Ingen lättnad för de överskuldsatta

Att Alliansen vann valet spelade ingen som helst roll för de överskuldsattas situation i Sverige.

Den enda förändringen som kan komma att äga rum är att från och med juli nästa år, blir även småföretagarna omfattade av skuldsaneringslagen.

Det blir samma sak med skuldsaneringslagen som med sjukförsäkringen, att inga lättnader för den enskilde är att vänta.

Det betyder att tiden för den överskuldsatte även i fortsättningen kommer att vara fem år, vilket är en katastrof inte bara för den enskilde och dennes anhöriga, utan även för samhället i stort, som skulle tjäna på att preskriptionstiden förkortades till tre år, i stället för nuvarande fem.

Dessförinnan har ofta många av de utsatta och drabbade, kanske de allra flesta, brottats i årtionden med betalningsproblem och tvingats leva under stora ekonomiska svårigheter. Att i ett sådant läge ta sig till en skuldsanerare är ett steg som många drar sig för i det längsta och under tiden förvärras skadan till gigantisk storlek jämfört med hur stor den var från början.

Detta yttrar sig nämligen som en sjukdom och gör en människa totalt handlingsförlamad, vilket i sin tur leder till att individen fattar allt flera ologiska beslut som till exempel att ta konstiga lån med rena ockerräntor, för att sedan kunna betala gamla lån, en evig karusell eller rysk roulett.

PrivatiseraMen trots allt finns det ljus i mörkret. Ett kan vara att kontakta sin skuld- och budgetrådgivare i hemkommunen. Men det är ett stort lotteri eftersom det skiljer sig mycket från kommun till kommun. Det kan vara kommuner som inte insett vikten och nyttan av denna tjänst och besätter den med så kallade omplaceringsfall, personer som av en eller annan anledning blivit övertaliga och bara har fem timmar till förfogande i månaden för skuldsanering, i väntan på sin pension.

Det säger sig självt att hos en sådan person kan intresset och engagemanget knappast vara högre än plus minus noll.
Ett annat alternativ är att ta kontakt med ett proffs. Ett sådant är Insolvens- föreningen för överskuldsatta. Även om de är en ideell förening bestående av hårt arbetande medarbetare.
Denna förening har lokalkontor i bland annat Helsingborg/Landskrona och Malmö/Lund. Det finns även en hemsida att tillgå på nätet.

Genom denna förening kan den enskilde medborgaren få hjälp med ansökan av skuldsanering.

På andra orter runt om i landet sköts verksamheten helt i hemmet, eftersom det är i många delar en oavlönad verksamhet.

Runt om i landet sitter människor och arbetar i det tysta för att hjälpa sina medmänniskor att komma till rätta med sina ekonomiska problem.

Det är en behjärtansvärd verksamhet som inte på långa vägar fått den uppmärksamhet som den förtjänat då de sparar in miljonbelopp åt samhället varje år för att inte tala om allt lidande för den enskilde och dennes anhöriga.

Att ha ekonomiska problem är fortfarande lika tabubelagt som missbruk och för de som drabbas är det inte lätt att tala om saken. Det är knappast något som man berättar för sina bekanta om.

Men det borde uppmärksammas mera, men då tänker jag inte bara på förnedringsteve av typ Skuldfällan och liknande jippon, som visserligen går hem i stugorna men samtidigt skapar ett förakt som kan leda fram till en mentalitet att folk får skylla sig själva.

När en skuldsanering blir beviljad, om den nu blir det, innebär detta att den överskuldsatte får leva på existensminimum för att samtidigt betala av på sina skulder, enligt en av kronofogden och gäldenärerna i förväg fastställd plan i fem år.
 Därefter avskrivs skulden och allt skulle kunna vara över kanske man kunde tro. Men långt därifrån, nej sedan ligger betalningsanmärkningarna kvar i ytterligare tre år som ett extrastraff till skillnad från grannländerna, där man kommit mycket längre i frågan. Sverige är som vanligt sist.

En överskuldsatt människa är till skillnad från en livstidsdömd person aldrig helt fri. Därför att en livstidsdömd mördare eller liknande kommer ut efter ett tidsbestämt straff.

Det finns inga sådana gränser för den överskuldsatte. Dessutom går det ofta i arv till nästa generation.

Skolorna är usla på att förmedla kunskap i hushållsekonomi och konsumentkunskap. Mycket av ovanstående problematik skulle kunna ha undvikits med ett effektivt förebyggande. Lösningen heter alltså utbildning.

Dessutom borde synen på överskuldsatthet också ses över och omvärderas. Den påminner mycket om en sjukdom och borde därför behandlas därefter. Orsaken till att den har uppstått kan givetvis variera. Den kan ha kommit som en följdsjukdom på en annan sjukdom. Långtidssjukdom och arbetslöshet är vanliga orsaker liksom skilsmässa eller konkurs.

Det som nu ligger framför i tiden är upplysning, opinionsbildning och att göra makthavarna uppmärksamma på vilka kostnader samhället skulle tjäna på att effektivisera skuldsaneringslagen. Deras socialdemokratiska företrädare begrep inget av detta och utredning efter utredning lades ner i skrivbordslådan av Göran Persson, sedan kom ”Nya Moderaterna” och fortsatte den socialdemokratiska traditionen.

Vill vi ha ett friskare samhälle måste vi ta itu med kräftsvulster som överskuldsatthet.
Den drabbar både enskilda såväl som hela familjer och därmed hela samhället.

Det är inte konstigare att en enskild människa kan drabbas av betalningssvårigheter efter långtidssjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet, när det även kan drabba enskilda länder. Orsakerna kan variera men främst är det roffarmentaliteten och rovgirigheten hos bankerna och inkassobolagen som är de skyldiga och borde ställas till ansvar och dömas. Inte den enskilde, denna borde istället erbjudas all hjälp och stöd.

Megabyte