sparkat ca 10 000 anställda. Nu har ABB-Turbine, Adtranz, Alstom och Cebal varslat ytterligare 2 000.

Slaget om Seattle - kriget om makt och marknader

WTO-mötets fiasko visar på de djupa klassklyftorna i världen och skärpta motsättningar mellan imperialismens huvudmakter
Världshandelsorganisationen WTO:s möte i Seattle i USA hade i förväg beskrivits som "Slaget om Seattle". Och det blev det - i ordets verkliga betydelse - när tiotusentals demonstranter den 30 nov framförde sin protest mot ett frihandelsavtal som befaras befästa de multinationella bolagens grepp om världsekonomin.

Inte bara tårgas i Seattle

Det bör inte förvåna någon att polisen i Seattle gick till attack mot människor som demonstrerade sitt avsky för storkapitalets planer om kontroll över världens ekonomi.
Man bör inte heller vara förvånad över att polisen använde tårgas och andra s k irritationsmedel. Detta är rutin när gatorna måste rensas från obehagliga element, d v s folket, som envisas med att utnyjtta rätten till "free assembly", d v s offentliga möten på offentliga platser, som garanteras av USA:s grundlag.

Den fackliga rörelsens positioner i USA.

AFL-CIO:s exekutivråd har i augusti deklarerat att WTO har missat sitt uppdrag att "förbättra levnadsnivån i världen genom minskning av arbetslösheten och förbättring av inkomsterna". Vilka förväntningar hyser ni i samband med mötet i Seattle i november?

WTO - World Trade Organisation

WTO - World Trade Organisation - är en FN-organisation som bildades 1994 som ett resultat av den s k "Uruguay-rundan" av GATT (Internationellt tull- och handelsavtal). WTO:s deklarerade mål är att "främja välståndet i hela världen" genom "världshandelns liberali-sering"och att minska handelshinder som t ex tullar. F n har WTO 135 medlemmar. Ryssland och Kina har hittills vägrats medlemskap med mycket olika förklaringar, men Kina står numera på tröskeln till WTO.

Brevet om kapitalismen i Bulgarien

Ett av de mest märkvärdiga dokumenten som kommit från Östeuropa under senare år är "Ett brev till den serbiska Förenade Demokratiska Oppositionen". Brevet skrevs av en bulgarisk kvinna vid namnet Blagovesta Doncheva, och publicerades på Internet. Det är mycket aktuellt med tanke på den pågående "globaliseringen",
d v s imperialistiska expansionen, som leds av Internationella Valutafonden (IVF) och Världsbanken (VB).

Den stora gruvstrejken

Tisdagen den 9 december 1969 är en dag som för långa tider kommer att stå inskriven som en betydelsefull milstolpe i svensk arbetarrörelses historia. Då satte sig nämligen 35 gruvarbetare i Leveäniemigruvan i Svappavaara i protest mot att LKAB sänkt lönerna.
"Nästa dag började det röra på sig i Kiruna. Mekanikerna vid LKABs centralverkstad bestämde sig för att solidarisera sig med kamraterna i Svappavaara. Vid 12-tiden stod centralverkstaden stilla.

Hilding Hagberg

SKP:s partiordförande fram till 1964, belyste i sin bok "Socialismen i tiden" (Fram bokförlag 1984) den stora gruvstrejkens bakgrund:
"60-talet avslutades i en formlig explosion av s k otillåtna strejker. De kom nästan på löpande band vid Volvo Torslanda, SAAB Scania, ASEA, Philips, Good Year, Trelleborgs hamn, Elektrolux, hamnarbetarna i Göteborg och gruvarbetarna i Norrbotten, sammanlagt ett 25-tal jämte massor av sittstrejker.

Gammal nyhet - småföretag skapar inga jobb!

Enligt DN 99.11.03 visar en forskningsrapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) att "Småföretagens förmåga att skapa nya jobb motiverar inte statligt stöd. De flesta jobben skapas på de stora arbetsplatserna".
Fredrik Andersson, som har skrivit rapporten, säger:
- Det är inga nyheter i den akademiska världen, men i den offentliga debatten verkar det finnas en övertygelse om småföretagens betydelse.

Kortisar.

USA ritar om nationsgränser
Bill Clintons eriksgata på Balkan i mitten av november blev som bekant ingen succé.

Carl Bildts veckobrev 6 dec 99:
"Det finns ingen anledning att dölja att situationen i Kosovo inger oro. Det gäller allra främst säkerhetssituationen och respekten för mänskliga rättigheter.

M.M.

Sparförslag = försämringar

Exempel:
Nedskärningar - försämringar inom VA, el, fastigheter (Tekniska kontoret) 4.238 miljoner kronor.
Nedskärningar - försämringar inom Barn-och utbildning (skolan) 11,728 miljoner kronor.
Nedskärningar- försämringar inom Soc (äldreomsorg, mm) 9,895 miljoner kronor.
Nedskärnngar-försämringar inom Miljö-och byggnadsnämnden 0,499 miljoner kronor.
Nedskärningar - försämringar ÖVRIGT ca 7.0 miljoner kronor.

Inför år 2000.

Nog är det väl för djävligt
år 2000 snart
när vi borde haft det härligt
och fått en mänsklig start

för detta sekelskifte
som alla hojtar om
men här man tagit miste
istället nassar kom

Baraks taskspelartricks

Palestinierna hotade förra veckan att avbryta fredssamtalen med Israel om inte byggandet av judiska bosättningar på ockuperat område stoppas. Det är ingen tillfällighet att palestiniernas markering kom samtidigt som USA:s utrikesminister Madeleine Albright var på väg till ett fem dagars besök i Mellanöstern.

Uttalande från Irans Tudehpartiet

Kamrat Nouredin Kianouri har avlidit 84 år gammal efter många års fångenskap, trakasserier och tortyr i den "andlige ledarensfängelser.kamrat kianouri föddes 1915 i staden nour provinsen mazandaran. sedan ungdomen kämpade han mot kolonialismoch diktatur anslöt sig 1942 till irans tudehparti. 1945 valdes in centralkommittén 1947 tog platsns arbetsutskott.

MIN AMERIKANSKA UNGDOM.

Vi läste i tidningarna och hörde i radio att det blivit ett ekonomiskt uppsving efter kriserna i början av 1920-talet. Men uppsvinget, om det var något, märktes inte i Kila. Sommaren 1928 fick far och David på Tömte ett uppdrag av det lokala vägverket. Landsvägen nära Kila kyrka översvämmades nästan varje år av vårfloden

Från Västkusten
- LITE NYTT

Vi gamla fick som unga lära oss: Till jul ska man vara snäll. Alla minns vi tomtens självklara fråga: "Finns här några snälla barn?" Till och med fattigjonen skulle till jul få äta sig mätta. Sen fick man svälta hur mycket som helst. Så var det en gång, men tiderna förändras, och nu till det sämre igen.
Det är inte så lätt att önska alla en GOD JUL.