Ständiga övergrepp mot elementära mänskliga rättigheter i turkiska fängelser

I turkiska fängelser och häkten pågår idag dagligen odemokratiska ageranden som är emot internationellt accepterade förordningar om mänskliga rättigheter. Många fångar lider av dödliga sjukdomar och får inte den vård de behöver och har rätt till. Detta har lett till att många har gått bort, och andra väntar på sin död i fängelserna.

Rättsmedicinverket öppnar vägen för denna orättvisa genom missledande sjukrapporter för att bevara sin politiska ställning och sin närhet till regeringen. Staten ska ansvara för att upprätthålla lagar om mänskliga rättigheter och se till att dessa följs utan förbehåll. Inga omständigheter, svepskäl eller förevändningar ska vara giltiga vad gäller inskränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Tyvärr är praxis det motsatta i turkiska fängelser.

Den nuvarande regeringen försöker att utåt, mot västvärlden, ge intrycket av att demokratin ständigt utvecklas i Turkiet. Samtidigt fortsätter de att på ett relativt öppet sätt kontinuerligt att kränka internationella lagar vad gäller demokratiska och mänskliga rättigheter. Detta gäller allmänt på många området och i synnerhet gällande behandlingen av fängslade.

Vi svenskar med ursprung i Turkiet protesterar emot denna stora orättvisa som pågår dagligen. Vi kräver att alla fångar i allmänhet och de med dödliga sjukdomar i synnerhet ska få den behandling och sjukvård de av internationella lagar är berättigade och vill att åtgärder tas emot detta odemokratiska tilltag som ständigt begås av regeringen.

Vi hoppas att alla organisationer och regeringar som kämpar emot kränkningar av mänskliga rättigheter står enade i denna ytterst viktiga fråga och stödjer oss genom att föra upp och diskutera problemet i deras dagordning. Enbart på detta sätt kan den orättvisa som den turkiska regeringen dagligen utövar bekämpas.

Nedan finns en namnlista med beskrivning av de sjukdomar som vissa fångar lider av.

Füsün Erdogan: koordinator för Özgür Radio station, har utan att fått sitt fall prövat i domstol suttit i häkte över 1000 dagar.
Baris Akcel: Direktör för tidningen İşçi Köylü (Arbetande bönder) sitter fängslad sedan många år för att ha utövat sina demokratiska rättigheter och kritiserat staten i tidningen.
Erol Zavar: Direktör för tidningen Odak sitter fängslad av samma anledning som ovan. Lider av cancer och har blivit opererad 20 gånger men har trots detta inte släpps fri.
Nurettin Soysal: Diyarbakır D Tipi Cezaevi, Lymfcancer.
Halil Güneş: Diyarbakır D Tipi Cezaevi, Bencancer.
Samet Çelik: Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, blodcancer.
Deniz Yıldır: Adana Karataş Cezaevi, cancer
Aynur Epli: Diyarbakır D Tipi Cezaevi, tarmcancer.
Nizamettin Akar: Muş Cezaevi, strupcancer.
Resul Güler: Maltepe Cezaevi, cancer.
Taylan Çintay: Erzurum H Tipi Cezaevi, cancer
Veysi Özer: Diyarbakır D Tipi Cezaevi, cancer.
Yusuf Kaplan: Elazığ E Tipi Cezaevi, 85 år, förlamad 79% av kroppen (har sjukrapport)
Gazi Dağ: Antalya E Tipi Cezaevi, Förlamad från midjan och ner.
Halil Yıldız: Antalya L Tipi Cezaevi, 82 år, Oförmögen att fungera normalt utan hjälp
Aslan Karslı:
Silifke M Tipi Cezaevi, långt gången Korsakoffs sjukdom.
Hasan Alkış: Kırıkkale F Tipi Cezaevi, hjärtsjukdom
Temino Baysal: Siirt E Tipi Cezaevi, invalid till 80% enligt Diyarbakırs statssjukhus
Yaşar İnce: Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, hepatit B, hjärtproblem, njur- och leverinfektion
Nesimi Kalkan
: Mardin Cezaevi, stressrelaterad sjukdom.
Latif Bodur: Midyat M Tipi Cezaevi, levercancer.
Ağa Sağlık: Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi, riskerar att dö pga för snabb viktminskning.
Gülazer Akın: Adıyaman Cezaevi, hjärntumör
Hakim Eşyok: Erzurum H Tipi Cezaevi, har sedan 1995 men en 1,8 mm tjock hjärnbit i skallbenet.
Cengiz Eker: Erzurum H Tipi Cezaevi. Tre ådror som leder till hjärtat täppta.
Hediye Aksoy: Bakırköy Cezaevi, blind på bägge ögon, njurproblem och svårt att äta pga. flertalet svåra operationer.
İnayet Mete: Har nyligen genomgått en av många hjärtoperationer, åderförkalkning, diskbråck, psykologiska problem som lett till självförvållade skador på kropp.
İsmet Ayaz: Adıyaman E Tipi Cezaevi, tarmsjukdom.
 İzzet Turan: Diyarbakır D Tipi Cezaevi, Ankilozon, magsjukdom, benskörhet, njursjukdom, diskbråck
Kemal Özelmalı: Adana Kürkçüler Cezaevi, lider av Wernicke-Korsankof sjukdom
M. Ali Çelebi: Bolu F Tipi Cezaevi, Wernicke Korsakof sjukdom, långt gången schizofreni
M. Şirin Bozçalı:
Bolu F Tipi Cezaevi, Hepatit B (smittsam leversjukdom)
Abdurrahman Yıldırım: Bolu F Tipi Cezaevi, järnbit i skallbenet.
Memduh Kılıç: Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi, leversjukdom.
Mustafa Gök: Sincan F Tipi Cezaevi, Wernicke Korsakof sjukdom
Kultur- och Konst Föreningen              
(Kültür ve Sanat Derneği)                     

Solidaritets- och Kultur Föreningen
(Dayanışma ve Kültür Derneği)

Assyrisk-Syrianska-Kaldeiska Demokratiska Initiativet
Asuri Süryani Keldani Demokratik İnsiyatifi