Uttalande
Regionalpolitiska satsningar på infrastruktur

Norrbottens län är rikt.

Under flera decennier så har Norrbottens län producerat enorma vinster. Skogen, vattenkraften och malmen har bidragit till utveckling av hela landet. Missvisande har vi dock fått ta emot kritik om att vara stora bidragstagare - en tärande del av Sverige. Mer sanningsenligt är att vi endast fått en bråkdel tillbaka av de vinster som utvunnits i vårt län.

Men idag kan det inte undgå någon vilka satsningar och vinster som görs här uppe.

Omkring 10 procent av landets totala industriella investeringar görs idag av det statliga gruvbolaget LKAB. En investeringsvolym på ca. 5 miljarder kr och en befolkning som motsvarar tre procent av landets totala antal kan inte längre ignoreras. Norrbottens län bär sig själv ekonomiskt bara möjligheten ges.

Gruvorna producerar malm i en takt som dock begränsas av bristande leveranskapacitet. Järnvägsnätet räcker helt enkelt inte till.

För hela regionen och landets fortsatta utveckling så hade en satsning på dubbelspår mellan Luleå och Narvik varit något för staten att se över då det gäller deras prioriteringar.

Den expansiva fasen i länet befästs ytterligare om man ser till Aitik-gruvan utanför Gällivare samt de planerade gruvsatsningarna kring Kaunisvaara (Pajala). Utifrån den sistnämnda, gruvverksamheten, så är dock inte den tilltänkta transportlösningen idag tillfredsställande. Transporter med lastbilar västerut till malmbanan är varken bra sett ur trafik- eller miljöaspekt. Ett seriöst övervägande om ett järnvägsspår mellan Pajala och Svappavaara borde även det vara aktuellt.

Vi kommunister anser att hela Sverige skall leva. Därför föreslår vi att:

 Malmberget 2010-10-17

Göran Kieri                                                                                                                                                                                                                
Ordförande
Norrbottensdistriktet av
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)