Afghanska mödrar gråter också

De utländska trupperna är det största hotet mot den afghanska civilbefolkningen. Den hamnar ofta i korselden mellan de stridande trupperna. Aftonbladet har lagt upp filmklipp från krigets vardag. På filmen från Afghanistan får vi se ett litet barn dö i armarna på sin mor och hur en brittisk soldat fäller en skämtsam kommentar till sin kollega.

Kriget omvandlar människor till något som inte är mänskligt. Nu tränas också brittiska tonåringar för att döda talibaner. Tydligen har man tänkt att detta krig ska pågå länge.

Vi kan även läsa i andra media om hur italienska hemliga krigsinsatser dödat ett stort antal civila.

Krig kräver soldater. I massarbetslöshetens spår finns det möjlighet att finna frivilliga, särskilt nu sedan a-kassan nedmonterats. Är det möjligen därför vår regering inte gör något åt arbetslösheten? Är det möjligen därför man monterar ner våra sociala trygghetssystem för att kunna styra oss dit kapitalet vill?

Vår döde soldat fick medalj, för vad? Ett medaljutdelande då anser jag vara cyniskt. Medaljen borde istället gå till vår ÖB och till Fredrik Reinfeldt, en medalj för demagogi. Våra unga som ger sig iväg är indoktrinerade att tro att de gör en fredsinsats. Det är en krigsinsats man gör för USA:s räkning. Det torde stå klart för alla och en var.

I Irak fortgår fortfarande kriget men nu som interna väpnade konflikter. Iraks kultur är utplånad. Man förstörde och plundrade museer, man mördade akademiker. Man utplånade Iraks historia, man förstörde Iraks fröbanker till lantbruket vars frön var anpassade till de irakiska förhållandena för att sedan tvinga dem för dyra penningar att köpa genmanipulerad gröda från det amerikanska bolaget Monsanto.

När ska USA ställas inför en FN-tribunal för krigsförbrytelser? När ska rättvisan nå USA och dess medlöpare?

Iraksolidaritet ställer frågorna till våra svenska politiska partier:

 Fråga 1
Kan ditt parti stödja kravet att FN åter ska tillsätta en speciell rapportör för Irak. (I samband med angreppet på Irak 2003 drogs tjänsten in.)

Fråga 2
Kan ditt parti stödja kravet på svenskt stöd för en oberoende, internationell undersökning av situationen i fängelser och fångläger i Irak, fångars situation, tortyr, avrättningar efter skenrättegångar och utomrättsliga avrättningar?

Fråga 3
Kan ditt parti stödja kravet på svenskt stöd för en oberoende och internationell undersökning om de eventuella sambanden mellan USA:s användande av uranvapen och vit fosfor i Irak och den starkt ökande frekvensen av svåra missbildningar hos barn och cancersjukdomar?

Fråga 4
Anser ditt parti att krigsförbrytelser ska påtalas och leda till åtal och de ansvariga stå till svars även när det gäller USA och dess presidenter? Anser ditt parti att folkrätten måste upprätthållas även i Irak?

Fråga 5
I två stora försäljningsrundor har irakiska oljefält bjudits ut. De stora bolagen som fick lämna Irak när oljan nationaliserades klart på 70-talet, är nu tillbaka tillsammans med såväl statliga som privata bolag från andra nationer. Anser ditt parti att de olje-och gaskontrakt i form av mycket långsiktiga servicekontrakt på 20-25 år är legala enligt gällande irakiska lagar?

Fråga 6
Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig? Kommer ni att leverera nya, restriktiva regler för vapenexporten och se till att de efterlevs?

Fråga 7
Anser ditt parti att ”ingen inre väpnad konflikt pågår i Irak”? När får Sverige en rättssäker asylprocess?

Fråga 8
Anser ditt parti att det irakiska folket liksom det norska under andra världskriget och andra folk, har en legitim rätt att göra motstånd mot ockupationen?

”Brott mot freden är det värsta av alla brott” (Nürnberg 1946)

Vad gör den svenska regeringen för fred och stabilitet?

Man skickar arbetarnas barn till krigsinsatser för USA:s räkning. Hur många av riksdagsledamöternas och regeringsmedlemmarnas barn är soldater? Genom indoktrinering och falsk propaganda luras dessa ungdomar att tro att de gör en insats för Afghanistans folk. I Afghanistan betalas media för spridning av propaganda för USA:s räkning.

Vad händer med dem som verkligen arbetar för fred i det här landet? Jo, de arresteras och anklagas för brott de inte begått. Till och med rättvisan har kapitalet tagit makten över.

Tre fredsaktivister i Norrbotten dristade sig att i fredens namn flyga pappersdrake vid den flygande tunnan som står placerad på vägen mot den civila flygplatsen Kallax. Jag har varit många gånger på plats och kan försäkra att platsen ligger långt ifrån alla skyddsobjekt. De är inte för ögat synliga om man befinner sig på just den platsen dessa herrar befann sig. Men det är tydligt att man vill sätta åt tumskruvarna på fredsaktivisterna. Även de mest oförargliga protester går tydligen att rubricera som brott.

Vi har tidigare varnat för kapitalets diktatur. Jag trodde i min enfald att jag inte skulle få vara med om dess införande under min livstid. Men detta åtal är ett av de tydligaste exemplen på hur vi lämnat vår demokrati och låtit krigsherrarna och marknadskrafterna ta över, till och med vårt rättssystem. Här borde lagen om Habeas Corpus träda in men den förlorade sin kraft i och med ultrahögerns maktövertagande i USA.

Hur mycket längre ska vi vänta, kamrater?
Astrid Boman