Nobels Fredspris

Återigen utmärker sig den norska Nobelkommittén med en suspekt utnämning av fredpristagare. Förra året gick Nobels fredspris till Barack Obama, som samtidigt öppet förde två krig, i Irak och i Afghanistan. Hur många hemliga och subversiva operationer som fördes av den stat han stod i ledningen för är en väl förborgad statshemlighet i USA. Den norska Nobelkommittén utlovade i år ett kontroversiellt val, men vi kan konstatera att valet knappast kan anses vara kontroversiellt. De utmärkande dragen för de senaste årens utnämningar saknas inte hos den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Han försvarar imperialistiska krig och är varm anhängare av kapitalets oinskränkta makt att diktera villkoren för folken i hela världen.
 
Vill Nobelkommittén göra ett kontroversiellt val måste den frångå sina traditioner, det finns många kandidater som mer än väl skulle vara värda fredspriset för sina insatser i kampen för mänskliga rättigheter och fred. Här är några av dem:
Sudans Kommunistiska Parti, för sin kamp att ena det sudanska folket, oberoende av etnicitet.
Den colombianska fackföreningsrörelsen, för sin kamp mot dödshot, misshandel, fängslanden, sexuella trakasserier, avskedanden, lönesänkningar och andra grova kränkningar av arbetstagare som protesterat mot missförhållanden på sina arbetsplatser eller krävt att få utnyttja sina grundläggande fackliga rättigheter enligt FN:s och ILO;s konventioner.
Afghanskan Malalai Joya som aldrig tonat ned sin kritik mot vare sig ockupationsmakten, marionettregeringen eller krigsherrarna och narkotikabaronerna.

Stockholm 2010-10-10
Sveriges Kommunistiska Parti
Partistyrelsen

Den norska Nobelkommittén väljs av Stortinget och består nu av följande personer:
Thorbjørn Jagland, ordförande, vald för perioden 2009-2014 (Arbeidarpartiet)
Kaci Kullmann Five, vice ordförande, vald för perioden 2009-2014 (Höyre)
Sissel Marie Rønbeck, vald för perioden 2006-2011 (Arbeidarpartiet)
Inger-Marie Ytterhorn, vald för perioden 2006-2011 (Framskrittspartiet)
Ågot Jorunn Valle, vald för perioden 2009-2014 (Sosialistisk Venstreparti)