Förädlingsindustrier till Norrland

Inför valet den 19 september återfanns bara ett konkret förslag, från det lilla partiet SKP, för arbete åt alla. Andra partier hade inte mycket att komma med. Vattenkraften från Norrlands älvdalar från Dalälven i söder till Luleälven i norr kammar hem miljardvinster. Dessa vinster, rätt använda, borde investeras till nya industrier i norra Sverige. I Norrbotten rovbryts våra malmer och går mestadels på export. Men SKP:s förslag går ut på att vända flyttströmmen genom att bygga upp el- intensiv förädlingsindustri här. Det skulle få mycket positiva konsekvenser även för den kommande vindkraftetableringen som bör placeras i havet, där finns mest vind. Ca: halva el- produktionen från vattenkraften i Skellefteå och Luleå älvar ”exporteras” söderut. Förbrukningen av el som produceras här måste ske i norr. Genast får man tre stora fördelar: arbetstillfällen, låga transportförluster för el. man vinner ca: 7 %, och man sparar in en ny högspänningsledning för vindkraft, kostnad 8 miljarder, befintlig lina blir ledig för vind-el!

Tummen upp för SKP:s förslag, det är bara bra att näringslivets herrar är intresserade av kommunisternas förslag för deras parti har inga andra intressen än det arbetande folkets! SKP bjuder gärna på sin idé! Frågan var uppe i massmedia nyligen.

RÖD FRONT